Novosti

 • Foto vijesti

  20.12.2013.

  Objava Konačne odluke o dodjeli stipendija

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da je donesena Konačna odluka o dodjeli stipendija u školskoj / akademskoj 2013./2014. godini, koju možete pogledati u privitku ove obavijesti, te da ukoliko su ostvarili pravo na dodjelu stipendije, mogu pristupiti u Općinu Kršan na potpisivanje Ugovora o stipendiranju, osobno ili u slučaju maloljetnosti, uz prisutnost roditelja odnosno zakonskog zastupnika.

  Potpisivanje ugovora se odnosi samo na učenike i studente koji nemaju sklopljen Ugovor o stipendiranju, dok se ostalima isplata stipendije automatski nastavlja ukoliko udovoljavaju svim uvjetima iz ugovora

   Potpisivanje ugovora o stipendiranju vršiti će se u prostoriji pisarnice Općine Kršan, prizemlje, soba br. 3. svakim radnim danom od 07:00 – 15:00 sati, ponedjeljkom 10:00 – 18:00.

 • 19.12.2013.

  Objava Obavjesti o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna PPU OK

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   

   O B A V I J E S T

  o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna

  Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 14/13.).

   Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan u izradi su temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/13., 11/13.).

  O prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

   

 • Foto vijesti

  18.12.2013.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinskog vijeća

  Za 20. prosinac 2013. godine u petak sazvana je 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 17:00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.
 • Foto vijesti

  13.12.2013.

  Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije

  Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012.g. predviđena je mjera „Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama“ (mjera br. 69), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti, s tim u vezi jačanja povjerenja u građana u iste.

  Slijedom navedenog, Općina Kršan objavljuje tablicu ugovora zaključenih  tijekom 2013. godine.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja