Novosti

 • 21.5.2012.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Načinovići

   

   Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/5, URBROJ: 2144/04-01-12-25 od 16. svibnja 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

              J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja NAČINOVIĆI

    1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NAČINOVIĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja NAČINOVIĆI, kojeg je izradila tvrtka URBIS 72 d.d., Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 16. svibnja  2012. godine.

  3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju 29. svibnja 2012. godine do 27. lipnja 2012. godine.

         …

   Ostale detalje javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupni tekst.

 • Foto vijesti

  16.5.2012.

  Obavijest o provremenoj regulaciji prometa

  Obavještavamo da se uvodi privremena regulacija prometa uz povremeno propuštanje odnosno zadržavanje vozila na cesti lokalnog karaktera na potezu Plomin - Plomin Luka, a zbog izvođenja radova na kanalizaciji.

  Radovi će trajeti od 15. do 17. svibnja 2012.

   

 • 10.5.2012.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Pristav

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/5, URBROJ: 2144/04-01-12-7 od 07. svibnja 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje

  J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja P R I S T A V

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PRISTAV.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja PRISTAV, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 07. svibnja  2012. godine.

  3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju 18. svibnja 2012. godine do 18. lipnja 2012. godine.

   …

   Ostale detalje javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupni tekst.

 • Foto vijesti

  27.4.2012.

  Izvješće sa 1. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 26. travnja 2012. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 12 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesen je sljedeći akt:  

   1. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare staze

   Urbanistički plana uređenja Stare staze (Službenom glasilu Općine Kršan 4/2011), koji  obuhvaća je 3,93 ha  neizgrađenog područja, ovom Odlukom usklađen je s izmijenjenim člankom 119. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Cilj izrade Ciljanim izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stare Staze je isključivo omogućavanje provedbe parcelacije građevinskog zemljišta unutar obuhvata danas važećeg plana. Na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Stare Staze izdano je mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije  o usklađenosti istog s Prostornim planom Istarske županije. Nositelj izrade Plana je tvrtka Urbanistika d.o.o. Zagreb, a financijska sredstva osigurana su od strane Naručitelja  tvrtke Interkonzalting d.o.o Zagreb.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja