Novosti

 • Foto vijesti

  22.3.2010.

  Poziv za provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Obavještavamo podnositelje zahtjeva za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan o objavi Poziva za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koji se nalazi u privitku ovog dopisa.

   

  Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

 • Foto vijesti

  19.3.2010.

  Obavijest o otežanom prometu

   Obavještavaju se stanovnici naselja Donadići i Paroni da su dana 18. ožujka 2010. godine započeli građevinski radovi na realizaciji vodovodnih priključaka,

  te će zbog toga na tom području u narednim danima biti otežan promet.

   

  Izvođač radova: tvrtka Šetić d.o.o. Labin,

  Izvođač montažnih radova: tvrtka Vodovod Labin d.o.o. Labin.

   U svezi realizacije pojedinih priključaka po domaćinstvima obavještavamo stanovnike da se obrate tvrtki Vodovod Labin d.o.o. Labin.

   

 • Foto vijesti

  5.3.2010.

  Obavijest o izradi UPU Stare staze

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

  O B A V I J E S T

  o izradi Urbanističkog plana uređenja Stare Staze

                                 Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Stare Staze („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 01/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Stare Staze.

  O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

              Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

   OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

                                                

 • Foto vijesti

  4.3.2010.

  Obavijest o prestanku podmirenja troškova odvoza smeća

   

  Obavještavaju se svi stanovnici Općine Kršan da počevši od 01. siječnja 2010. godine, Općina Kršan prestaje sa podmirenjem troškova odvoza smeća za fizičke osobe – građana sa prebivalištem na području Općine Kršan.Slijedom navedenog, a temeljem obavijesti dostavljene od strane Komunalnog društva 1. MAJ Labin d.o.o. Labin, slijedećih će dana na adrese korisnika usluge odvoza smeća biti dostavljene uplatnice za mjesec siječanj i veljaču 2010. godine.Plaćanja odvoza smeća i dalje su oslobođene socijalne kategorije stanovnika Općine Kršan, a temeljem rješenja o ostvarivanju prava iz Socijalnog programa Općine Kršan.

  OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja