Novosti

 • 9.3.2011.

  Objava Obavijesti o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kršan

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

    O B A V I J E S T

  o Izradi II.  Izmjena i dopuna

  Prostornog plana uređenja Općine Kršan       

  Temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i  dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan («Službeno glasilo Općine Kršan br. 02/11.), započeta je izrada II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

   O prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr                                            

             

 • Foto vijesti

  3.3.2011.

  Obavijest o Natječaju za davanje u najam stana

   

  Temeljem Odluke Općinskog načelnika od 01.03.2011.g., Općina Kršan objavljuje sljedeću

  O B A V I J E S T

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da Općina Kršan objavljuje Natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Kršan koji se nalazi u Plomin Luci. Cjelokupni tekst natječaja s uvjetima nadmetanja istaknut je sa danom objave ove obavijesti u Glasu Istre, na oglasnoj ploči Općine Kršan u Kršanu i ovoj WEB stranici, a rok za podnošenje ponuda na natječaj je 15 dana od dana objave.

  Detaljnije informacije se mogu dobiti u Općini Kršan ili putem tel. 052/378-222.

  Tekst natječaja, obrazac zahtjeva, kao i ostale obrasce možete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  28.2.2011.

  Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 24. veljače 2011. godine

   Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, a donijeti  su sljedeći akti:

  - Potvrđena je ostavka vijećnika odnosno odricanje prava na mjesto člana u  Općinskog vijeća Općine Kršan Bruna Donadić, Nevenke Kranjčević i  Valtera Lazarić te verificirani mandati novim članovima Općinskog vijeća  Suzani Licul i Draganu Ljubičić, a sve sa Nezavisne općinske liste nositelja Valdija Runko.  

  -  Donijeta Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

  Osnovni razlozi za izmjene i dopune Prostornog plan uređenja Općine Kršan su sljedeći: terminološko i sadržajno usklađenje sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i dr. propisima; usklađenje s prostornim planom šireg područja, Prostornim planom Istarske županije; preispitivanje namjene površina; korekcija granica građevinskih područja u skladu sa stvarnim stanjem na terenu i zahtjevima fizičkih i pravnih osoba, preispitanom namjenom površina, Prostornim planom Parka prirode Učka za naselja unutar Parka prirode Učka; definiranje obalnih i morskih površina za potrebe sporta i rekreacije (uređenje plaže, prirodne plaže, obalnih šetnica i sl.); redefiniranje granica obaveze izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja u skladu sa smjernicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, redefiniranje odredbi sukladno  zakonskoj regulativi, prostornim mogućnostima i zahtjevima potencijalnih investitora; omogućiti izdavanje odgovarajućeg odobrenja za građenje građevina koje su izgrađene temeljem ranije važećih planova i ne zadovoljavaju uvjete danas važećeg prostornog plana; niveliranje prometne i komunalne infrastrukture.

   - Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

  Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu izvršeno je usklađenje dosadašnje Odluke  sa novim Zakonom o općem upravnom postupku te radi pružanja mogućnosti obročnog plaćanja komunalnog doprinosa.

   - Općinsko vijeće  obvezalo je Općinskog načelnika da poduzme potrebne mjere u cilju zadržavanja  postojećeg oblika organizacije Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Labin prilikom reforme Hitne pomoći u RH.

   

 • Foto vijesti

  21.2.2011.

  Obavijest o prijavama za posalo popisivača i kontrolora

   Obavještavaju se zainteresirane osobe – kandidati za popisivače i kontrolore za područje popisnog centra Općine Kršan, da će se prijave za posao popisivača i kontrolora u provođenju popisa stanovništva, kućanstava i stanova koje će se u Republici Hrvatskoj provesti od 01. do 28. travnja 2011. godine, predavati (ispunjavati) dana 23., 24. i 25. veljače 2011. godine u prostorijama Općine Kršan (prizemlje, vijećnica) na adresi Blaškovići 12, u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.

  Zainteresirani kandidati Prilikom ispunjavanja Upitnika za prijavu popisivača / kontrolora moraju imati sa sobom identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), te kemijsku olovku koja piše crno ili tamno plavo.

  Javni poziv za prijavu popisivača i kontrolora za područje Istasrke županije možete pogledati pod ovim linkom:

  http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/vacancies/18-Istarska.pdf

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja