Novosti

 • 5.4.2012.

  Objava Poziva za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove, za obavljanje poslova Viši referent – poljoprivredni redar, objavljuje

  Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

  Poziv možete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  30.3.2012.

  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

  Sukladno Zaključku Vlade RH donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

  Temeljem navedenog Općina Kršan kao tijelo javne vlasti objavljuje obrazac Pregleda ugovora koji možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  28.3.2012.

  Obavijest o dodjeli prigodnih bonova povodom Uskrsa!

   

  Obavještavaju se mještani Općine Kršan da je Općinski načelnik Općine Kršan povodom predstojećih Uskršnjih blagdana donio Zaključak o dodjeli:

   

   - prigodnog poklon bona umirovljenicima sa prebivalištem na području Općine Kršan u obliku bona za nabavku razne robe vrijednosti 100,00 kn pojedinačno,

  - prigodnog poklon bona domaćicama sa prebivalištem na području Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja, u obliku bona za nabavku razne robe vrijednosti od 100,00 kn pojedinačno.

   Slijedom navedenog, pozivaju se svi umirovljenici kao i sve domaćice sa područja Općine Kršan sa navršenih 55 godina života i bez primanja, da se uz predočenje osobne iskaznice jave u Općinu Kršan, prostorije Vijećnice (prizemlje) radi podizanja poklon bona, počevši od četvrtka, 29. ožujka 2012. godine.

   Bonovi se mogu podići u uredovno vrijeme od 08.00 – 14.00. sati, ponedjeljak 11.00 – 17.00 sati, do zaključno 04. travnja 2012. godine.

   Također se pozivaju svi umirovljeni sa područja Općine Kršan koji su pravo na mirovinu ostvarili nakon mjeseca prosinca 2011. godine, kao i sve domaćice koje su navršile 55. godina života nakon mjeseca prosinca 2011. godine, a koji još uvijek nisu u službenoj evidenciji Općine Kršan, da se obrate Općini Kršan radi evidentiranja podatka i preuzimanja poklon bona.

  Novim je umirovljenicima sa sobom potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i posljednji odrezak listića mirovine a domaćicama je potrebno ponijeti samo osobnu iskaznicu.

 • 23.3.2012.

  Objava Obavijesti o izradi UPU suha marina Plomin

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o Izradi Urbanističkog plana uređenja suha marina Plomin

  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja suha marina Plomin (Službeno glasilo Općine Kršan br. 3/12.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja suha marina Plomin.

  O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja suha marina Plomin provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja suha marina Plomin mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja