Novosti

 • Foto vijesti

  11.10.2012.

  Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija u šk./stud. 2012./2013.g.

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da Općina Kršan danas 11. listopada 2012. godine raspisuje Natječaj za dodjelu novih stipendija u školskoj / studijskoj 2012./2013. godini.

   Tekst natječaja je osim na web stranici u privitku ovog teksta, objavljen i na Oglasnoj ploči Općine Kršan.

   Krajnji rok za prijavu na natječaj je 10 (deset) dana od dana objave, odnosno 22. listopada 2012. godine (ponedjeljak).

   Također se obavještavaju učenici i studenti koji već imaju sklopljen Ugovor o stipendiranju da su radi nastavka isplate stipendije obvezni dostaviti dokumentaciju prema potpisanom ugovoru i to:

  - potvrdu o upisu u narednu šk./stud. godinu,

  - izjavu da ne primaju stipendiju po drugoj osnovi (obrazac),

  - a učenici dodatno i dokaz da su u prethodnoj godini ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4.50,

  Rok dostave dokumentacije:

  - učenici u roku 8 dana od dana ove objave, a

   -studenti do kraja mjeseca listopada 2012. godine.

  Potrebne obrasce (prijavu, izjavu, te prijavu za nastavak isplate) možete preuzeti iz priloženih dokumenata ovoj obavijesti, kao i u službenim prostorijama Općine Kršan, a Pravilnik o stipendiranju i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stipendiranju možete pogledati na ovim stranicama u Službenom glasilu Općine Kršan br. 14/10 i 11/11.

 • Foto vijesti

  9.10.2012.

  Obavijest o provedbi deratizacije

  Obavještavaju se građani da će se na području Općine Kršan provesti akcija preventivne sustavne deratizacije (trovanje glodavaca) u vremenu od:

  16.10.2012. do 23.10. 2012. 

  Pozivaju se građani da se u cjelosti pridržavaju uputa koje se nalaze u privitku, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštečenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

  Eko servis Matić Patin, Tel: 052 / 62 45 71 , Mob: 091 / 162 - 1119.

 • 5.10.2012.

  Objava Ispravka objave o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU Potpićan

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.), nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  ISPRAVAK OBJAVE O  PONOVNOJ  JAVNOJ  RASPRAVI

  o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

  KLASA: 350-01/10-01/18, URBROJ: 2144/04-02-04/1-12-65

  od 27. rujna 2012.

  objavljene u Glasu Istre od 29. rujna 2012.

               Ispravak se odnosi na:

   Točka 3. Objave se mijenja i glasi:

   3. Ponovna Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 09. listopada 2012. godine do 07. studeni 2012. godine.

  U točki  7.  i  točki  8. Objave dio teksta koji glasi: „ ..16. listopada 2012. godine (utorak)“ mijenja se  i glasi: „….07. studeni 2012. godine (srijeda).“

   Ostali tekst objave ostaje isti.

   

 • Foto vijesti

  4.10.2012.

  Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

   Sukladno Zaključku Vlade RH donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja, te iste ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.

  Temeljem navedenog Općina Kršan kao tijelo javne vlasti objavljuje obrazac Pregleda ugovora koji možete pogledati u privitku.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja