Novosti

 • Foto vijesti

  11.11.2013.

  Vlaški i žejanski jezik na Sajmu jezika u Portugalu

   U portugalskom gradu Alcanena održao se 17. i 18. listopada ove godine znanstveni skup »International Conference on Endangered Languages in Europe« [Međunarodna konferencija o ugroženim jezicima Europe], te je na istom sudjelovala Udruga Spod Učke predstavljajući vlaški i žejanski jezik.

   Viviana Brkarić, predsjednica Udruge »Spod Učke« i, uz Roberta Doričića, suorganizatorica odlaska u Portugal izjavila je: »Na ´Sajmu jezika´ imali smo priliku prikazati dio naše bogate tradicije, prvenstveno vlaški i žejanski jezik, ali također i kraj odakle smo došli. Bilo je to posebno iskustvo koje će, vjerujem, ostati u lijepom sjećanju svima nama koji smo na sajmu sudjelovali. Na sajmu su ostvareni kontakti koji će, nadam se, dovesti do budućih suradnji i predstavljanja vlaškog i žejanskog jezika izvan domovine.«

   Sudjelovanjem na sajmu, te promocijom vlaškog i žejanskog jezika i drugih elemenata tradicijske baštine posredno se promovirala regija, ali i Hrvatska uopće, budući da su vlaški i žejanski jezik uvršteni na Listu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Osim toga, na »Sajmu jezika« su istovremeno predstavljena dva hrvatska elementa upisana na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine: dvoglasje tijesnih intervala Istre te godišnji pokladni ophod zvončara.

  Sponzori gostovanja na »Sajmu jezika« u Portugalu kojima se ovom prilikom organizatori posebno zahvaljuju bili su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Općina Matulji i Općina Kršan.

  Više detalja, kao i fotografija sa sajma možete pogledati u privitku.

 • 24.10.2013.

  Objava Obavijesti o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih ID PPUOK

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan              

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/13.).

   Izrada Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan započeta je Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/13.).

  O prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

 • 24.10.2013.

  Objava Obavijesti o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU Fratrija

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2)

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/13.).

   Izrada Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) započeta je Odlukom o izradi  Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) (Službeno glasilo Općine Kršan br. 16/11.).

  O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

 • 24.10.2013.

  Objava Obavijesti o donošenju Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU Brestova

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2)i luka javnog prometa Brestova

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2)  i luka javnog prometa Brestova (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/13.).

   Izrada Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova započeta je Odlukom o izradi  Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova (Službeno glasilo Općine Kršan br. 16/11.).

  O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja