Novosti

 • 7.9.2012.

  Informacija o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Termoelektrana Plomin 1 (TE Plomin 1)

   

  Na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 110/07) te članka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) i članka 10. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08) Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavljuje Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Termoelektrana Plomin 1 (TE Plomin 1), Klasa: UP/I-351-03/12-02/67; Urbroj: 517-06-2-1-2-12-5 od 20. kolovoza 2012. godine.

   Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb.

   Sudionici u postupku su:

  ·         Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb

  ·         Ministarstvo poljoprivrede, Vodno gospodarstvo, Zagreb

  ·         Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb

  ·         Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za atmosferu, more i tlo, Zagreb

  ·         Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za održivi razvoj, Zagreb

   U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na službenim web stranicama nadležnog Ministarstva, Istarske županije i Općine Kršan te na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29 i u sjedištu Općine Kršan, Blaškovići 12.

   Očitovanje javnosti i zainteresirane javnost na informaciju o zahtjevu, temeljem članka 9., stavka 1., točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08) ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

   Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na internetskoj stranici Ministarstva (www.mzoip.hr).

 • Foto vijesti

  6.9.2012.

  Obavijest o objavi Poziva za nadmetanje

  Dana 06. rujna 2012. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavljen je Poziv za nadmetanje za ustupanje radova na asfaltiranju novih i popravku postojećih nerazvrstanih putova u naseljima na području Općine Kršan.

  Rok za dostavu ponuda je 27. rujna 2012. godine do 12:00 sati, a ostali detalji o nadmetanju otvorenog postupka javne nabave navedeni su u Obrascu dokumentacije za nadmetanje u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  31.8.2012.

  Izvješe sa 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

  Dana 30. kolovoza 2012. godine održana je 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a donesene akte možete pogledati u privitku.
 • Foto vijesti

  29.8.2012.

  Obavijest o sazivanju sjednice Općinskog vijeća

  Za 30. kolovoza 2012. godine u četvrtak sazvana je 5. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan s početkom u 19.00 sati u protorijama općinske vijećnice u Kršanu.

  Dnevni red sjednice nalazi se u privitku.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja