Novosti

 • 3.11.2016.

  Javni natječaj za prijam u Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove na radno mjesto Viši stručni suradnik- komunalni redar

  Općina Kršan objavljuje  Javni natječaj za prijam u Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove na radno mjesto Viši stručni suradnik- komunalni redar.

  U privitku se nalazi tekst Javnog natječaja te opis poslova radnog mjesta i ostalo.

   ROK PRIJAVE NA NATJEČAJ JE ZAKLJUČNO SA 10. STUDENIM 2016. godine

 • 31.10.2016.

  Obavijest da neće biti vode!

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova na vodovodnoj mreži biti bez vode naselja Kožljak, Jasenovik, Nova Vas, Šušnjevica, Zatka, Čepić  DANA  31.10.2016.  OD 09:00 DO 15:00  SATI, nakon radova moguća su zamućenja vode!

 • 28.10.2016.

  OBAVIJEST O POKRETANJU OVRŠNIH POSTUPAKA

  Komisija za naplatu potraživanja Općine Kršan obavještava sve dužnike Općine Kršan (fizičke i pravne osobe) koji imaju dospjela a nenaplaćena potraživanja da je Općina Kršan  prema odredbama čl.47 Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) dužna pokrenuti zakonske postupke prisilne naplate potraživanja.

  Svim osobama koje su imale evidentirana nepodmirena dugovanja prema Općini Kršan dostavljane su tijekom 2016. godine opomene uz poziv za plaćanje, kako bi se izbjeglo pokretanje ovršnih postupaka.

  Kako bi se izbjegli dodatni troškovi ovršnih postupaka pozivaju se svi dužnici da u roku 8 dana od objave ove obavijesti podmire svoja dugovanja.

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za financije i računovodstvo, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na brojeve telefona 052/378-226 ili 052/378-227.

  Za osobe za koje će i dalje biti evidentirano nepodmireno dugovanje prema Općini Kršan pokrenuti će se ovršni postupci uz obavezu plaćanja svih pripadajućih troškova.

   

  KOMISIJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA OPĆINE KRŠAN

 • 27.10.2016.

  „Učinkovita komunikacija i pregovaranje u poslovanju obrta/poduzeća“

  Pozivamo Vas da sudjelujete na besplatnoj radionici pod nazivom  „Učinkovita komunikacija i pregovaranje u poslovanju obrta/poduzeća“ .

  Radionica će se održati u četvrtak, 3.11.2016. s početkom u 17 sati u Plomin Luci (u konferencijskoj sali HEP-a , iznad bivšeg restorana „Riva“).

  Molimo Vas da svoj dolazak  potvrdite najkasnije do srijede, 2.11.2016. godine do 15 sati na e-mail: gospodarstvo@krsan.hr ili na tel. 052/ 378 222 (tajništvo).

 • 26.10.2016.

  Obavijest udrugama - uvrštenje u programe javnih potreba za 2017. godinu

  U izradi je nacrt Proračuna Općine Kršan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu, temeljem Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017.-2019. godinu Ministarstva financija RH.  Iz razloga što je još uvijek na snazi Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Općina Kršan obavještava sve dosadašnje i nove podnositelje zahtjeva za financiranje programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u  Općini Kršan  da će javni poziv za dodjelu financijske potpore biti objavljen nakon usvajanja proračuna za 2017. godinu.

  Cilj ove obavijesti je prikupljanje potencijalnih prijava (projekata i programa) za financiranje javnih potreba u 2017.godini, kako bi kod izrade nacrta proračuna za 2017. godinu raspolagali sa što realnijim podacima.

   Temeljem istog mole se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava proračuna Općine Kršan koji se za 2017. godinu imaju namjeru prijaviti na javni poziv, da dostave svoje potrebe na obrascu (u prilogu) do 10. studenog 2016. godine.

  Obrasci se mogu dostaviti putem e-maila na adresu opcina-krsan@pu.t-com.hr, osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela svakim radnim danom u redovno radno vrijeme ili poštom na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja