Novosti

 • Foto vijesti

  17.10.2011.

  Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija u šk./ak. 2011./2012. godini

   Obavještavaju se svi učenici i studenti da Općina Kršan danas 17. listopada 2011. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / akademskoj 2011./2012. godini.

   Tekst natječaja je osim na web stranici u privitku ovog teksta, objavljen i na Oglasnoj ploči Općine Kršan.

   Krajnji rok za prijavu na natječaj je 10 (deset) dana od dana objave, odnosno 27. listopada 2011. godine (četvrtak).

   Potrebne obrasce (prijavu i izjavu) možete preuzeti iz priloženih dokumenata ovoj obavijesti, kao i u službenim prostorijama Općine Kršan, a Pravilnik o stipendiranju i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju možete pogledati na ovim stranicama u Službenom glasilu Općine Kršan br. 14/10 i 11/11.

   

 • Foto vijesti

  14.10.2011.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

   Dana 13. listopada 2011. godine održana je 6. redovna sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  11.10.2011.

  Obavijest o proglašenju elementarne nepogode na području Općine Kršan

   

  Obavještavamo žitelje Općine Kršan da je Župan Istarske županije proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Kršan koja je uzrokovana dugotrajnom sušom.

   

 • 10.10.2011.

  Obavijest o održavanju Prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga UPU Fonovići

  Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/10, URBROJ: 2144/04-01-11-17 od 06. listopada 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje: 

  PRETHODNU RASPRAVU O NACRTU PRIJEDLOGA Urbanističkog plana uređenja FONOVIĆI

   Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja FONOVIĆI održat će se u Kršanu, u utorak,  18. listopada  2011. godine u  prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11: 00 sati.

   Stručni izrađivač ovog plana je URBANISTICA d.o.o. za prostorno planiranje i konzalting, Đorđićeva 5, Zagreb, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

   U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Fonovići.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja