Novosti

 • Foto vijesti

  24.2.2015.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća

  Dana 23. veljače 2015. godine, održana je 1. redovna sjednica, na kojoj je prisustvovalo 14 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Izvješće možete pogledati u prilogu.

 • 23.2.2015.

  Obavijest o objavi Javnog poziva Ministarstva turizma RH

   Obavještavaju se zaintersirani da je Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv za kandidiranje projekata za Program "KONKURENTNOST TURISTIČKOG GODPODARSTVA".

  Zahtjevi se primaju do 30. 3. 2015. godine.

  Više detalja na linku:

   

  http://www.mint.hr/default.aspx?id=7936

 • Foto vijesti

  20.2.2015.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinskog vijeća

  Za 23.veljače  2015. godine u ponedjeljak sazvana je 1. redovnu sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 19:00 sati u prostorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.

 • Foto vijesti

  17.2.2015.

  Obavijest o davanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali

     Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske – na području Općine Kršan,  i to za mikrolokacije:

    -dio k.č. 2905/378 u k.o. Plomin, šire područje naselje Brestova (postojeći plato na zavoju prema Trajektnom pristaništu Brestova), uz godišnju naknadu u iznosu od 5.000,00 kn,

  - dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, područje plaže u Plomin Luci (početni dio prema ulazu) uz godišnju naknadu u iznosu od 7.000,00 kn.

   Naknada za pripadajuću terasu objekta (ako je za istu podnesen zahtjev) iznosi dodatnih 200,00 kn/m2 godišnje. Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

  -  dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

  -dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

  -dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

     Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 13. ožujka 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

  OPĆINA KRŠAN

  VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA

  Prateći akti:

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja