Novosti

 • Foto vijesti

  18.9.2009.

  Izvješće sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 08. rujna 2009. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo  14  od ukupno 15 vijećnika.

  Donijeti su sljedeći akti:

   1. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Kršan,

  Donošenjem novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kršan nastavljen je postupak usklađivanja postojećih akata sa Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, poglavito u dijelu izmjene izvršne vlasti,  a sve u cilju uspješnog rada i donošenja odluka i akata iz djelokruga rada predstavničkog tijela.

  2.  Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan,

  Nova Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Kršan također je usklađena sa Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sa Izmjenama i dopunama  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Za provođenje Odluke imenovana je Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina

  3. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu obavljati temeljem pisanog ugovora,

  Osnov donošenja ove Odluke su također Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  te  Izmjene i dopune  Zakona o komunalnom gospodarstvu.

   4. Odluka o osnivanju i imenovanju Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina.

  u Komisiju su imenovani:

  - Zdravko Vidak – za predsjednika,

  - Šemso Mujić – za člana,

  - Tomy Prusić – za člana.

  Komisija se ovlašćuje za poduzimanje svih pripremnih radnji u postupku koji prethodi donošenju Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kršan.

   5. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora  za financije i proračun.

  U Odbor su imenovani:

  - Bruno Donadić – za predsjednika,

  - Silvano Uravić – za člana,

  - Nevija Tireli – za člana.

  Odbor za financije i proračun raspravlja po pitanjima općinskog proračuna, zaključnog računa, o potrebama financiranja kroz proračun, o poreznoj politici, pristojbama i dr. pitanjima iz oblasti financiranja i imovinsko – pravnih pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća.

   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

   

 • Foto vijesti

  30.7.2009.

  Izvješće sa sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan.

   

  Na 2. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 29. srpnja 2009. godine na kojoj je prisustvovalo svih 15 vijećnika doneseni su sljedeći akti:

   

   

  -         Statut Općine Kršan,

   

  -         Odluka o komunalnom doprinosu,

   

  -         Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općine Kršan,

   

  -         Zaključak kojim se traži od strane Istarske županije, Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin donošenje odluke o pripajanju Osnovne škole Ivo Lole Ribar Labin, Područnog odjeljenja Vozilići Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić Čepić, a sve u cilju udovoljavanja Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava i obrazovanja i očuvanja postojeće funkcije Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić.

   

 • Foto vijesti

  21.7.2009.

  Program obilježavanja Dana općine Kršan

   

    Pozivamo sve građane

  na proslavu obilježavanja

  Dana Općine Kršan

  koje će se održavati po sljedećem programu:

   

   

  - 24. srpnja 2009. godine (PETAK)

  1700 - SRC ''Kršan'' Pristav: Malonogometni turnir

  1800 - Buffet ''Kod Marize'': Turnir briškule i trešete

  2100 – Stari grad Kršan: „Pod ćoricu“ (kulturna manifestacija)

  2100 - Šušnjevica (streljana): Noćni turnir otvorenog tipa u gađanju glinenih golubova

   

  - 25. srpnja 2009. godine (SUBOTA)- SV. JAKOV

  0800  - SRC ''Kršan'' Pristav: Boćarski turnir

  1030 – Stari grad Kršan (crkva Sv. Antuna op):  Sveta misa

  1230 -  Prostorije VMO Kršan (sala Pristav): Svečana sjednica Općinskog vijeća

  1830 - SRC Pristav: Turnir u potezanju konopa

  1930 - SRC ''Kršan'' Pristav:  

            - Krafifest (gastro manifestacija)

     - Sajam domaćih proizvoda

     - Sajam autohtonih slastica Bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan

  2030 - SRC ''Kršan'' Pristav: Kulturno – zabavni program:

   - KUD ''I. F. Zlatela'' Kršan

   - Gunjci „Trio šaltin“

   - Altea band

  - voditelj programa: Adriano Šćulac

  - dodjela nagrada i priznanja sudionicima sportskih natjecanja

    

   - 26. srpnja 2009. godine (NEDJELJA)

  0700 -  Plomin Luka: Ekipno natjecanje SRD ''Plomin'' u udičarenju

  1800 - Potpićan (nogometni stadion): Memorijalni turnir „Đermano i Mladen Fable“

    

   

 • Foto vijesti

  17.7.2009.

  Izvješće s konstiturajuće sjednice, te 1. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

   Dana 20. lipnja 2009. godine na konstituirajućoj sjednici, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je sljedeće akte:

               - Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva, u koje se biraju: Serđo Vozila za predsjednika i Tomy Prusić i Boris Rogić za članove,

               -  Rješenje o verifikaciji mandata članova Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se verificira mandat u trajanju od četiri godine članovima Općinskog vijeća Općine Kršan kako slijedi:

  1.            SERĐO VOZILA

  2.            NEVENKA KRANJČEVIĆ

  3.            BRUNO DONADIĆ

  4.            ZDRAVKO VIDAK

  5.            BORIS BABIĆ

  6.            TOMY PRUSIĆ

  7.            BORIS ROGIĆ

  8.            NEVIJA TIRELI

  9.            HUSKIĆ ESAD

  10.        KLAUDIJO LAZARIĆ

  11.        RABAR SLAVKO

  12.        MATILDA ILIĆ

  13.        EĐEO BRENČIĆ

  14.        SILVANO URAVIĆ

  15.        ŠEMSO MUJIĆ

  -         Odluku o izboru Komisije za izbor i imenovanja, u koju se biraju: Bruno Donadić za predsjednika i Zdravko Vidak i Nevija Tireli za članove,

   

  Dana 02. srpnja 2009. godine u nastavku konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan donijeti su sljedeći akti:

  -         Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan  izabire Zdravko Vidak,

  -         Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan  izabire Klaudijo Lazarić

  -         Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan, kojim se za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan  izabire Silvano Uravić.

   

  Dana 13. srpnja 2009. godine održana je 1. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

  -         Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, kojim se bira Vlado Peršić za načelnika, Boris Rogić za zamjenika načelnika, te Mauricio Strel, Darko Vitasović, Glorija Fable, Anton Lipnik, Zdravko Vidak, Helena Vlačić i Moreno Gobo za članove,

        -         Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za statut, poslovnik i zakonodavstvo, kojim se biraju: Klaudijo Lazarić za predsjednika, te Bruno Donadić, Serđo Vozila, Nevija Tireli i Matilda Ilić za članove.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja