Novosti

 • Foto vijesti

  8.12.2011.

  Obavijest stipendistima!

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da je donesena Konačna odluka o dodjeli stipendija u školskoj/akademskoj 2011./2012. godini, te da ukoliko su ostvarili pravo na dodjelu stipendije, od 09. prosinca 2011. godine mogu pristupiti u Općinu Kršan na potpisivanje Ugovora o stipendiranju, osobno ili u slučaju maloljetnosti, uz prisutnost roditelja odnosno zakonskog zastupnika.Potpisivanje ugovora o stipendiranju vršiti će se svakim radnim danom od 07:00 – 15:00 sati, ponedjeljkom 10:00 – 18:00.
 • Foto vijesti

  2.12.2011.

  Obavijest o dežurstvu Općinskog izborno povjerenstva

  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kršan određuje dežurstvo  u zgradi Općine Kršan na ardesi Blaškovići 12 kako slijedi:

  - SUBOTA, 03. prosinca 2011. godine – 09:00 do 20:00

  - NEDJELJA, 04. prosinca 2011. godine –                                                06:30 do završetka obrade izbornih rezultata

  Predsjednik Povjerenstva:

  GLORIJA FABLE V.R.

 • 1.12.2011.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja STARE STAZE

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/11, URBROJ: 2144/04-01-11-49 od 29. studenog 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  J A V N A   R A S P R A V A

  o Prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja s STARE STAZE

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU CiLJANIH IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STARE STAZE.

  2. Prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja STARE STAZE, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. – za prostorno planiranje i konzalting, Đorđićeva 5, Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan dana 29. studenog 2011. godine.

  3. Javni uvid održat će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 09. prosinca 2011. godine do 16. prosinca 2011. godine.

  ...

   Ostale detalje Ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupni tekst.

 • Foto vijesti

  28.11.2011.

  Obavijest o narudžbi sadnog materijala 2012.g.

  Obavještavaju se svi građani sa područja Općine Kršan koji su zainteresirani za nabavu sadnog materijala (vinova loza, maslina i voćke) da se obrate Poljoprivrednoj zadruzi Čepić polje u Vozilićima ( iznad marketa ) ili da nazovu na tel.880-226, kako bi se pravovremeno nabavio sadni materijal.

  Kontakt osoba: ROBERT FABLE, mob: 091 1 863 190

  Poljoprivredna zadruga Čepić polje

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja