Novosti

 • 29.4.2013.

  Objava Obavijest o donošenju Odluke o izradi UPU Plomin Luka

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i  55/12.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o donošenju

  Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Plomin Luka

  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Plomin Luka (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/13.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Plomin Luka.

   O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Plomin Luka provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

   Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Plomin Luka mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.                                   

 • 29.4.2013.

  Objava obavijesti o donošenju Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kršan

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i  55/12.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o donošenju

  Odluke o izradi Izmjena i dopuna

  Prostornog plana uređenja Općine Kršan

  Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/13.), započeta je izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

   O prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

 • 29.4.2013.

  Objava obavijesti o donošenju Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostorno plana uređenja OPćine Kršan

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i  55/12.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o donošenju

  Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna

                    Prostornog plana uređenja Općine Kršan                    

  Temeljem Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/13.), započeta je izrada Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

   O prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

 • Foto vijesti

  26.4.2013.

  Dobrodošlica!

   

  Dobrodošli na nove službene WEB stranice

  Općine Kršan !

   

  Općinski načelnik

  Valdi Runko

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja