Novosti

 • Foto vijesti

  5.7.2012.

  Izvješće sa 2. venredne sjednice OPćinskog vijeća Ooćine Kršan

  Dana 29. lipnja 2012. godine održana je 2. vanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  29.6.2012.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinskog vijeća

  Za 29. lipnja 2012. godine u petak sazvana je 2. vanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 19.00 sati u protorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.

 • Foto vijesti

  28.6.2012.

  Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 27. lipnja 2012. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, a donijeti  su  sljedeći akti:  

   1. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – košnja trave na temelju pisanog ugovora

  Temeljem provedenog postupka prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Obrta CARIĆ COP, Kršan, Čambarelići 3, vl. Elvin Carić.

  2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – uređenje živica na temelju pisanog ugovora

  Temeljem provedenog postupka prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Obrta PUT, Potpićan, Dumbrova 3, vl. Silvano Benazić.

  3. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora

  Temeljem provedenog postupka prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kršan temeljem pisanog ugovora kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Obrta ISKOPI, Potpićan, Žudigi 90, vl. Aurelio Ilić.

  4. Plan gospodarenja otpadom Grada Labina i Općina Kršan, Sveta Nedjelja, Pićan i Raša za razdoblje od 2010. do 2015. godine – Separat za Općinu Kršan, izrađen od strane društva H-PROJEKT d.o.o. Zagreb.

  Plan regulira: mjere odvojenog skupljanja komunalno otpada, mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad, popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta, redoslijed aktivnost sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša te izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

 • Foto vijesti

  27.6.2012.

  Obavijest o Odluci o ograničenju potrošnje vode

  Ponovno se obavještavaju se građani da je uslijed povišenih temperatura došlo do povećanja potrošnje vode i smanjenja nivoa na izvorištima Vodovoda Labin, te se mole da sukladno zaključku Župana Istarske županije od 19. travnja 2012. godine obustave sva navodnjavanja, zalijevanja, zalijevanja nogometnih igrališta i maksimalno smanje potrošnju vode da bi se osigurala redovita opskrba vodom.

  Sukladno Odluci tvrtke Vodovod Labin d.o.o. Labin, u slučaju nepoštivanja štednje vode za navedena područja uvesti će se redukcija potrošnje vode.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja