Novosti

 • Foto vijesti

  2.2.2015.

  Objava Javnog poziva za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

   

  Općina Kršan objavljuje:

     

  J A V N I  P O Z I V

  za dostavu prijava na stručno osposobljavanje za

  rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan

   

   Prijava sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan odnosno do 10. veljače 2015. godine na adresu Općina Kršan, s naznakom: (za stručno osposobljavanje za rad), 52232 Kršan, Blaškovići 12. Prijave se mogu dostaviti i u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kršan na adresi Blaškovići 12, Kršan.

   

  Cjelokupni tekst Javnog poziva možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  30.1.2015.

  Objava obrasca Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

   

  Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13) u nastavku se daje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja počevši od 01. siječnja 2009. godine.
 • 24.1.2015.

  Odluka o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin

                 Na temelju članka  82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12.,  55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o donošenju

  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi

   Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin

              

               Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj 22. siječnja 2015. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin (Službeno glasilo Općine Kršan br. 03/12.).

               Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Suha marina Plomin objavljena je u Službenom glasilu Općine Kršan broj 02/15.

           Detaljne informacije o navedenoj odluci mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

 • Foto vijesti

  23.1.2015.

  Obavijest o održavanju tečaja/edukacije za poljoprivrednike sa područja Općine Kršan

     Obavještavaju se svi poljoprivrednici i ostali zainteresirani sa područja Općine Kršan  koji  su se prijavili za pohađanje tečaja i polaganje ispita za sigurno rukovanje pesticidima i pravilnu primjenu pesticida da će se tečaj održati 07. i 08. ožujka 2015. godine  (o terminu održavanja biti ćete naknadno obaviješteni) u prostorijama sale iznad restorana Riva u Plomin Luci.

     Za sve ostale zainteresirane poljoprivrednike i osobe koje dolaze u doticaj s pesticidima javiti se mogu u prostorije Općine Kršan  ili  na broj telefona 052/ 378 -233 do 27. veljače 2015. godine kako bi se mogli upisati u grupu, prijemni obrazac nalazi se u privitku teksta.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja