Novosti

 • Foto vijesti

  22.10.2010.

  Izvješće sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 21. listopada 2010. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, a doneseni su ljedeći akti:  

   

   

  1. Pravilnik o stipendiranju

           2Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja   PRISTAV

  3Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja   BLAŠKOVIĆI 2

  Detaljnije izvješće nalazi se u privitku ove obavijesti.

   

 • Foto vijesti

  19.10.2010.

  Obavijest o provedbi deratizacije

   

  Na javnim površinama   Općine Kršan provesti  će se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od: 

   20.10.2010. do 25.10.2010. godine.

   Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani, da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone  zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.Izložene meke ne dirati.

  U slučaju eventualnog trovanja pomoć potražiti u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (antidot: vitamin K).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada, drvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

   EKO SERVIS MATIĆ PAZIN

  TELEFON / FAX 052 62 45 71

 • Foto vijesti

  7.10.2010.

  Objava Obavijesti o izradi UPU Jurasi

   

  Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

    O B A V I J E S T

  o izradi Urbanističkog plana uređenja Jurasi

          Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja JURASI («Službeno glasilo Općine Kršan br. 12/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja Jurasi.

   O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

        OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

 • Foto vijesti

  7.10.2010.

  Objava Obavijesti o izradi UPU Potpićan

   

  Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

    O B A V I J E S T

  o izradi Urbanističkog plana uređenja Potpićan

                  Temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja POTPIĆAN («Službeno glasilo Općine Kršan br. 12/10.), započeta je izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan.

   O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

               Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

        OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja