Novosti

 • Foto vijesti

  26.11.2010.

  Obavijest učenicima i studentima!

   Obavještavaju se svi učenici i studenti da je donesena Konačna odluka o dodjeli stipendija u školskoj/akademskoj 2010./2011. godini, te da ukoliko su ostvarili pravo na dodjelu stipendije, mogu pristupiti u Općinu Kršan na potpisivanje Ugovora o stipendiranju, osobno ili u slučaju maloljetnosti, uz prisutnost roditelja odnosno zakonskog zastupnika.

  Potpisivanje ugovora o stipendiranju vršiti će se u prostoriji pisarnice Općine Kršan, prizemlje, soba br. 3. svakim radnim danom od 0700 – 1500 sati, ponedjeljkom 1000 – 1800.

   

 • Foto vijesti

  24.11.2010.

  Izvješće s 8. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 22. studeni 2010. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

   1. Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o obavljanom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan za 2009. godinu

  Na temelju članaka 1. i 2. Zakona o državnoj reviziji, Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin obavio je uvid u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan  za 2009. godinu strane, te dostavio Izvješće  koje je prihvaćeno bez primjedbe.

   2. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Komisije za zaštitu okoliša

  Klaudijo Lazarić razriješen je  dužnosti predsjednika Komisije za zaštitu okoliša, zbog podnošenja ostavke na navedenu dužnost.

   3. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Komisije za stanove

  Klaudijo Lazarić razriješen je  dužnosti predsjednika Komisije za stanove, zbog podnošenja ostavke na navedenu dužnost.

   Na sjednici Općinskog vijeća razmatrani su sljedeći akti:

  -       Prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2011. godinu sa pripadajućim projekcijama u prvom čitanju, te

  -       Prijedlog Pravilnika o davanju stanova najam,

  Navedeni  akti će se nakon dostave i obrade  prijedloga izmjena i dopuna ovlaštenih predlagača,  ponovo razmatrati na sjednici Općinskog vijeća.

   

 • Foto vijesti

  11.11.2010.

  Objava Odluke o dodjeli stipednija

   Obavještavaju se svi učenici i studenti podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije da je dana 11. studeni 2010. godine Općinski načelnik donio Odluku o dodjeli stipendija u školskoj - akademskoj 2010. / 2011. godini.

  Odluku i Zaključak Općinskog načelnika, kao i prijedlog liste za dodjelu stipendija možete pogledati na Oglasnoj ploči Općine Kršan i u privitku ove obavijesti.

  Na prijedlog liste natjecatelji mogu podnijeti prigovor Općinskom načelniku u roku 8 dana od dana objave liste, odnosno do zaključno 19. studeni 2010. godine (petak).

  OPĆINSKI NAČELNIK

 • 11.11.2010.

  Objava Obavijesti o izradi UPU Blaškovići 2

   

  Na temelju članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

   O B A V I J E S T

  o izradi Urbanističkog plana uređenja Blaškovići 2

   Temeljem  Odluke  o  izradi  Urbanističkog  plana  uređenja Blaškovići  2  («Službeno glasilo Općine Kršan br. 14/10.),  započeta  je  izrada Urbanističkog plana uređenja Blaškovići 2.

  O prijedlogu urbanističkog plana provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog prostornog plana mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja