Novosti

 • Foto vijesti

  15.11.2011.

  Obavijest roditeljima!

  OBAVJEŠTAVAMO

  SVE RODITELJE SA PODRUČJA  OPĆINE KRŠAN DA

  PROVJERE DA LI SE NJIHOVO DIJETE

  NALAZI  NA POPISU ZA DODJELU

  PAKETA DJEDA BOŽIĆNJAKA

  PAKETI ĆE SE DODJELJIVATI DJECI OD NAVRŠENE 1. GODINE ŽIVOTA (DJECA ROĐENA 2010. GOD.) DO ZAKLJUČNO S 4. RAZREDOM OSNOVNE ŠKOLE.

   PROVJERU IZVRŠITI NAJKASNIJE DO 01.12.2011. GODINE NA BR. TEL. OPĆINE KRŠAN:052 / 378 – 232.

   

 • 14.11.2011.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana OPćine Kršan

   

  Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/11, URBROJ: 2144/04-01-11-19 od 10. studenog 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kršan

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN.

   2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila  tvrtka  PLANIUM  d.o.o. Rijeka,  utvrdio  je  Općinski načelnik Općine Kršan dana 10. studenog 2011. godine.

  3. Javna  rasprava  održat  će  se  u  trajanju  30 (trideset)  dana  u  razdoblju  od 22. studeni 2011. godine do 22. prosinca  2011. godine.

  ...

  Ostale detalje Ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupni tekst.

 • Foto vijesti

  7.11.2011.

  Izvješće sa 6. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 03. studeni 2011. godine

  Na sjednici Općinskog vijeća je prisustvovalo 15 vijećnika, a doneseni  su sljedeći akti:

   1.  Odluka o poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan, koji je objavljen 04. srpnja 2011. godine

   2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan, koji je objavljen 04. srpnja 2011. Godine

   Na sjednici Općinskog vijeća razmatrana je problematika rada i reforme Hitne medicinske pomoći, te dogovoreno da se ostaje pri zauzetom stavu Općinskog vijeća  kojim se ovlašćuje općinskog načelnika da na koordinaciji općinskih načelnika Labinštine s gradonačelnikom Grada Labina poduzima potrebne radnje radi zadržavanja postojećeg standarda u pružanju usluga zdravstvene zaštite.

 • Foto vijesti

  7.11.2011.

  Obavijest o poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta

   O B A V I J E S To poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine KršanPoništava se dio Ponovljenog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Kršan (u daljnjem tekstu: Natječaj), raspisan na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan KLASA: 021-05/11-01/6, URBROJ: 2144/04-05-11-3 od 09. lipnja 2011. godine, a objavljen dana 04. srpnja 2011. godine, kako slijedi:- za redni broj 11. iz Natječaja – tablu 69, koju čini k.č. 1843/4 u k.o. Čepić, površine 22,0980 ha,- za redni broj 12. iz Natječaja – tablu 70, koju čini k.č. 1843/6 u k.o. Čepić, površine 17,9140 ha,- za redni broj 15. iz Natječaja – tablu 74, koju čine k.č. 1843/12 i k.č. 1843/13, obje u k.o. Čepić, površine 14,1089 ha.OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja