Novosti

 • Foto vijesti

  27.2.2013.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje

   Općina Kršan objavljuje

   J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

  Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 07. ožujka 2013. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

   Cjelokupni tekst Javnog poziva možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  25.2.2013.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

  Dana 21. veljače 2013. godine održana je 1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 13  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • 19.2.2013.

  Objava Plana nabave za 2013.g.

  Temeljem čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) Općinski načelnik Općine Kršan objavljuje Plan nabave za 2013.godinu.

 • 8.2.2013.

  Obavijest

   

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da je sa danom 04. veljače 2013. godine na oglasnoj ploči / WEB stranici Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, objavljen Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kršan u naselju Potpićan, zgrada Mjesnog ureda Potpićan, namijenjenog za obavljanje uslužne djelatnosti, površine 11,56 m2, na rok zakupa od 5 godina.

  Uvjeti za prijavu, rok prijave i ostale propozicije utvrđene su u natječaju, a usmene informacije mogu se dobiti u Općini Kršan ili putem telefona na br. 052/ 378 222, 378 225.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja