Novosti

 • Foto vijesti

  14.10.2011.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

   Dana 13. listopada 2011. godine održana je 6. redovna sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  11.10.2011.

  Obavijest o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Kršan

   

  Obavještavamo žitelje Općine Kršan da je Župan Istarske županije proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Kršan koja je uzrokovana dugotrajnom sušom.

   

 • 10.10.2011.

  Obavijest o održavanju Prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga UPU Fonovići

  Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/10, URBROJ: 2144/04-01-11-17 od 06. listopada 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

  PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA Urbanističkog plana uređenja FONOVIĆI

   Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja FONOVIĆI održat će se u Kršanu, u utorak,  18. listopada  2011. godine u  prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11: 00 sati.

   Stručni izrađivač ovog plana je URBANISTICA d.o.o. za prostorno planiranje i konzalting, Đorđićeva 5, Zagreb, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

   U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Fonovići.

 • 10.10.2011.

  Obvavijest o održavanju Prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga UPU Jurasi

  Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/10, URBROJ: 2144/04-01-11-18 od 06. listopada 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

  PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA Urbanističkog plana uređenja JURASI

    Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja JURASI održati će se u Kršanu, u petak,  14. listopada  2011. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 10:00 sati.

   Stručni izrađivač ovog plana je tvrtka JURCON PROJEKT d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo Gotalovečka 4a, Zagreb, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

   U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Jurasi.

 • Foto vijesti

  27.9.2011.

  Obavijest Istarske županije o provođenju radionica za mlade na burzi rada

  Ovim putem želimo Vas informirati da će se od 28.rujna u Istarskoj županiji provoditi radionice za mlade koji su sada na burzi rada, te im omogućiti da se dalje educiraju i usavršavaju, čime razvijaju svoje znanje i vještine i postaju konkurentniji na tržištu rada. Molimo Vas obavjestite mlade nezaposlene stanovnike svoga grada/općine

  Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, zajedno s Istarskom Županijom i Udrugom Informo, provodi projekt I-key sufinanciran kroz IPA program Europske Unije. Projekt je namijenjen mladim nezaposlenim osobama iz Istarske Županije, u dobnoj skupini od 15-24.

  Naime, kroz projekt kandidate će se učiti praktičnim stvarima- kako adekvatno napisati životopis, motivacijsko pismo, kako se ponašati na intervjuu za posao- te će im se pružiti prilika da sudjeluju u intenzivnom programu za pripravnike kroz koji će moći raditi na pravim projektima 4 Istarske firme i naučiti bitne poslovne vještine koje će im zasigurno pomoći u budućnosti. Isto tako, dio kandidata će biti uključeno u volonterski program u raznim Istarskim firmama i udrugama.

  Ponukani sve većom nezaposlenosti mladih ljudi u Istarskoj Županiji, provodimo ovaj projekt s ciljem pripremanja mladih ljudi na što konkurentniji ulazak na tržište rada, te Vas molimo da sudjelujete zajedno sa nama i pomognete nam kontaktirati pripadnike ciljane skupine.

   Sve radionice su besplatne.

   U prilogu je opis projekta, prijavnica za sudjelovanje.

  Kontakt: Ana Lukić, Project Manger, Association Informo, Rudine 20, 52460, Buje - Croatia,  www.informo.hr Tel/Fax. + 385 (0)52 512 318, Mob. + 385 (0) 92 245 46 96

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja