Novosti

 • 19.12.2013.

  Objava Obavjesti o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna PPU OK

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   

   O B A V I J E S T

  o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna

  Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 14/13.).

   Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan u izradi su temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/13., 11/13.).

  O prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

   

 • Foto vijesti

  18.12.2013.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinskog vijeća

  Za 20. prosinac 2013. godine u petak sazvana je 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 17:00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.
 • Foto vijesti

  13.12.2013.

  Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije

  Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012.g. predviđena je mjera „Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama“ (mjera br. 69), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti, s tim u vezi jačanja povjerenja u građana u iste.

  Slijedom navedenog, Općina Kršan objavljuje tablicu ugovora zaključenih  tijekom 2013. godine.

   

 • Foto vijesti

  12.12.2013.

  Obavijet o podjeli paketa Djeda Božićnjaka

  Obavještavamo sve roditelje da će se podjela paketa Djeda Božićnjaka za djecu s područja Općine Kršan održati dana 14. prosinca 2013. godine, u subotu u novoobnovljeoj dvorani u Potpićnu, uz prigodan program kojeg pripremaju djeca, i to:

   -  djeca od 1 do 2 godine                                                              - 10:30 sati,

   

   -  djeca od 3 do 4 godina                                                              - 12:00 sati,

   

   -  djeca od 5 do 6 godine                                                              - 13:30 sati,

   

   -  djeca od I. – IV. razreda

    Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan                                 - 15:00 sati,

   

   -  djeca od I. – IV. razreda

    Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić,

    te I.L.Ribar, PŠ Vozilići                                                                - 16:30 sati,

                                                             

  Paketi će se podijeliti djeci od navršene 1. godine života do zaključno s 4. razredom osnovne škole, sveukupno 238 djece.

   Želimo vama i vašoj djeci lijepi provod i ugodne blagdane!

    OPĆINA KRŠAN

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja