Novosti

 • Foto vijesti

  10.1.2012.

  Objava Rješenja o određivanju glasačkih mjesta

  Na temelju članka 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluke Ustavnog suda broj U-I-177/2002., 69/07. – Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. – Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Općinsko povjerenstvo donosi Rješenje o određivanu glasačkih mjesta u svrhu održavanja Državnog referenduma za pristupanje RH Europskoj uniji, koji će se održati dana 22.01.2012.

  Tekst gore navedenog rješenja možete pogledati u privitku.

 • Foto vijesti

  30.12.2011.

  Obavijest roditeljima!

  Obavještavamo sve zainteresirane roditelje i djecu koja su poklon pakete Djeda Božićnjaka primili na Učki, na Poklonu u ambijentu Božićne bajke, da fotografije tog događaja mogu pogledati i naručiti na web stanicama trvtke Foto Kurti:

   

  http://www.fotokurti.com/portfolio/djed-bozicnjak-na-ucki-2011/

  Želimo Vam ugodne blagdane

  i sretnu novu 2012. godinu!

  OPĆINA KRŠAN

 • Foto vijesti

  30.12.2011.

  Prvi javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađeNih zgrada

  Sukladno odredbi članka 28. stavka 2. Zakona,

  P O Z I V A M O

  sve vlasnike/investitore nezakonito izgrađenih zgrada radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

  Za područje Općine Kršan zahtjev se podnosi: ISTARSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje i  gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Titov trg 11, 52220 Labin, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.

   Cjelokupni tekst Prvog javnog poziva, kao i obrazac prijave podataka o nezakonito izgrađenoj zgradi možete preuzeti u privitku.

 • Foto vijesti

  28.12.2011.

  Izvješće sa 7. vanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 27. prosinca 2011. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, a doneseni su sljedeći akti:

  1. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

  2. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnine

   Detalji o denesenim aktima nalaze se u privitku.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja