Novosti

 • Foto vijesti

  21.1.2011.

  Objava Prethodne rasprave, UPU Potpićan

   Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/1, URBROJ: 2144/04-01-11-15 od 17. siječnja 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje:

    PRETHODNU RASPRAVU

    O NACRTU PRIJEDLOGA

     Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

    Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN održat će se u Kršanu, u petak,  28. siječnja  2011. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11: 00 sati.

   Stručni izrađivač ovog plana je MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

   U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Potpićan.

   

 • Foto vijesti

  5.1.2011.

  Obavijest o prijevozu srednjoškolaca

   Obavještavaju se svi roditelji srednjoškolaca da je Općinski načelnik Općine Kršan razmatrajući problematiku prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Kršan donio Zaključak o načinu sufinanciranja troškova mjesečne karte na linijama tvrtke Autotrans d.o.o. Rijeka, od 10. siječnja 2011. godine do kraja drugog polugodišta šk. 2010./2011. godine. 

  Zaključak možete pogledati u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  24.12.2010.

  Čestitka!

  Svim žiteljima Općine Kršan

  neka nadolazeći blagdani donesu osmjeh i zadovoljstvo, a

  nova godina ispunjenje svih želja, žele

  djelatnici, Općinsko vijeće i Općinski načelnik

  Općine Kršan!!!

 • Foto vijesti

  24.12.2010.

  Izvješće sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

   Dana 22. prosinca 2010. godine u srijedu, održana je 10. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je sudjelovalo 14 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a  donenseni akti navedeni su u privitku ove obavijesti.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja