Novosti

 • 28.10.2011.

  Objava Obavijesti o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna UPU Stare staze

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare Staze               

  Temeljem Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/11.), započeta je izrada Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze.

  O prijedlogu Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

 • Foto vijesti

  24.10.2011.

  Obavijest o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina

   

  Obaviještavamo sve zainteresirane da je Općina Kršan raspisala Natječaj za prodaju nekretnina u k.o. Kršani k.o. Brdo.

  Posljednji dan prijave na Natječaj je 02. studeni 2011. godine.

  Cjelokupni tekst natječaja nalazi se u privitku.

 • Foto vijesti

  18.10.2011.

  Poziv za prijavu štete od elementarne nepogode - suše!

  Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da prijavu štete na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima uzrokovanu dugotrajnom sušom u Općini Kršan za 2011. godinu mogu predati svakog radnog dana u vremenu između 1100 – 1700 sati (ponedjeljak), 0800 – 1400 sati (utorak – petak) u zgradi Općine Kršan, Kršan, Blaškovići 12, Odsjek za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove (prizemlje, soba 3) odnosno u prostorijama Poljoprivredne zadruge ''Čepić polje'', Plomin, Vozilići 66, zaključno do 26. listopada 2011. godine.

  Detaljnije upute, kao i obrazac prijave štete zainteresirane osobe mogu dobiti osobno na gore navedenim adresama, na ovoj WEB stranici  u privitku, odnosno na oglasnim pločama Općine Kršan.

   Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Općine Kršan

 • Foto vijesti

  18.10.2011.

  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

  Sukladno Zaključku Vlade RH donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

  Temeljem navedenog Općina Kršan kao tijelo javne vlasti objavljuje obrazac Pregleda ugovora koji možete pogledati u privitku.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja