Novosti

 • 14.9.2011.

  Obavijest o objavi Natječaja za prodaju nekretnina u Potpićnu

   

  O B A V I J E S T

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da Općina Kršan i Agropromet d.d. u stečaju, Potpićan izlažu trećoj zajedničkoj prodaji putem javnog natječaja nekretninu k.č. 54/75 u k.o. Kršan, poslovna zgrada sa dvorištem, ukupne površine 1254 m2 (bivša zgrada PG-Centra u Potpićnu).

  Početna cijena za nekretninu iznosi 724.386,46 kn. Cjelokupni tekst natječaja s uvjetima nadmetanja istaknut je sa danom objave ove obavijesti u Glasu Istre na oglasnoj ploči Općine Kršan i u privitku ove obavijesti, a rok za podnošenje ponuda na natječaj je 8 dana od dana objave.

  Detaljnije informacije se mogu dobiti u Općini Kršan ili putem tel. 052/378-221.

   

 • Foto vijesti

  12.9.2011.

  Izvješće sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane 09. rujna 2011.

  Sjednici je prisustvovalo svih 15 vijećnika, a doneseni su sljedeći akti:

  1. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Stari Grad Kršan - izrađivač društvo URBIS 72 d.d. Pula 2. Primljeno je na znanje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine 3. Prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine 4. Nakon provedenog glasovanja, sa 7 glasova ''ZA'' i 7 glasova ''SUZDRŽAN'' utvrđeno je da nije donesena Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Kršan.

   

 • Foto vijesti

  5.9.2011.

  Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

  Obavještavaju se svi roditelji srednjoškolaca da je Općinski načelnik Općine Kršan razmatrajući problematiku prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Kršan donio Zaključak o načinu sufinanciranja troškova mjesečne karte na linijama tvrtke Autotrans d.o.o. Rijeka, od 05. rujna 2011. godine do kraja 2011. godine. 

  Zaključak možete pogledati u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  2.9.2011.

  Poziv potencijalnim korisnicima proračuna

   

  Na temelju Zakona o proračunu (Narodne novine broj 78/08),  Općina Kršan upućuje

   

  POZIV

  svim potencijalnim korisnicima 

  proračunskih sredstava Općine Kršan za 2012. godinu

       1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava Općine Kršan (neprofitne organizacije i ostale udruge), da najkasnije do 25. rujna 2011. godine dostave zahtjev za uvrštenje u Proračun Općine Kršan za 2012. godinu.

           Zahtjev mora sadržavati Program rada i aktivnosti, te financijski plan  za 2012. godinu.  U financijskim pokazateljima potrebno je prikazati sve planirane prihode i rashode kao i mogućnosti ostvarenja prihoda putem drugih izvora financiranja osim iz Proračuna Općine Kršan.

       2. Podnositelji zahtjeva iz područja socijalne skrbi i drugih djelatnosti koji imaju sjedište izvan područja Općine Kršan, uz zahtjev dostavljaju i popis štićenika odnosno korisnika usluga sa područja Općine Kršan.

          3. Svi korisnici, koji su proračunska sredstva Općine Kršan koristili u 2011. godini, obvezni su uz zahtjev dostaviti i izvješće o svim ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj - lipanj 2011. godine.

        4. Podnositelji zahtjeva koji se javljaju prvi put, uz zahtjev dostavljaju kopiju akta o registraciji i broj žiro računa.

          5. Zahtjevi se podnose na utvrđenim obrascima koji se mogu preuzeti u Pisarnici Općine  Kršan (Kršan, Blaškovići 12), kao i na internetskim stranicama Općine Kršan (www.krsan.hr).

            6. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji ne budu dostavljeni u roku neće se razmatrati.

  Zahtjevi se upućuju na adresu: OPĆINA KRŠAN, Blaškovići 12, 52232 Kršan.                                                                    

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja