Novosti

 • Foto vijesti

  4.5.2015.

  Samoniklo bilje 2015

     Treba znati bilje brati bio je moto 6. ovogodišnjeg Festivala samoniklog bilja održanog u subotu, 25. i nedjelju, 26. travnja na  kršanskom Pristavu. U privitku možete pronaći potpuno izvješće, a ovdje je link sa galerijom fotografija:   https://plus.google.com/117503317325319951712/posts/C96PwrC6PUw
 • Foto vijesti

  30.4.2015.

  Obavijest

     Obavještavamo Vas da je 30. travnja 2015. godine objavljen Javni poziv (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Jedna od ključnih promjena u provedbi programa u odnosu na prošlu godinu je ta da se na javni poziv mogu javiti svi građani koji zadovoljavaju uvjete propisane javnim pozivom, neovisno o tome u kojoj se jedinici lokalne samouprave nalaze, a prijava se šalje direktno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

      Izmjenama programa izmijenila se i definicija obiteljske kuće te se sada za sufinanciranje mogu prijaviti kuće s najviše 3 stambene jedinice ili građevinske bruto površine do 600 m2 s više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju.

      Isto tako je usvojeno i ukidanje izrade glavnog projekta za sve mjere osim za ugradnju sustava s fotonaponskim pretvaračima, što je znatno pojednostavilo proceduru i smanjilo troškove. Biti će potrebno napraviti energetski pregled prije početka radova i nabaviti energetski certifikat po njihovom završetku. Izradu energetskog certifikata građani će zatražiti od ovlaštenih certifikatora s popisa koji je objavljen uz Javni poziv, a njihov trošak u potpunosti snosi Fond. Ukinut je i sustav bodovanja te se tako građani mogu prijaviti za jednu ili više mjera, a prijave se zaprimaju i obrađuju po redoslijedu zaprimanja. Imajući u vidu iskorištavanje sredstava za maksimalno četiri mjere moguće je dobiti od maksimalno 84.000 kuna (40%) do 168.000 kuna (80%) za jednu obiteljsku kuću.

      Za više informacija u privitku se nalazi Vodič Kako do bespovratnih sredstava za sufinanciranje energetske obnove obiteljske kuće, dok sam Javni poziv, popis ovlaštenih certifikatora i sve potrebne obrasce možete pogledati na web stranici http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu.

 • Foto vijesti

  30.4.2015.

  Obavijest

     Obavještavaju se zainteresirani građani da je otvoren Natječaj za provedbu podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«, provedba tipa operacije 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. (NN 46/15)

     Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i raspisanim natječajem. Potpora je u ovoj mjeri za sve korisnike ista i iznosi 15.000 EUR-a. 

     Više informacija možete pronaći na linku: http://www.apprrr.hr/podmjera-63-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-1418.aspx, a ukoliko Vam je potrebna savjetodavna i tehnička pomoć, slobodno se obratite LOKALNOJ AKCIJSKOJ GRUPI ISTOČNA ISTRA, Rudarska 1, HR-52220 Labin mob. +385 (0)99 357 6998, tel. +385 (0)52 851 173, fax. +385 (0)52 851 139, e-mail. info@lag-istocnaistra.hr

 • Foto vijesti

  29.4.2015.

  OBAVIJEST

           Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, na području Općine Kršan, za mikrolokaciju - dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, šire područje plaže u Plomin Luci, djelatnost: ''IZNAJMLJIVANJE SREDSTAVA – brodica na motorni pogon.''

           Godišnja naknada za vršenje predmetne djelatnosti iznosi 200,00 kn po dužnom metru plovila / brodice na motorni pogon.

  Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

  -dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

  -dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

  -dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu;

  -dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

            Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 08. svibnja 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

   U prilogu se nalaze:

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja