Novosti

 • 7.12.2012.

  Objava obavijesti o izradi UPU Baći

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji (''Narodne Novine'' br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o Izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Baći

  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Baći (Službeno glasilo Općine Kršan br. 19/12.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Baći.

  O prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Baći provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Baći mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr.

   

 • Foto vijesti

  5.12.2012.

  Obavijest o Zaključku o utvrđivanju liste za dodjelu stipednija

  Obavještavaju se svi učenici i studenti podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije da je dana 30. studeni 2012. godine Općinski načelnik donio Zaključak o utvrđivanju liste za dodjelu stipendija u šk./stud. 2012. / 2013. godini.

  Zaključak Općinskog načelnika s prijedlogom liste za dodjelu stipendija možete pogledati na Oglasnoj ploči Općine Kršan i u privitku ove obavijesti.

  Na prijedlog liste natjecatelji mogu podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku 8 dana od dana objave liste, odnosno do zaključno 13. prosinca 2012. godine (četvrtak).

  NAPOMENA: Priložena lista odnosi se samo na učenike i studente koji nemaju važeći Ugovor o stipendiranju (samo oni koji prošle 2011. godine nisu potpisivali Ugovor o stipendiranju s Općinom Kršan). Studentima i učenicima koji su 2011. godine potpisali Ugovor o stipendiranju, ukoliko su dostavili traženu dokumentaciju temeljem Ugovora, automatski se nastavlja isplata stipendije za šk./stud. 2012./2013. godinu.

 • 5.12.2012.

  Obavijest o objavi Javne rasprave o Prijedlogu UPU Suha marina Plomin

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/12, URBROJ: 2144/04-01-12-4 od 03. prosinca 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

              J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja SUHA MARINA PLOMIN

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA SUHA MARINA PLOMIN.

  2. Prijedlog  Urbanističkog  plana uređenja Suha marina Plomin, kojeg je izradila tvrtka PLANIUM d.o.o. Rijeka, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 03. prosinca  2012. godine.

  3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 14. prosinca 2012. godine do 14. siječnja 2013.  godine.

    ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • Foto vijesti

  4.12.2012.

  Obavijest o podjeli paketa Djeda Božićnjaka!

  Obavještavamo sve roditelje da će se podjela paketa Djeda Božićnjaka za djecu predškolce s područja Općine Kršan održati dana 15. prosinca 2012. godine, u subotu u dvorani Crkve Dobrog pastira u Potpićnu, uz prigodan program kojeg priprema Dječji vrtić Potpićan, i to:

   

   -  djeca od 1 do 3 godine                                                              - 10:30 sati,

   -  djeca od 4 do 6 godina                                                              - 12:00 sati,

   Školarcima od 1. do 4. razreda osnovne škole Djed Božićnjak će podijeliti poklone u Parku prirode Učke na Poklonu i to u dana 18. prosinca 2012. godine (utorak) u popodnevnim satima, odnosno od 16:00 do 19:00 sati, u idiličnoj atmosferi Božićne bajke.

   Paketi će se podijeliti djeci od navršene 1. godine života do zaključno s 4. razredom osnovne škole, sveukupno 227 djece.

   Želimo vama i vašoj djeci lijepi provod i ugodne blagdane!

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja