Novosti

 • 28.1.2020.

  Obavijest o projektu Mobilni tim za skrb o starijim i nemoćnim osobama DODIR NADE"

    Projekt " Mobilni tim za skrb o starijim i nemoćnim osobama DODIR NADE" sufinanciran je  od  strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  u Pozivu koji je usmjeren unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2019/2020. godinu u iznosu od 70.000,00 kn za aktivnost - prijevoz starijih osoba do zdravstvenih institucija Labinštine  i drugih važnih mjesta.  Korisnici su osobe starije od šezdeset godina te osobe s invaliditetom ( pokretne i polupokretne). Udruga nema specijalizirano vozilo, već koristi osobni automobil u službene svrhe  . Važno je naglasiti da, osim osoba koje su u sustavu socijalne skrbi, pravo na besplatnu uslugu ostvaruju i osobe čija je mirovina manja od 2.500,00 kuna. 

  U sklopu projekta zaposlene su i dvije nove osobe , vozačica i administratorica projekta. 

   Uslugu je potrebno unaprijed rezervirati na broj 095/52-42-871. ( Potrebno je naglasiti da li je uz vozačicu  potrebna i pratnja)

  Projekt se provodi kontinuirano od 2012.godine, a partner na projektu je Općina Kršan.

 • 27.1.2020.

  Podsjetnik za sve ribare i uzgajivače školjakaša te uzgajivače hladnovodnih vrsta riba

  Do 1.ožujka 2020. potrebno podnijeti Zahtjev za „de minimis“ potpore. Zahtjev, Izjava i popis dokumentacije se nalazi na poveznici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3995

  Zahtjev je potrebno poslati na adresu:

  Ministarstvo poljoprivrede Uprava ribarstva Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb s naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu– NE OTVARATI«.

   

  Zahtjevi za kompenzacije za štete od dupina se trebaju poslati do 1. travnja 2020., a dokumentacija se nalazi na poveznici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=3996

  Zahtjevi za "Potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu" se predaju do 1. ožujka 2020. a dokumentacija se nalazi na poveznici https://ribarstvo.mps.hr/default.aspx?id=4008

   

 • 27.1.2020.

  Obavijest o objavi Odluke o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

  U Narodnim novinama br. 10/2020 objavljena je:

  Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru

  Ovom se Odlukom utvrđuje popis iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru.

  Popis iskrcajnih mjesta s geografskim koordinatama nalazi se u Prilogu 1. ove Odluke.

  Tijelo nadležno za upravljanje lučkim područjem gdje je određeno iskrcajno mjesto dužno je omogućiti nesmetan iskrcaj ulova s plovila. Tijelo nadležno za upravljanje područjem gdje je određeno iskrcajno mjesto određuje radno vrijeme i kontakt telefon za pojedino iskrcajno mjesto.

  Obavijesti o radnom vremenu i kontakt telefon iz ove točke moraju biti javno dostupni i postavljeni tako da su vidljivi ribarskom plovilu prilikom dolaska na iskrcajno mjesto.

  Tijelo nadležno za upravljanje pristupnim cestama dužno je omogućiti prilaz transportnim vozilima iskrcajnom mjestu s kopnene strane.

 • 23.1.2020.

  Općina Kršan objavljuje javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme

  Općina Kršan objavljuje javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, na radno mjesto:

  - Viši stručni suradnik – komunalni redar - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rok od tri mjeseca.

   

  Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 09/2020 – broj Javnog natječaja 336.

   

  Rok prijave na Javni natječaj je zaključno s 30. siječnja 2020. godine.

   

  U privitku se objavljuje:

  - Javni natječaj

  - Obavijest i upute kandidatima

   
Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja