Novosti

 • 14.6.2019.

  Savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom redu

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom redu  na području Općine Kršan.

  Savjetovanje je otvoreno  14.06.2019. do 03.07.2019. godine do 15 sati.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  Priloženi dokumenti:

 • 13.6.2019.

  J A V N I P O Z I V za stjecanje prava na privremeno korištenje veza za privez plovila na objektu Privez čamaca u Plomin Luci.

  Temeljem odluke Općinsko vijeće Općine Kršan o davanju ovlaštenja Općinskom  načelniku Općine Kršan za donošenje privremenih akata o dodjeli prava na vez za smještaj plovila za građevinu – Privez čamaca u Plomin Luci, KLASA: 021-05/19-01/4, URBROJ: 2144/04-05-19-14 od 06. lipnja 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan objavljuje

   J A V N I    P O Z I V

  za stjecanje prava na privremeno korištenje veza za privez plovila

  na objektu Privez čamaca u Plomin Luci

   I.

              Pravo na dodjelu privremenog smještaja plovila temeljem ovog Javnog poziva stječu:

              - isključivo stanovnici sa prijavljenim prebivalištem na području Općine Kršan u neprekidnom trajanju posljednje 3 godine od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća, a koji su ujedno vlasnici uredno registriranog / prijavljenog plovila dužine do 8 metara, bez dugovanja prema Općini Kršan, po bilo kojoj osnovi, te

              - pravne i fizičke osobe koje svojim djelovanjem aktivno doprinose financijskom i inom prepoznatljivošću Općine Kršan.

  Svi članovi koji čine jednu obitelj, te imaju prijavljeno prebivalište u općini Kršan, imaju pravo samo na jedan vez za privez plovila bez obzira na to koliko takva obitelj (članovi obitelji) imaju plovila u svome vlasništvu, odnosno koliko plovila koriste (prema načelu ''jedna obitelj – jedan vez'').

              Postojanje duga prema Općini Kršan utvrditi će se putem evidencije Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan.

   II.

              U svrhu utvrđivanja okolnosti temeljem ovog Javnog poziva svaki podnositelj zahtjeva je dužan Općini Kršan priložiti:

  *(1) uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva kojom se dokazuje prijavljeno prebivalište na području Općine Kršan u neprekidnom trajanju najmanje posljednje 3 godine od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća,

  *(2) vlasnički list ili drugu ispravu kojom se dokazuje vlasništvo nad plovilom.

   III.

              Za privremeno korištenje veza određuje se mjesečna naknada u iznosu od 10,00 kn po metru dužnom plovila.

  IV.

  Vlasnici ili korisnici plovila čije prebivalište nije na području Općine Kršan, nemaju prava koristiti komunalno privezište Boljunčica, do donošenja Pravilnika. Ukoliko se na tome mjestu zatekne plovilo čiji vlasnici ili korisnici nemaju pravo koristiti komunalno privezište Boljunčica, isti će biti u obvezi platiti prekršajnu kaznu Općini Kršan u iznosu od 200,00 kn. Po utvrđenju da se na komunalnom privezištu Boljunčica nalazi privezano plovilo čiji vlasnici ili korisnici nemaju na to pravo, Općina Kršan će pismenim putem pozvati iste da u roku od 5 dana od dana primitka pismena izmjeste svoje plovilo. Po proteku toga roka, a ukoliko vlasnici ili korisnici takvih plovila ne postupe po tome, Općina Kršan će ukloniti zatečena plovila sa obnovljenog obalnog zida, te će vlasnici ili korisnici takvih plovila, pored prekršajne kazne navedene u ovoj točki Odluke, snositi i financijske troškove uklanjanja plovila sa obnovljenog obalnog zida.                       

   

   V.

       Dostava svih isprava / dokaza / uvjerenja temeljem ovog Javnog poziva vrši se:

   

              - putem elektronske pošte u (pdf obliku): opcina-krsan@pu.t-com.hr,                                                                                          opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr ili

                                                                               nacelnik@krsan.hr,

              - osobno u pisarnicu Općine Kršan,

              - putem pošte na adresu Općina Kršan, 52232 Kršan, Blaškovići 12.

   VI.

              U skladu s člankom 6 i člankom 7 Uredbe EU 2016/679 svaki prijavljeni na ovaj Javni poziv smatra se da daje privolu Općini Kršan kao voditelju obrade, za prikupljanje, obradu i objavu osobnih  podataka:

  -          ime i prezime, adresa,

  -          podaci o plovilu.

  VII.

              Krajnji rok za prijavu za Javni poziv za stjecanje prava na privremeno korištenje veza za privez plovila na objektu Privez čamaca u Plomin Luci je 28. lipnja 2019. godine.

      

  *Napomena – osobe koje su već izvršile prijavu na Poziv na iskaz interesa za raspolaganje komunalnim vezom na lokaciji priveza čamaca u Plomin Luci (studeni / prosinac 2018. godine) te Općini Kršan dostavile potrebne podatke, dužne su temeljem ovog Javnog poziva dostaviti samo Uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva kojom se dokazuje prijavljeno prebivalište na području Općine Kršan (u neprekidnom trajanju najmanje posljednje 3 godine od dana donošenja Odluke Općinskog vijeća iz zaglavlja ovog Javnog poziva).

    

   OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

   

  KLASA: 342-01/19-01/4

  URBROJ: 2144/04-05-19-3

  Kršan, 13. lipnja 2019.

 • Foto vijesti

  13.6.2019.

  Studenti Edward Bernaysa iz Zagreba posjetili Kršan i Plomin

  Općina Kršan ugostila je studente prve i druge godine studija Menadžment i marketing turističke destinacije turizma i profesore Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment iz Zagreba na čelu s pomoćnicom dekana za studije turizma dr.sc. Romanom Lekić, prodekanom za nastavu mr.sc. Zdeslavom Milasom te Karlom Kolesarom, nacionalnim dopredsjednikom Hrvatske akademske zajednice.

  U dva dana, studenti i njihovi profesori  obišli su Opatiju, Ičiće, Pulu i Poreč,  a svoj posjet završili su obilaskom znamenitosti na području općine Kršan gdje su njihovi domaćini bili predstavnici Općine -  Roman Carić i Patricia Zanketić te Ariana Brnetić, direktorica Turističke zajednice.

  U organiziranom obilasku, kojeg je vodila studentica kroatistike i povijesti umjetnosti Kerol Rabar, studenti su obišli stari grad Plomin i kaštel Kršan te su upoznati  s dijelom kulturne i prirodne baštine, turističkim potencijalima kao i s planiranim projektima i projektima koji se financiraju iz EU fondova.

  Studentima  i njihovim profesorima upriličena je i prigodna degustacija autohtonih delicija u restoranu Dorina Plomin čime su gosti bili posebno oduševljeni.

  Na kraju druženja, studenti i njihovi profesori zahvalili su na toplom prijemu,a svoj su boravak iskoristili i za prigodno fotografiranje na photo pointima u Plominu i Kršanu – Starom gradu i kuli.

 • 10.6.2019.

  Objava Odluke o upisu, te listi reda prventva upisa u DV Kockica

   

  U privitku objavljujemo Odluku o upisu, te listi reda prventva upisa u Dječjji vrtić Kockica Kršan donesenu od strane pravnog vijeća dana 10. lipnja 2019.g.

Arhiva: |<<1 23 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja