Novosti

 • Foto vijesti

  9.11.2012.

  Obavijest o uvrštenju dodatne dokumentacije za postupak javne nabave

  Dana 12. listopada 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Rekonstrukciji postojeće građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu namjenu - zgrada doma kulture u Kršanu, u naselju Kršan, na području Općine Kršan.

  Dana 09. studeni 2012. godine uvrštena je dodatna dokumentacija za navedeni postupak, a istu možete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  7.11.2012.

  Obavijest roditeljima!

  Obavještavamo sve roditelje sa područja  Općine Kršan da Provjere da li se njihovo dijete nalazi  na

  Popisu za dodjelu paketa Djeda Božićnjaka

  Paketi će se dodjeljivati djeci od navršene 1. godine života (djeca rođena 2011. god.) do zaključno s 4. razredom osnovne škole.

  Provjera se prvenstveno odnosi na djecu koja po prvi put imaju pravo na dodjelu paketa, te na djecu koja su doseljena na područje Općine Kršan.

  Provjeru izvršiti najkasnije do 01.12.2012. godine  na br. tel. Općine Kršan: 052 / 378 – 232.

   

 • Foto vijesti

  7.11.2012.

  Obavijet o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 07. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Konstruktivnoj i građevinskoj sanaciji zidina oko Crkve Sv. Jurja u Plominu - završna faza, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  7.11.2012.

  Obavijest o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 07. studeni 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Sanaciji i obnovi Kaštela Kršan, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 27. studeni 2012. godine do 13:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja