Novosti

 • 10.1.2013.

  Obavijest o objavi Javne rasprave o Prijedlogu UPU Baći

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/13-01/1, URBROJ: 2144/04-01-13-11 od 08. siječnja 2013. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  JAVNU RASPRAVU

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Baći

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA BAĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Baći, kojeg je izradila tvrtka URBANISTICA d.o.o. Zagreb, Đorđićeva 5/II, Zagreb, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 08. siječnja  2013. godine.

  3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 18. siječnja 2013. godine do 16. veljače 2013. godine.

              ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • 31.12.2012.

  Obavijest o objavi Javne rasprave o Prijedlogu UPU Fratrija

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/12, URBROJ: 2144/04-01-12-79 od 27. prosinca 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja

  turističkog naselja Fratrija - T2

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA FRATRIJA – T2.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Fratrija – T2, kojeg je izradila tvrtka ARHITEKTONSKO PROJEKTNI ZAVOD – INŽENJERING d.d. Zagreb, Grahorova 15, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 27. prosinca  2012. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 09. siječnja 2013. godine do 07. veljače 2013.  godine.

             ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • 31.12.2012.

  Obavijest o objavi Javne rasprave o Prijedlogu UPU Brestova

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11.,50/12., 55/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/12, URBROJ: 2144/04-01-12-78 od 27. prosinca 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja

  turističkog naselja Brestova - T2

    1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA BRESTOVA – T2.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja Brestova – T2, kojeg je izradila tvrtka ARHITEKTONSKO PROJEKTNI ZAVOD – INŽENJERING d.d. Zagreb, Grahorova 15, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 27. prosinca  2012. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 09. siječnja 2013. godine do 07. veljače 2013.  godine.

    ...

  Ostale detalje ponovne javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupan tekst. 

 • Foto vijesti

  24.12.2012.

  Čestitka!

  Svim građanima

  želimo čestit i blagoslovljen Božić,

  te uspješnu 2013. godinu!

                                 O p ć i n a   K r š a n

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja