Novosti

 • Foto vijesti

  17.2.2015.

  Obavijest o davanju koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali

     Obavještavaju se zainteresirane osobe da je u tijeku prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske – na području Općine Kršan,  i to za mikrolokacije:

    -dio k.č. 2905/378 u k.o. Plomin, šire područje naselje Brestova (postojeći plato na zavoju prema Trajektnom pristaništu Brestova), uz godišnju naknadu u iznosu od 5.000,00 kn,

  - dio k.č. 2905/106 u k.o. Plomin, naselje Plomin Luka, područje plaže u Plomin Luci (početni dio prema ulazu) uz godišnju naknadu u iznosu od 7.000,00 kn.

   Naknada za pripadajuću terasu objekta (ako je za istu podnesen zahtjev) iznosi dodatnih 200,00 kn/m2 godišnje. Zainteresirani su uz Zahtjev dužni priložiti:

  -  dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima);

  -dokaz o vlasništvu sredstava za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru / dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva (u slučaju da podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje nije vlasnik sredstva);

  -dokaz (uvjerenje) iz kojeg je razvidno da su od strane podnositelja zahtjeva za koncesijsko odobrenje podmirene sve dospjele obveze prema Općini Kršan s osnova svih potraživanja (dokument se izdaje od strane Odsjeka za financije i računovodstvo Općine Kršan).

     Rok za dostavu zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom je 13. ožujka 2015. godine. Zahtjevi se predaju putem pošte ili osobno.

  OPĆINA KRŠAN

  VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA

  Prateći akti:

 • Foto vijesti

  13.2.2015.

  Objava Plana nabave 2015.g.

   

  Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) Općinski načelnik Općine Kršan objavljuje Plana nabave za 2015.g.
 • Foto vijesti

  10.2.2015.

  Objava obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoza pokojnika na području Općine Kršan

  Dana 10. veljače 2015. godine u Oglasniku javne nabave RH objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge - obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na području Općine Kršan.Obavijest, kao i ostalu dokumentaciju možete preuzeti u privitku.

  Rok za dostavu ponuda (koji je ujedno i datum određen za otvaranje ponuda) je 16. ožujka 2015. godine, 16:00 sati.
 • Foto vijesti

  6.2.2015.

  Objava Poziva na prezentaciju na temu Razvoj malih kampova u Istri

  Obavještavaju se zainteresirani građani da će se dana 10. veljače 2015. godine u utorak u 18:00 sati u Gradskoj knjižnici Labin održati prezentacija na temu Razvoj malih kampova u Istri, u organizaciji Istarske županije, Upravnog odjela za turizam, a u svrhu daljnjeg razvoja ovog vida ponude.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja