Novosti

 • 18.4.2019.

  Objava II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.g.

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.
 • 16.4.2019.

  Objava Pravovaljane liste i Zbirne liste kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan

   

  Temeljem Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kršan objavljuje dana 16. travnja 2019. goidne u 12:30 sati:

  1. Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan i

  2. Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan.

 • 15.4.2019.

  Objava Obavijesti o Izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

   

  O B A V I J E S T

  o Izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

                 

                 Temeljem Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 05/19.)  započela je izrada VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 6/02, 1/08, 18/10, 14/12, 23/12 -pročišćeni tekst; 6/14, 11/14 – pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela, 6/17, 07/17 - pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela).

               Detaljne informacije o tijeku izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na mrežnoj stranici Općine Kršan na web adresi: www.krsan.hr.

 • Foto vijesti

  12.4.2019.

  Obavijest o podjeli bonova povodom Uskršnjih blagdana

   

  Obavještavaju se mještani Općine Kršan da je Općinski načelnik Općine Kršan povodom predstojećih Uskršnjih blagdana donio Odluku o dodjeli:

   - jednokratne financijske pomoći umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Kršan u obliku bona za nabavku razne robe vrijednosti 100,00 kn pojedinačno,

  - jednokratne financijske pomoći domaćicama sa prebivalištem na području Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja( rođene do 30.04.1964.)g., u obliku bona za nabavku razne robe vrijednosti od 100,00 kn pojedinačno.

   Slijedom navedenog, pozivaju se svi umirovljenici kao i sve domaćice sa područja Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja, a koji se već nalaze u službenoj evidenciji, da se uz predočenje osobne iskaznice jave u Općinu Kršan, prostorija Vijećnice (prizemlje) radi podizanja poklon bona od 100,00 kn.

  Bonovi se mogu podizati počevši od ponedjeljka, 15. travnja 2019. godine u vremenu od 08:00 do 18:00 sati,  te utorak 16. travnja 2019. i srijedu 17. travnja 2019. u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

  Također se pozivaju svi umirovljeni sa područja Općine Kršan koji su pravo na mirovinu ostvarili nakon Božića 2018. godine, kao i sve domaćice koje su navršile 55. godina života nakon Božića 2018. godine, a koji još uvijek nisu u službenoj evidenciji Općine Kršan, da se obrate Općini Kršan radi evidentiranja podatka i preuzimanja poklon bona.

  Novim je umirovljenicima sa sobom potrebno ponijeti osobnu iskaznicu, posljednji odrezak listića mirovine ili Rješenje o mirovini i OIB a domaćicama je potrebno ponijeti samo osobnu iskaznicu i OIB.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja