Novosti

 • 16.7.2019.

  Poziv na predstavljanje dva LAG Natječaja

  LAG Istočna Istra objavio je dva LAG Natječaja za provedbu tipa operacije:

  1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.), i

  1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.)

   Edukacija za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava održat će se u četvrtak 18. srpnja 2019. godine, u vijećnici Općine Sveta Nedelja, s početkom u 12:00 sati.

  Svrha natječaja je ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama.

  Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

  Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 45.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

  Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

  Rok za podnošenje prijava počinje teći od 22. srpnja 2019. godine, a najkasnije do 2. rujna 2019. godine.

   Edukacija za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava održat će se u srijedu 24. srpnja 2019. godine, u vijećnici Općine Raša, s početkom u 18:00 sati.

  Svrha natječaja je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava i temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti.

  Visina javne potpore po projektu iznosi 110.932,50 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Javna potpora se dodjeljuje u obliku paušalnog iznosa odnosno namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti.

  Rok za podnošenje prijava počinje teći od 29. srpnja 2019. godine, a najkasnije do 10. rujna 2019. godine.

   Mole se zainteresirani prijavitelji na LAG Natječaje da se odazovu na edukaciju, kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave.

 • 15.7.2019.

  Reci što misliš – ispuni upitnik! - Konzultacijski upitnik 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima

  Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU s mladima.

  Od svibnja do listopada 2019. godine diljem Europe provode se razni oblici konzultacija s mladima u sklopu 7. ciklusa. Cilj ovog ciklusa jest prikupiti mišljenje mladih na temu "Stvaranje prilika za mlade", pritom stavljajući fokus na tri Cilja za mlade: Kvalitetni poslovi za sve (7), Kvalitetno učenje (8) te Poticaj mladima iz ruralnih sredina. U nastavku dostavlja se link na upitnik koji se sastoji od tridesetak pitanja zatvorenog tipa te je predviđeno vrijeme ispunjavanja 10 minuta: http://eupita.eu/ukljuci-se/reci-nam-sto-mislis-ispuni-upitnik/

  Upitnik popunjavaju isključivo mlade osobe od 13 do 30 godina. Upitnik je u potpunosti anoniman.  Rok za ispunjavanje Upitnika je 27. rujna 2019. godine. Konzultacijski upitnik provodi Mreža mladih Hrvatske. Anonimizirana baza podataka odgovora prikupljenih upitnikom bit će podijeljena s Europskim forumom mladih za potrebe analize rezultata 7. ciklusa Dijaloga EU-a s mladima. Europski forum mladih može dotične odgovore učiniti dostupnima u sklopu baze podataka prikupljenih odgovora za potrebe analiza koje će provoditi drugi subjekti. 

  Mreža mladih Hrvatske i Nacionalna radna skupina za provedbu Dijaloga Europske unije s mladima pozivaju vas da i nakon ispunjavanja upitnika nastavite pratiti aktivnosti i događanja na temu dijaloga s mladima. Sve nove informacije možete saznati na web stranici eupita.eu te Facebook i Instagram profilu Tko te pita? EU pita. 

 • 11.7.2019.

  OTVOREN NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 1.2.2. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA (SUKLADAN TO 6.3.1.)

  Lokalna akcijska grupa „Istočna Istra“ dana 11. srpnja 2019. godine objavljuje peti natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014. do 2020. godine: Natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja).

   

  Predmet Natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna Istra“. 

   

  Područje LAG-a „Istočna Istra“ obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.

   

  Svrha Natječaja je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava i temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti.

   

  Visina javne potpore po projektu iznosi 110.932,50 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Javna potpora se dodjeljuje u obliku paušalnog iznosa odnosno namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje provođenja prihvatljivih aktivnosti.

   

  Prijave projekata se podnose od 29. srpnja 2019. godine, a najkasnije do 10. rujna 2019. godine na adresu: LAG „Istočna Istra“, Rudarska 1, 52220 Labin.

   

  Prihvatljiv je nositelj projekta:

  upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;mikro ili malo poduzeće jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)obrttrgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)zadruga.

   

   

  Prihvatljive aktivnosti:

   

  1.         kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

   

  2.        kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. Natječaja osim proizvoda ribarstva

   

  3.         kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

   

  4.         kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

   

  5.         podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

   

  6.         uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

   

  7.         građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

   

  8.         stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva

   

  9.         operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

   

  Prihvatljiv je projekt koji se provodi isključivo na području LAG-a „Istočna Istra“.

   

 • 10.7.2019.

  Sjednica Općinskog vijeća, 4. redovna

  4. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan - 16. srpnja 2019. godine (UTORAK), u 18:00 sati, prostorije općinske vijećnice u Kršanu.

  U privitku se nalaze Poziv s dnevnim redom, materijali za sjednicu i izvješće.

Arhiva: |<<11 12 13 14 15 16 1718 19 20> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja