Novosti

 • 24.7.2012.

  Financiranje političkih stranaka i izbornih promidžbi

   

  Sukladno odredbi članka 26. Zakona o financiranju političkih stranaka i izbornih promidžbi (Narodne novine broj 24/11 i 61/11), nezavisni vijećnici Općinskog vijeća Općine Kršan objavljuju sljedeće podatke koji se nalaze u privitku:

 • Foto vijesti

  20.7.2012.

  Obavijest o dezinsekciji komaraca

   Obavještavaju se građani da će se zbog povećanog broja komaraca na području Općine Kršan provoditi suzbijanje komaraca postupkom zamagljivanja.

  Akcija će se provesti u ranim jutarnjim satima dana 25. 07. 2012. godine.

  Upozoravaju se građani sa respiratornim smetnjama da u navedeno vrijeme ostanu u zatvorenim prostorima ili da iste zatvore.

  Upozoravaju se pčelari da tijekom akcije pčele drže zatvorene ili ukoliko je moguće košnice premjeste izvan navedenog područja.

  U slučaju lošeg vremena dezinsekcija se odgađa za sljedeći tjedan.

   Eko servis Matić Pazin, tel: 052/624-571, mob: 091/621-1190

 • Foto vijesti

  19.7.2012.

  Obavijest o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 18. srpnja 2012. godine objavljen je Poziv za nadmetanje za nabavku kratkoročnog financijskog kredita u svrhu rekonstrukcije nerazvrstane ceste na dionici Čepić Polje - Kožljak (Program IPARD, mjera 301) na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 07. kolovoza 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • 6.7.2012.

  Objava I. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Kršan za 2012. godinu

   

  Temeljem čl. 20. st. 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), u privitku objavljujemo I. izmjene i dopune Plan nabave Općine Kršan za 2012. godinu.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja