Novosti

 • 15.1.2021.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

  Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje

   

  J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o. Flanatička ulica 25, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-02/19-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-41 od 13. siječnja 2021. godine.

  2. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 22. siječnja  2021. godine do 22. veljače 2021. godine.

   3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Kršan www.krsan.hr.

   

  Detaljnije u privitku.

 • 12.1.2021.

  Anketno istraživanje - „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ - ispitivanje potreba roditelja

   

  Obavještavamo Vas da je uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika, izrađena i objavljena anketa kojom se ispituju i utvrđuju potrebe roditelja odgovara li radno vrijeme vrtića i u kojoj mjeri roditeljima koji su aktivni na tržištu rada, posebno tijekom turističke sezone, a koje provodi dječji vrtić „Kockica“.

   Ukoliko se ustanovi opravdanost uvođenja dvosmjenskog rada, Općina Kršan i Dječji vrtić Kockica pristupiti će izradi projektne dokumentacije potrebne za prijavu na projekt pod nazivom  „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ kojega je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

   Ravnateljica Bašić napominje da će popodnevni, smjenski ili produljeni rad vrtića biti moguće organizirati samo ukoliko ured za financiranje i ugovaranje projekata EU prijavu ocijeni uspješnom te se  ostvare  prava na bespovratna sredstva za provedbu navedene mjere u 100% iznosu.

  Poveznica na web stranicu vrtića sa navedenom obavijesti i anketom je u nastavku:

  https://vrtic-kockica-krsan.hr/2021/01/12/anketni-upitnik-za-roditelje-djece-s-podrucja-opcine-krsan-vezan-uz-popodnevni-produljeni-ili-smjenski-rad-vrtica/

 • 8.1.2021.

  Objava Plana nabave za 2021. godinu.

   

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje Plan nabave za 2021. godinu.

 • Foto vijesti

  7.1.2021.

  Čestitka!

   

  Svim vjernicima koji slave Božić po julijanskom kalendaru želimo sretan i blagoslovljen Božić.

   

  Mir Božji, Hristos se rodi!

Arhiva: |<<1 23 4 5 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja