Novosti

 • Foto vijesti

  3.6.2011.

  Izvješće sa 2. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 02. lipnja 2011. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Doneseni su sljedeći akti:

   1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kršan za 2010. godinu

   2. Odluka o opozivu Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za  područje Općine Kršan od 07. travnja 2011. godine i poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan raspisan 14. travnja 2011. godine

   3. Odluka o izmjeni odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanje

  Odlukom o izmjeni Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja umjesto dosadašnjem predsjednika Komisije  Bruna Donadić, imenovana je  Suzana Licul. 

   4. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za popis birača Općine Kršan

  Rješenjem o izmjeni Rješenja o izboru Povjerenstva za popis birača Općine Kršan umjesto dosadašnjeg zamjenika predsjednika Povjerenstva  Bruna Donadić, imenovana je  Suzana Licul, a umjesto zamjenika člana  Nevenke Kranjčević imenovan je Dragan Ljubičić.

   

 • Foto vijesti

  27.5.2011.

  Izbori na dan 10.07.2011. godine za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine

  Izbori na dan 10.07.2011. godine za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine

  Obavještavaju se svi kandidati za predstavnika bošnjačke nacionalne manjine da će povjerenstvo dežurati u zgradi Općine Kršan (vijećnica) radi zaprimanja prijedloga kandidata kako slijedi:

   Subota, 28.05.2011.               od 09:00 do 13:00 sati

  Nedjelja, 29.05.2011.             od 09:30 do 13:30 sati

  Ponedjeljak, 30.05.2011.       od 08:00 do 18:00 sati

  Utorak, 31.05.2011.               od 07:00 do 20:00 sati

  Srijeda, 01.06.2011.               od 07:00 do 24:00 sati

   

  Općinsko izborno povjerenstvo Opčine Kršan i Pićan

   
 • Foto vijesti

  24.5.2011.

  Obavijest o provedbi deratizacije

  Na  području   OPĆINE KRŠAN  provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od:  24.05.2011. do 30.05.2011. g.

  Tretirati će se javne površine, zajednički dijelovi stambenih zgrada, kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone zakapanjem ili spaljivanjem radi mjera predostrožnosti.

  Izložene mamce ne dirati.

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da stručnim ekipama izvođača omoguće pristup u prostorije, te da ukažu na eventualna žarišta i tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.                                     

  EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

  Telefon  052 62 45 71

 • Foto vijesti

  10.5.2011.

  Objava informacije o raspisivanju Javnih poziva za dodjelu bespovratnih potpora

   

  Istarska županija objavila je 05. travnja 2011. godine Javne pozive za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti. 

  Više informacija možete pogledati u privitku.

   

 • Foto vijesti

  9.5.2011.

  Obavijest o prodaji nekretnina

  Temeljem Odluke o prodaji nekretnina od 06.05.2011.g., Općina Kršan objavljuje sljedeću

  O B A V I J E S T

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da Općina Kršan izlaže prodaji putem javnog natječaja nekretnine koje se nalaze u katastarskim općinama Nova Vas, PlominKršan. Cjelokupni tekst natječaja s uvjetima nadmetanja istaknut je sa danom objave ove obavijesti u Glasu Istre na oglasnoj ploči Općine Kršan u Kršanu i u privitku ove obavijesti, a rok za podnošenje ponuda na natječaj je 8 dana od dana objave.

   Detaljnije informacije se mogu dobiti u Općini Kršan ili putem tel. 052/378-222.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja