Novosti

 • Foto vijesti

  4.3.2010.

  Obavijest o prestanku podmirenja troškova odvoza smeća

   

  Obavještavaju se svi stanovnici Općine Kršan da počevši od 01. siječnja 2010. godine, Općina Kršan prestaje sa podmirenjem troškova odvoza smeća za fizičke osobe – građana sa prebivalištem na području Općine Kršan.Slijedom navedenog, a temeljem obavijesti dostavljene od strane Komunalnog društva 1. MAJ Labin d.o.o. Labin, slijedećih će dana na adrese korisnika usluge odvoza smeća biti dostavljene uplatnice za mjesec siječanj i veljaču 2010. godine.Plaćanja odvoza smeća i dalje su oslobođene socijalne kategorije stanovnika Općine Kršan, a temeljem rješenja o ostvarivanju prava iz Socijalnog programa Općine Kršan.

  OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN
 • Foto vijesti

  1.3.2010.

  Obavijest provođenju mjera protiv bjesnoće

  Temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprave veterinarstva, Veterinarskog ureda županije Istarske, Ispostava Labin, počevši od 03. veljače 2010. godine, na čitavom području Općine Kršan proglašene su mjere zaštite protiv bjesnoće.Budući je dani rok za cijepljenje pasa i mačaka od 15 dana istekao, obavještavaju se stanovnici Općine Kršan, vlasnici pasa i mačaka, da će počevši od 02. ožujka 2010. godine početi uklanjanje i trenutno eutanaziranje životinja – pasa i mačaka lutalica koje se zateknu na javnoj površini, na čitavom području Općine Kršan.Predmetne mjere koje će na opisani način biti provođene od strane ovlaštenih osoba trajati će najmanje 90 dana.U cilju izbjegavanja eventualnih nemilih događaja, pozivaju se svi vlasnici pasa i mačaka koji to još uvijek nisu učinili, da cijepe svoje kućne ljubimce te da iste do završetka trajanja predmetne mjere drže zatvorene, odnosno ne puštaju na javne površine.OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KRŠAN 
 • Foto vijesti

  25.2.2010.

  Objava natječaja za prijam vježbenika

   

  Općina Kršan objavljuje javni natječaj za prijam u službu vježbenika (VSS) u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan.

  Cjelokupni tekst natječaja nalazi se u privitku ove obavijesti.

   

 • Foto vijesti

  12.2.2010.

  Izvješće sa 1. vanredovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 11. veljače 2010. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 14 od 15  vijećnika.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan jednoglasno su doneseni su sljedeći akti:

  1. Zaključak o prihvaćanju ugovora o financiranju izrade UPU naselja Stare staze i financiranju uređenja građevinskog zemljišta,

  Zaključkom se ovlašćuje općinskog načelnika za sklapanje ugovora o financiranju izrade UPU naselja Stare staze i financiranju uređenja građevinskog zemljišta između Općine Kršan i tvrtke ISTRA EKSKLUZIV  d.o.o. Zagreb. Sastavni dio ugovora čini i Program razvoja za izradu UPU Stare staze.

  2. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja STARE STAZE.

  Općinski načelnik informirao je vijećnike  o pojavi bjesnoće na području Općine Kršan i obavezama utvrđenim rješenjem višeg državnog veterinarskog inspektora MPRRR čije se mjere moraju odmah izvršavati.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja