Novosti

 • 21.3.2017.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova na cjevovodu biti bez vode naselje Klavar dana 21.03.2017. OD 09:00 do 14:00. Nakon radova moguća su zamućenja vode!

  U slučaju zamućenja nazvati:

  Dežurni telefoni:

  091 1855 163 (07:00-22:00)

  091 1855 164 (22:00-07:00)

  091 874 311 (22:00-07:00)

 • 16.3.2017.

  Objava Obavijesti o Pozivu za dostavu ponuda

   

   Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14) i Odluke KLASA: 022-04/17-01/3 , URBROJ: 2144/04-01-17-37 od 15. ožujka 2017. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na Izgradnji parkirališta u naselju Plomin, na području Općine Kršan - II. FAZA, slijedećim gospodarskim subjektima:

              1. Društvu DE CONTE d.o.o. Labin, Pulska 2,

              2. Obrtu TERAKOP Kršan, Pristav 84, vl. Alen Mišon,

              3. Društvu MALING d.o.o. Labin, Pulska 17.

 • 16.3.2017.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova na vodovodnoj mreži povremeno biti bez vode naselje Čambarelići dana 16.03.2017. OD 09:00 do 12:00. Nakon radova moguća su zamućenja vode!

  U slučaju zamućenja nazvati:

  Dežurni telefoni:

  091 1855 163 (07:00-22:00)

  091 1855 164 (22:00-07:00)

  091 874 311 (22:00-07:00)

 • 16.3.2017.

  Objava Odluke o II. Izmjenama Plana nabave

  Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Općina Kršan objavljuje Odluku o II. Izmjenama Plana nabave roba, radova i usluga Općine Kršan za 2017. godinu
 • 15.3.2017.

  Objava obavijesti svim ovlaštenicima povlastica za gospodarski ribolov

   

  Obavještavamo sve ovlaštenike povlastica za gospodarski ribolov koji do sada nisu dostavili socio-ekonomske podatke o plovilu za 2015. godinu da to učine u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 20. ožujka 2017.godine.

  Prikupljanje podataka provodi se putem obrazaca uz pojašnjenja koja se nalaze u uputama na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva. Ispunjeni obrazac potrebno je dostaviti Upravi ribarstva na jednu od sljedećih adresa:

   

  1. elektronička pošta: ekop@mps.hr,

  2. poštanska adresa: Ministarstvo poljoprivrede - Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb s naznakom "EKONOMSKO PRIKUPLJANJE", ili

  3. faxom na broj 01/6443-200.

   

  Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na linku: http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3966

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159
Krsan.hr QR kod

Kalendar događanja