Novosti

 • 16.12.2020.

  Objava Natječaja za prodaju nekretnina

   

  Općinsko vijeće Općine Kršan objavljuje Natječaj za prodaju nekretnina za nekretnine u k.o. Plomin i k.o. Kršan. 

  Posljednji dan prijave na natječaj je 24. prosinca 2020.g.

  U privitku se nalazi Natječaj s obrascima.

   

 • Foto vijesti

  14.12.2020.

  Obavijest Djeda Božićnjaka!

   

  Djed Božićnjak ove godine ne smije putovati, no ipak je spremio paketiće za našu djecu.  Paketići će se kao i svake godine dijeliti djeci od navršene 1. godine života do zaključno s 4. razredom osnovne škole, i to na sljedeći način:

  Djeci s područja Općine Kršan koja pohađaju Dječji vrtić Kockica, te Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin, paketići će biti podijeljeni u njihovom vrtiću u organizaciji vrtića.

  Djeci koja pohađaju Osnovnu školu Vladimira Nazora u Potpićnu, Osnovnu školu Ivana Gorana Kovačića u Čepiću, te Osnovnu školu I.L.Ribar paketići će također biti podijeljeni u organizaciji njihove škole.

  Za svu preostalu djeci koja ne pohađaju navedene vrtiće i škole, paketići se nalaze u prostorijama Općine Kršan u Kršanu, pa molimo roditelje da iste preuzmu od 14. do 18. prosinca 2020., od 08:00 do 19:00 sati.

   

   Želimo vama i vašoj djeci ugodne blagdane!

 • 9.12.2020.

  WEBINAR: Predstavljanju studije „Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan"

  Pozivamo Vas na online događanje, u ponedjeljak, 14. prosinca 2020. s početkom u 18 sati na predstavljanje studije „Digitalna transformacija i modernizacija komunikacija ruralnog područja Općine Kršan". Planirano trajanje je do 19:00 sati.

  Molimo Vas da sudjelovanje prijavite putem obrasca: https://bit.ly/3ozMIKj najkasnije do ponedjeljka, 14. prosinca do 17:30 sati kako bi mogli dobiti poveznicu za sudjelovanje na online događanju.

   UPUTE ZA SUDJELOVANJE: Za sudjelovanje na ovom događanju nije potrebno preuzimati Microsoft Teams aplikaciju, dovoljno je koristiti web preglednik (preporučamo Chrome). Događanju se pristupa „klikanjem“ na „Join a meeting“. Prilikom ulaska na sastanak, zvuk i video Vašeg profila će biti isključeni te ljubazno molimo da ostavite upaljenu opciju „Mute“ kako ne bi dolazilo do kakofonije, dok je korištenje videa opcionalno.

 • 9.12.2020.

  Obavijest o dostai Poziva za dostavu ponuda sanacija potporne konstrukcije u naselju Plomin

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/20, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 07. prosinca 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Sanaciji potporne konstrukcije u naselju Plomin, na području Općine Kršan, Poziv za dostavu ponuda dana 08. prosinca 2020. godine uputio je slijedećim osobama:

   1.  Društvu DE CONTE d.o.o. Labina, Pulska 2

  2. Obrtu za iskope i održavanje javnih površina CARIĆ COP, vl. Elvin Carić, Kršan, Čambarelići 3

  3. Društvu TERRA KOP MEHANIZACIJA d.o.o. Kršan, Pristav 84

Arhiva: |<<1112 13 14 15 16 17 18 19 20> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja