Novosti

 • 20.3.2020.

  O B A V I J E S T o radu Općinske uprave Općine Kršan

   

  U cilju osiguravanja uvjeta za nesmetan nužni rad i djelovanje institucije Općine Kršan kao i Stožera civilne zaštite Općine Kršan, a sukladno preporukama Ministarstva uprave RH od 13. ožujka 2020. godine, Općina Kršan, počevši od danas 20.03.2020. godine, započinje sa radom na način da su djelatnici općinske uprave podijeljeni u dvije skupine (tzv. skupina ''A'' i skupina ''B'').

  Skupina ''A'' biti će na svojim radnim mjestima u periodu od dva tjedna, nakon čega je u potpunosti  zamjenjuje skupina ''B''.

  Rad sa strankama, informacije, upute i svi ostali kontakti i dalje su mogući putem elektroničke pošte ili telefonski.

   

 • 20.3.2020.

  Informacije dobivene od strane dr.sc.Danijela Mioković, Viši stručni savjetnik, samostalni izvršitelj u Puli iz Odjela za morski ribolov vezano za otkup ulova u vrijeme epidemije korona virusom

  Slijedom niza upita od strane ribara što se može s ulovom kada nema otkupa sastavila sam nekoliko uputa koje su u skladu s trenutnom zakonskim okvirom:

   

                 1.Postoji mogućnost prodaje s plovila. Za to je potrebna fiskalna blagajna i izdavanje fiskalnih računa. Osim toga, potrebno je dostavljati podatke o ulovu elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj. (Tu se misli na e-očevidnik ili m-očevidnik).

   

  Pravilnikom o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca (NN  113/2019) je regulirana prodaja s plovila.

   

  Prodaja s ribarskog plovila

   

  Članak 12.

  (1) Pod prvom prodajom ne smatra se izravna prodaja dnevnog ulova proizvoda ribarstva s ribarskog plovila krajnjem potrošaču,

  (2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ovlaštenik povlastice ne mora biti registrirani prvi kupac

  (3) Ukupna količina prodanih proizvoda ribarstva s ribarskog plovila iz stavka 1. ovog članka može iznositi do najviše 5,00 kilograma po krajnjem potrošaču, a ukupno do najviše 3.000,00 kuna dnevno po povlastici.

  (4) Prodaju s ribarskog plovila iz stavka 1. ovog članka, mogu obavljati samo ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji su prethodno dostavili podatke o ulovu i povratku elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj. (Tu se misli na e-očevidnik ili m-očevidnik)

  (5) Podaci o prodaji s ribarskog plovila dostavljaju se Ministarstvu elektroničkim putem nakon izvršene prodaje s plovila, najkasnije 24 sata od evidentiranog povratka putem elektronskog očevidnika ili autorizirane aplikacije za mobilni uređaj.

  (6) Podaci o prodaji s ribarskog plovila moraju najmanje sadržavati podatke o količini, vrsti i prosječnoj cijeni prodanih proizvoda ribarstva.

  (7) Prodaja s ribarskih plovila iz stavka 4. ovog članka obavlja se sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane, propisima o trgovini i u skladu s uvjetima koje propisuje lokalna samouprava.

   

  Prodaja s plovila se ne smatra prvom prodajom pa nije potrebno ispunjavati evidenciju vaganja.

  Ograničenje od 5 kg svakom pojedinom krajnjem potrošaču u slučaju fiskalnih računa znači zapravo najviše 5kg po pojedinom računu.

                 

  Prodaja s ribarskih plovila obavlja se sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane, propisima o trgovini i u skladu s uvjetima koje propisuje lokalna samouprava.

   

  2. Kako početi koristiti m-očevidnik?

  Dostava podataka elektronskim putem je osobito korisna u slučajevima kada želite smanjiti kontakte s ljudima J (kao što je to kod ove pandemije).

  Za aplikaciju m-očevidnik je potreban pametni telefon ili tablet uređaj. Aplikacija se treba potražiti na Google play upisivanjem „m ocevidnik“ u polje tražilice.

   

  Ovako izgleda ikonica aplikacije mOcevidnik. Potrebno ju je instalirati na uređaj te dodatno OTVORITI RAČUN PREKO RMC centra.

  Zahtjev za otvaranje računa je potrebno poslati na e-mail: rmc@mps.hr sa sljedećim podacima: broj mobitela preko kojeg će se dostavljati podaci, ime i prezime odgovorne osobe,  reg. oznaku i CFR plovila.

   

  Nakon toga ćete dobiti korisničko ime i lozinku za korištenje aplikacije.

   

  3. Ambulantna prodaja – dostava

  Ukoliko već posjedujete vozilo-hladnjaču koje je odobreno od strane Uprave za veterinarstvo za prijevoz proizvoda ribarstva, možete njime i dostavljati ribu direktno do kupaca – kućanstava uz izdavanje fiskalnih računa i obavezno vođenje transportnog dokumenta, izdavanje dostavnica i stavljanje deklaracija na kašete.

  Možete pokušati napraviti viber ili whatsup ili facebook grupe na kojima možete objaviti ulov pa će se Vam kupci koji su zainteresirani javiti i naručiti dostavu.

   

  4. U slučaju da ne možete nikako naći kupca, ulov trebate zabilježiti kao odbačeni ulov. U zakonu nema opcije korištenje ulova za osobne potrebe, a nema niti zakonske mogućnosti da ulov skladištite u vlastitom domaćinstvu, budući da je temeljem propisa o sigurnosti hrane za skladištenje hrane/proizvoda ribarstva potrebno imati odobreni objekt.

  Ipak postoji mogućnost najma DIJELA odobrenog objekta temeljem Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom NN 123/2019

   

  Članak 33.

   

  (12) U slučaju veletržnica i objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature, dozvoljen je zakup odvojenih jedinica u kojima se hrana životinjskog podrijetla skladišti i prodaje drugim subjektima u poslovanju s hranom.

  (13) Subjekt u poslovanju s hranom koji je zakupio odvojenu jedinicu unutar veletržnice ili objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature mora, prije početka obavljanja djelatnosti, dostaviti odgovarajuće podatke propisane stavkom 2. ovoga Pravilnika uz sklopljeni Ugovor o najmu, Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane.

  (14) Na temelju podataka iz stavka 13. ovoga članka, Uprava nadležna za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane dodjeljuje dodatni broj subjektu u poslovanju s hranom koji je zakupio odvojenu jedinicu unutar veletržnice ili objekta za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature.

  (15) Veletržnica/objekt za uskladištenje hrane životinjskog podrijetla u uvjetima kontrolirane temperature i zakupoprimci međusobnim ugovorom dogovaraju podjelu odgovornosti za zajedničku infrastrukturu i opremu koju dijele. Ugovor mora biti na zahtjev dostupan nadležnom tijelu.

   

   

  dr.sc. Danijela Mioković

  Viši stručni savjetnik, samostalni izvršitelj u Puli

   

  Ministarstvo poljoprivrede Ministry of Agriculture  

  Odjel za morski ribolov

  Služba za ribolov / Service for Capture Fisheries Managament

  Sektor za upravljanje resursima, flotom i ribolovom / Sector for Resources, Fleet and Capture Fisheries Managament

   

  Uprava ribarstva

  Directorate of Fisheries

  Ul. Sv. Teodora 4  

  52100 Pula      

  Hrvatska/Croatia

   

  Mob: +385 91/500-9991

  Tel: +385 52 222 616  

  Fax: +385 52 591 325

  E-pošta: danijela.miokovic@mps.hr

   

  Web-adresa: www.mps.hr

   

   

   

 • 20.3.2020.

  Objava Uputa o provođenju točke 6. Odluke o mjerama ograničavanja društvenog okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

 • 19.3.2020.

  IZVJEŠĆE sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 18. ožujka 2020. godine

Arhiva: |<<11 12 13 14 15 16 17 18 19 20> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja