Novosti

 • Foto vijesti

  29.10.2012.

  Obavijest o narudžbi sadnog materijala 2013. godine

  Obavještavaju se svi građani sa područja Općine Kršan koji su zainteresirani za nabavu sadnog materijala (vinova loza, maslina i voćke) da se obrate Poljoprivrednoj zadruzi Čepić polje u Vozilićima ( iznad marketa ) ili da nazovu na tel.880-226, kako bi se pravovremeno nabavio sadni materijal.

  KONTAKT OSOBA: ROBERT FABLE

  MOB: 091 1 863 190

 • Foto vijesti

  26.10.2012.

  Izvješće sa 5. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 25. listopada 2012. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 13 vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

   Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan raspravljalo se prema Zaključku Županijske skupštine Istarske županije od 24.09.2012.g o održavanju tematske sjednice Skupštine Istarske županije o problematici  izgradnje TE Plomin 3 i očitovanju Općinskog vijeća Općine Kršan vezano za gradnju TE Plomin 3 s energentom na ugljen kako predlaže Vlada RH i HEP.      

  Nakon rasprave vijećnici su jednoglasno usvojili Zaključak da budući  da vijećnicima Općinskog vijeća Općine Kršan do održavanja današnje sjednice Općinskog vijeća nisu prezentirana mišljenja i obrazloženja odnosno kako u cijelosti nije prezentirana planirana investicija izgradnje TE Plomin – Blok C, niti od strane Vlade RH, niti od strane nadležnog Ministarstva, a niti od strane društva HEP d.d., te kako bi dobili što potpuniju sliku o predmetnoj problematici, Općinsko vijeće Općine Kršan Istarskoj županiji dostaviti će predmetno mišljenje vezano uz planirani energent ugljen nakon održavanja sjednice Istarske županije, sazvane za 29. listopada 2012. godine, a na kojoj će se podrobnije raspravljati o navedenoj problematici te iznijeti stavove svih strana u postupku.

 • Foto vijesti

  25.10.2012.

  Obavijest o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca

  Obavještavamo sve roditelje i srednjoškolce da će Općina Kršan sudjelovati u podmirenju troškova mjesečne vozne karte učenika 1. - 4. razreda srednjih škola sa prebivalištem na području Općine Kršan na autobusnim linijama društva ''AUTOTRANS'' d.o.o. Rijeka, u visini od 25 % troškova mjesečne vozne karte, na svim relacijama, za mjesec listopad, studeni i prosinac 2012. godine.

 • Foto vijesti

  12.10.2012.

  Obavijest o objavi nadmetanja javne nabave

  Dana 12. listopada 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na Rekonstrukciji postojeće građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu namjenu - zgrada doma kulture u Kršanu, u naselju Kršan, na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 21. studeni 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja