Novosti

 • Foto vijesti

  10.11.2010.

  Obavijest roditeljima!

  Obavještavamo sve roditelje sa područja Općine Kršan da provjere da li se njihovo djete nalazi na 

       Popisu za dodjelu

  paketa djeda božićnjaka

   Paketi će se dodjeljivati djeci od navršene

  1. godine života (djeca rođena 2009. god.)

  do zaključno s 4. razredom osnovne škole.

  Provjeru izvršiti najkasnije do 01.12.2010. godine na br. tel. Općine Kršan: 052 / 378 – 232.

   

 • 8.11.2010.

  Obavijest o javnoj raspravi

   

  Objavljuje se :

  JAVNA RASPRAVA O PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN -ISTOK.

              Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 17. studeni 2010. godine do 16.  prosinca  2010. godine.

   Cjelokupni tekst objave nalazi se u privitku ove obavijesti.

 • 4.11.2010.

  Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi

   

  Objavljuje se

  PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PrijedlogU DETALJNOG PLANA UREĐENJA STARI GRAD KRŠAN.

  Ponovna javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 12. studeni 2010. godine do 11.  prosinca  2010. godine.

   Cjelokupni tekst objave nalazi se u privitku ove obavijesti.

 • 4.11.2010.

  Obavijest o javnoj raspravi

   

  Objavljuje se 

  JAVNA RASPRAVA O PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STARE STAZE.

  Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 12. studeni 2010. godine do 11.  prosinca  2010. godine.

  Cjelokupni tekst  objave nalazi se u privitku ove obavijesti.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja