Novosti

 • Foto vijesti

  18.9.2013.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća

  Dana 16. rujna 2013. godine održana je 1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  12.9.2013.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinekog vijeća Općine Kršan

  Za 16. rujna 2013. godine u ponedjeljak sazvana je 1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 19:00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.
 • Foto vijesti

  10.9.2013.

  Obavijest o sufinanciranju prijevoza srednješkolaca

  Obavještavano sve roditelje učenika od 1. - 4. razreda srednjih škola s područja Općine Kršan da će Općina Kršan sudjelovati u podmirenju troškova mjesečne vozne karte učenika  u visini troškova mjesečne vozne karte na svim relacijama, za mjesec rujan 2013. godine, a koje ne podmiruju Vlada RH, ni Istarska županija.

 • Foto vijesti

  30.8.2013.

  Poziv potencijalnim korisnicima proračuna

   

  Općina Kršan upućuje

  P O Z I V

  svim potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan

  za 2014. godinu

               1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 30. rujna 2013. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2014. godinu.

                   Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2014. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

               2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

               3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2013. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i izvješće o svim ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine.

             4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa (IBAN).

             5. Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Pisarnici Općine  Kršan (Kršan, Blaškovići 12), kao i na internetskim stranicama Općine Kršan (www.krsan.hr).

               6. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

   Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja