Novosti

 • Foto vijesti

  21.11.2013.

  Objava Rješenja o određivanju glasačkih mjesta za referendum

  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kršan na provedbi državnog referenduma donosi Rješenje o određivanju glasačkih mjesta na području Općine Kršan.

  Napominje se da se za razliku od prethodnih izbora, glasačko mjesto br. 3. KRŠAN nalazi u Prostorijama OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ, PŠ Kršan.

  Rješenje se nalazi u privitku.

  Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva Glorija Fable v.r.

 • Foto vijesti

  15.11.2013.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća

  Dana 14. studeni 2013. godine održana je 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo svih 14  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  13.11.2013.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinskog vijeća

  Za 14. rujna 2013. godine u ponedjeljak sazvana je 3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 18:00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.
 • Foto vijesti

  11.11.2013.

  Obavijest roditeljima!

  Obavještavamo roditelje sa područja  Općine Kršan da provjere da li se njihovo dijete nalazi  na popisu za dodjelu paketa Djeda Božićnjaka.

   Paketi će se dodjeljivati djeci od navršene 1. godine života (djeca rođena 2012. god.) do zaključno s 4. razredom osnovne škole.

   Provjera se prvenstveno odnosi na djecu koja po prvi put imaju pravo na dodjelu paketa, te na djecu koja su doseljena na područje Općine Kršan.

   Provjeru izvršiti najkasnije do 01.12.2013. godine na br. tel. Općine Kršan: 052 / 378 – 232.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja