Novosti

 • 24.10.2013.

  Objava Obavijesti o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih ID PPUOK

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan              

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/13.).

   Izrada Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan započeta je Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/13.).

  O prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

 • 24.10.2013.

  Objava Obavijesti o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU Fratrija

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2)

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/13.).

   Izrada Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) započeta je Odlukom o izradi  Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) (Službeno glasilo Općine Kršan br. 16/11.).

  O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Fratrija gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

 • 24.10.2013.

  Objava Obavijesti o donošenju Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU Brestova

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12., 80/13.) Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2)i luka javnog prometa Brestova

  Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2)  i luka javnog prometa Brestova (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/13.).

   Izrada Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova započeta je Odlukom o izradi  Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova (Službeno glasilo Općine Kršan br. 16/11.).

  O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Brestova gospodarska namjena – ugostiteljsko turističko naselje (T1 i T2) i luka javnog prometa Brestova mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

 • Foto vijesti

  17.10.2013.

  Obavijest o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipenidja!

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da Općina Kršan danas 17. listopada 2013. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / studijskoj 2013./2014. godini.

   Tekst natječaja je osim na web stranici u privitku ovog teksta, objavljen i na Oglasnoj ploči Općine Kršan.

   Krajnji rok za prijavu na natječaj je 10 (deset) dana od dana objave, odnosno 28. listopada 2013. godine (ponedjeljak).

   Također se obavještavaju učenici i studenti koji već imaju sklopljen Ugovor o stipendiranju da su radi nastavka isplate stipendije obvezni dostaviti dokumentaciju prema potpisanom ugovoru i to:

  - potvrdu o upisu u narednu šk./stud. godinu,

  - izjavu da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi (obrazac),

  - a učenici dodatno i dokaz da su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4.50,

  Potrebne obrasce (prijavu, izjavu, te prijavu za nastavak isplate) možete preuzeti iz priloženih dokumenata ovoj obavijesti, kao i u službenim prostorijama Općine Kršan, a Pravilnik o stipendiranju i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju možete pogledati na ovim stranicama u Službenom glasilu Općine Kršan br. 14/10 i 11/11.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja