Novosti

 • Foto vijesti

  12.12.2016.

  Obavijest

  Djed Božičnjak i predstava za malene -  Božićna bajkovnica, dočekuju djecu Općine Kršan u područnoj školi u Vozilićima.

  U četvrtak, 15. prosinca u 17 sati pulski teatar Naranča razveselit će  djecu zanimljivom božićnom pričom, a dobri djedica neće stići praznih ruku.

  Svoje vreće napunit će bombonima i grickalicama  te će se sa zadovoljstvom fotografirati sa malenima .

  Za dječju radost i veselje pobrinuli su se organizatori Termoelektrana Plomin i Turistička zajednica Općine Kršan
 • 9.12.2016.

  Natječaj za prodaju nekretnina

  Općina Kršan objavljuje natječaj za prodaju nekretnina u katastarskim općinama Kršan i Šušnjevica.

  Rok prijave na natječaj je 19. prosinca 2016. godine. U privitku se nalazi tekst natječaja te obrazac zahtjeva i izjave.

 • 9.12.2016.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na odvodnji oborinske vode u dijelu naselja Potpićan - Industrijska Ulica.

  Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na odvodnji oborinske vode u dijelu naselja Potpićan - Industrijska Ulica.

   Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik i pripadajuće izjave, možete pogledati / preuzeti u privitku.

  Rok za dostavu ponuda je 16. prosinca 2016. godine.

   

   

 • 8.12.2016.

  Objava Izvješća o Javnoj raspravi Prijedloga UPU Stipani

 • 8.12.2016.

  SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

              Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15), u cilju usklađivanja akata Općine Kršan na snazi  – Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 07/09,. 8/14.) i Odluke o zakupu poslovnog prostora (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/10, 02/12) sa Uredbom i kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15) i uputi Državnog ureda za reviziju nakon provedbe Revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije i prema Planu provedbe preporuka u reviziji učinkovitosti, Općinski načelnik Općine Kršan provodi savjetovanje s javnošću po utvrđenom:

  - prijedlogu Odluke o dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 07/09, 08/14),

  - prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 4/10, 02/12).

                       Obrazložene prijedloge, sve temeljene na:

  - Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ br.125/11, 64/15),

  - Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., i 81/15),

  - Uredbi i kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (''Narodne novine'' broj 26/15) i ostalim aktima na snazi, 

  molimo dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12 ili putem slijedećih e-maila:

  - opcina-krsan@pu.t-com.hr,

  - opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr,

  - nacelnik@krsan.hr,

  do zaključno 13. prosinca 2016. godine.

   

  Anonimni, uvrjedljivi ili neobrazloženi Prijedlozi odnosno prijedlozi neutemeljeni na Zakonu neće biti uzeti u obzir.

  Prilog:

            

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja