Novosti

 • Foto vijesti

  27.11.2012.

  Izvješće sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

  Dana 22. studeni 2012. godine održana je 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 12  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • 23.11.2012.

  Obavijest o objavi Ispravka objave

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.), nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  ISPRAVAK OBJAVE ZA  I.        DRUGU  PONOVNU   JAVNU   RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja DONADIĆI II.        PONOVNU   JAVNU   RASPRAVU o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja FONOVIĆI

  objavljene u Glasu Istre od 21. studeni  2012.

   Ispravak se odnosi na:

   U cijelom tekstu  Objave briše se riječ „subota“ na svim mjestima i u svim oblicima.

   Ostali tekst objave ostaje isti.

 • Foto vijesti

  23.11.2012.

  Obavijest o objavi dodatne dokumentacije za postupak javne nabave

  Dana 07. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi Kaštela Kršan, na području Općine Kršan.

  Dana 23. studeni 2012. godine uvrštena je dodatna dokumentacija za navedeni postupak, a istu mođete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  23.11.2012.

  Obavijest o uvrštenju dodatne dokumentacije za postupak javne nabave

  Dana 19. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi prostora u Potpićnu (bivša samačka), na području Općine Kršan.

  Dana 23. studeni 2012. godine uvrštena je dodatna dokumentacija za navedeni postupak, a istu možete preuzeti u privitku.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja