Novosti

 • Foto vijesti

  12.3.2015.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća

  Dana 10. ožujka 2015. godine, održana je 2. vanredna sjednica, na kojoj je prisustvovalo 13 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Cjelokupno Izvješće, kao i Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj - prosinac 2014. godine možete pogledati u prilogu.

 • Foto vijesti

  6.3.2015.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinskog vijeća

  Za 10.ožujka  2015. godine u utorak sazvana je 2. vanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 18:00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.

 • Foto vijesti

  4.3.2015.

  Obavijest o objavi biračima

     Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma Općine Kršan objavljuje Objavu biračima zaprimljenu od strane UDU Pula. 

     Predsjednik Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma Općine Kršan.Damir Rabar, v.r

 • Foto vijesti

  2.3.2015.

  Obilježavanje 94. Obljetnice Labinske republike

  Danas 02. ožujka 2015. godine održat će se svečanost obilježavanja  94. obljetnice Labinske republike.

   

  Cjelokupni program obilježavanja, možete pogledati u privitku:

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja