Novosti

 • Foto vijesti

  13.11.2009.

  Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 02. studeni 2009. godine

   

  Na sjednici su prisustvovali svi vijećnici.

   

  Donijeti su sljedeći akti:

   

  1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i  financijske izvještaje  Općine Kršan za 2008. godinu.

  2.  I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

  3. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kršan za 2009. godinu,

  4. I. Izmjena  Programa izgradnje, adaptacije i održavanja poslovnih i stambenih objekata na području Općine Kršan za 2009. godinu,

  5. I. Izmjena i dopuna Programa planova, studija, projekata i podloga na području Općine Kršan za 2009. godinu,  

  6.  I. Izmjena Programa socijalne skrbi Općine Kršan za 2009. godinu,  

  7.  I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Općine Kršan za 2009. godinu,  

  8. I. Izmjena i dopuna Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja Općine Kršan za 2009. godinu,  

  9 I. Izmjena i dopune  Proračuna Općine Kršan za 2009. godinu,

  10. Odluke o stavljanju van snage Odluke o  prihvaćanju Plana razvojnih programa - investicije Općine Kršan za 2009. godinu i projekcije za 2010. i 2011. godinu,

  11. Rješenje o imenovanje komisije za popis birača Općine Kršan,

  12. Odluka o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan

  13. Odluka izradi o Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kršan -  ciljane izmjene,

  14. Rješenje o razrješenju dosadašnjeg člana Skupštine Trgovačkog društva  VODOVOD LABIN d.o.o Labin  - Nikole Vuksan i  imenovanju  novog člana Skupštine Trgovačkog društva  VODOVOD LABIN d.o.o  Labin - Klaudija Lazarić,

  15.  Zaključak kojim se predlaže da se u Nadzorni odbor društva  VODOVOD LABIN d.o.o Labin imenuje Serđo Vozila umjesto dosadašnjeg  člana Eđea Brenčić,

  16. Rješenje o razrješenju dosadašnjeg člana Skupštine Trgovačkog društva 1. MAJ LABIN  d.o.o Labin  - Burul Valde i  imenovanju  novog člana Skupštine Trgovačkog društva  1. MAJ LABIN d.o.o  Labin – ZdravkA Vidak,

  17. Zaključak kojim se predlaže da se u Nadzorni odbor društva  1. MAJ LABIN d.o.o.  Labin imenuje Nevenka Kranjčević umjesto dosadašnjeg  člana Rogić Borisa.

   

 • Foto vijesti

  10.11.2009.

  Obavijest o dodjeli paketa Djeda Božićnjaka

   

  Obavještavamo sve roditelje sa područja Općine Kršan da provjere da li se njihovo djete nalazi na 

       Popisu za dodjelu

  paketa djeda božićnjaka

   Paketi će se dodjeljivati djeci od navršene

  1. godine života (djeca rođena 2008. god.)

  do zaključno s 4. razredom osnovne škole.

  Provjeru izvršiti najkasnije do 01.12.2009. godine na br. tel. Općine Kršan: 052 / 378 – 232.

   

 • Foto vijesti

  5.11.2009.

  Ispravak natječaja za prodaju nekretnina

   

  U privitku objavljujemo Ispravak natječaja za prodaju nekretnina objavljenog dana 02. studeni 2009. godine zbog štamparske greške.

   

   

 • Foto vijesti

  2.11.2009.

  Obavijest o deratizaciji

  Na javnim površinama  OPĆINE  KRŠAN provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije (trovanja glodavaca)  u vremenu od:   04.11.2009. godine do 07.11.2009. godine.

  Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.

  Izložene meke ne dirati.

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji ( protuotrov: vitamin K ).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa , jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja