Novosti

 • Foto vijesti

  10.9.2013.

  Obavijest o sufinanciranju prijevoza srednješkolaca

  Obavještavano sve roditelje učenika od 1. - 4. razreda srednjih škola s područja Općine Kršan da će Općina Kršan sudjelovati u podmirenju troškova mjesečne vozne karte učenika  u visini troškova mjesečne vozne karte na svim relacijama, za mjesec rujan 2013. godine, a koje ne podmiruju Vlada RH, ni Istarska županija.

 • Foto vijesti

  30.8.2013.

  Poziv potencijalnim korisnicima proračuna

   

  Općina Kršan upućuje

  P O Z I V

  svim potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Kršan

  za 2014. godinu

               1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 30. rujna 2013. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2014. godinu.

                   Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2014. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

               2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

               3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2013. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i izvješće o svim ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine.

             4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa (IBAN).

             5. Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Pisarnici Općine  Kršan (Kršan, Blaškovići 12), kao i na internetskim stranicama Općine Kršan (www.krsan.hr).

               6. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

   Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.

 • 30.8.2013.

  Poziv zainteresiranim osobama

   

              Pozivaju se sve zainteresirane civilne Udruge i neprofitne skupine građana sa područja Općine Kršan na podnošenje zahtjeva za korištenje novouređenih prostorija u vlasništvu Općine Kršan smještenih u naselju Potpićan, prostorije bivše samačke

   

  1. akt o osnivanju Udruge (Rješenje, Statut ili slično),

  2. podatke o podnositelju (adresa – sjedište, OIB, kontakt podaci),

  3. plan i program rada te

  4. traženi termin korištenja (dan / sat).

   

              Podnositeljima zahtjeva koji korištenjem prostorija imaju namjeru pružati usluge u cilju ostvarivanja određene novčane koristi (profita), iste će se odobravati uz obvezu plaćanja mjesečne naknade, u iznosu koji će se utvrđivati naknadno.

              Zahtjevi se predaju isključivo u pisanom obliku na adresu OPĆINA KRŠAN, 52 232 KRŠAN, BLAŠKOVIĆI 12, do zaključno 30. rujna 2013. godine.

 • Foto vijesti

  28.8.2013.

  Obavijest poljoprivrednicima

  Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13), Općinski načelnik Općine Kršan upućuje

   O B A V I J E S T

  Svim poljoprivrednicima na području Općine Kršan, da Agencija za poljoprivredno zemljište organizira informativnu kampanju o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13), pripadajućih akata i Uredbe o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koja će se održati

   četvrtak, 5. rujna 2013. u 13 sati, u Pazinu, u Spomen domu Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja