Novosti

 • 8.7.2019.

  Objava III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.g.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.

   

 • 5.7.2019.

  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću po Nacrtu prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kršan

   

  Izvješće se nalazi u privitku.

 • 5.7.2019.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova na cjevovodu biti bez vode dio naselja Plomin i Ružići.

   DANA   05.07.2019. od 09:00 do 12:00

  NAKON RADOVA MOGUĆA SU ZAMUĆENJA VODE!

  Dežurni telefoni:

  091 1855 163 – (07:00-22:00)

  091 1855 164 – (22:00-07:00)

  052 874 311 – (22:00-07:00)
 • 5.7.2019.

  Otvoren natječaj za provedbu TIPA OPERACIJE 1.1.1.

   Dana 4. srpnja 2019. godine LAG „Istočna Istra“ objavljuje 4. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva (u daljnjem tekstu: tip operacije 1.1.1.) sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Istočna Istra“ za razdoblje 2014.-2020.

   Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika. 

   Raspoloživa sredstva: 1.425.263,47 HRK.

   Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

  Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 45.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

   Intenzitet potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

   Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjete definiranim natječajem.

    Više o natječaju: Tekst u prilogu

Arhiva: |<<11 12 13 14 15 16 17 1819 20> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja