Novosti

 • Foto vijesti

  17.10.2011.

  Obavijest o provedbi deratizacije

  Na  području Općine Kršan provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije (trovanja glodavaca)  u vremenu od:  17.10.2011. godine do 21.10.2011. godine.

   Tretirati će se javne površine, zajednički dijelovi stambenih zgrada, kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom. Izložene mamce ne dirati. U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da stručnim ekipama izvođača omoguće pristup u prostorije, te da ukažu na eventualna žarišta i tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

 • Foto vijesti

  17.10.2011.

  Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija u šk./ak. 2011./2012. godini

   Obavještavaju se svi učenici i studenti da Općina Kršan danas 17. listopada 2011. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj 2011./2012. godini.

   Tekst natječaja je osim na web stranici u privitku ovog teksta, objavljen i na Oglasnoj ploči Općine Kršan.

   Krajnji rok za prijavu na natječaj je 10 (deset) dana od dana objave, odnosno 27. listopada 2011. godine (četvrtak).

   Potrebne obrasce (prijavu i izjavu) možete preuzeti iz priloženih dokumenata ovoj obavijesti, kao i u službenim prostorijama Općine Kršan, a Pravilnik o stipendiranju i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju možete pogledati na ovim stranicama u Službenom glasilu Općine Kršan br. 14/10 i 11/11.

   

 • Foto vijesti

  14.10.2011.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

   Dana 13. listopada 2011. godine održana je 6. redovna sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  11.10.2011.

  Obavijest o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Kršan

   

  Obavještavamo žitelje Općine Kršan da je Župan Istarske županije proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Kršan koja je uzrokovana dugotrajnom sušom.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja