Novosti

 • 27.6.2019.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi urušenog dijela južnih zidina Grada Plomina – nastavak radova, u naselju Plomin, na području Općine Kršan.

   

                  Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Općina Kršan objavljuje Poziv na dostavu ponuda za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi urušenog dijela južnih zidina Grada Plomina – nastavak radova, u naselju Plomin na području Općine Kršan.

                  Tekst Poziva na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Troškovnik i nacrti, te pripadajuće Izjave možete pogledati / preuzeti u privitku.

 • 26.6.2019.

  Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Općine Kršan - izbor Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje nagrade Općine Kršan

  J A V N I   P O Z I V

   

   

              Obavještavaju se potencijalni podnositelji prijedloga da se raspisuje

   

  Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu

  Javnih priznanja Općine Kršan - izbor Počasnog građanina i

  za dodjelu Godišnje nagrade Općine Kršan

   

              Godišnja nagrada Općine Kršan javno je priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama - građanima Republike Hrvatske ili druge države, za izuzetna postignuća i doprinos od osobitog značaja za Općinu Kršan.

   

              Kao Počasni građanin Općine Kršan može se izabrati osobu - građanina Republike Hrvatske ili druge države koja je osobito zaslužna za napredak i promociju ugleda Općine Kršan u Republici Hrvatskoj i izvan granica Republike Hrvatske.

   

              Prijedlog za proglašenje osobe za Počasnog građanina i za dodjelu Godišnje nagrade Općine Kršan mogu dati:

   

  ·         najmanje petorica (1/3) vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan,

  ·         radna tijela Općinskog vijeća,

  ·         Općinski načelnik Općine Kršan,

  ·         mjesni odbori,

  ·         poduzeća i drugi gospodarski subjekti,

  ·         ustanove i organizacije,

  ·         državni organi, političke i druge društvene organizacije te udruženja građana, odnosno sve registrirane Udruge s područja Općine Kršan.

   

              Prijedlozi trebaju biti obrazloženi, a po potrebi popraćeni određenom dokumentacijom radi valjanog odlučivanja, te podneseni najkasnije u roku 15 dana od dana upućivanja – objave Javnog poziva ovlaštenim predlagačima.

             

              Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Kršan. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Kršan donosi Općinsko vijeće na prijedlog Komisije. Javna priznanja uručiti će Općinski načelnik na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana Općine Kršan.

   

      OPĆINA KRŠAN

  KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KRŠAN

  Objavljeno na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan dana 26. lipnja 2019. godine

   

 • 19.6.2019.

  Izvješće sa prve konstituirajuće sjednice Vijeća bošnjačke nacionalnalne manjine

  Izvješće sa  prve konstituirajuće sjednice Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan održane dana 17. lipnja 2019. godine.

  Prema Zakonu  o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br.25/19) izbori za članove vijeća nacionalnih manjina   provedeni su 05. svibnja 2019. godine i u Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan je izabrano 10 članova.

  Prema odredbama  Zakona  o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. konstituirajuću sjednicu sazvao je Općinski načelnik Općine Kršan Valdi Runko.

  Na sjednici je izabrano Mandatno Povjerenstvo u sastavu:

  Enver Belkić – predsjednik, Ermina Šibonjić – članica i Sabina Kenjar – članica.

  Mandatno Povjerenstvo utvrdilo je da su stečeni uvjeti da se izabranim kandidatima na provedenim izborima verificira  mandat za članove Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan, kako slijedi:

  1. ESAD ČOLIĆ

  2. ELVIS ŠAKANOVIĆ

  3. SANELA MIKOLJ

  4. ZURIJETA ĆULAH

  5. SABINA KENJAR

  6. ENVER BELKIĆ

  7. NERMIN ŠAHDANOVIĆ

  8. ERMINA ŠIBONJIĆ

  9. JASMIN ČOLIĆ

  10. ASMIRA BEĆIREVIĆ

   Na sjednici su tajnim glasovanjem izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan. Tajno glasovanje provela je Komisija za provođenje tajnog glasovanje za izbor predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan u sastavu: Enver Belkić – predsjednik, Ermina Šibonjić – članica i Sabina Kenjar – članica.

   Za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan izabran je ESAD ČOLIĆ, a za zamjenicu predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan izabrana je SANELA MIKOLJ.

  Izborom predsjednika smatra se konstituiranim  Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan.

  Kršan, 18. lipnja  2019.             

  Općinski načelnik

  Valdi Runko                                                     

  Izvješće za  WEB stranicu sastavila Pročelnica JUO Općine Kršan

  Glorija Fable

 • 17.6.2019.

  Poziv na dostavu projektnih prijedloga

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II““.

  Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijskog prioriteta 1b, specifičnog cilja 1b1 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a njime će se državne potpore dodjeljivati poduzetnicima koji provode projekte istraživanja i razvoja s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa, koji ulažu u vlastite inovacijske kapacitete ili jačaju suradnju sa znanstveno-istraživačkim institucijama kroz potpore za projekte istraživanja i razvoja i regionalne potpore za ulaganje.

   

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja