Novosti

 • 1.6.2012.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Blaškovići 2

   

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/5, URBROJ: 2144/04-01-12-60 od 28. svibnja 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

  J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2

   1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA BLAŠKOVIĆI 2.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2, kojeg je izradila tvrtka MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana  28.  svibnja  2012. godine.

  3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 11. lipnja 2012. godine do 10. srpnja 2012. godine.

   4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Urbanističkog plana uređenja BLAŠKOVIĆI 2 biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan,  radnim danom od  10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Blaškovići 2 biti će objavljen i na web stranici Općine Kršan na adresi  www.krsan.hr  .

   6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Blaškovići 2 održati će se za sve zainteresirane 18. lipnja 2012. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati  u prostorijama sale na  Pristavu u Kršanu.

   7. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Blaškovići 2,  mogu se davati  cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 10. srpnja 2012. godine (utorak).

   8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, je slijedeći:

   ·         Nadležna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i osobe određene posebnim propisima, za izradu Plana iz područja svog djelokruga, dostavljaju svoja pisana očitovanja, primjedbe i prijedloge do roka iz točke 7. ove objave. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.

   ·         Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  o             imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana,

  o   postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku sukladno zahtjevu sudionika javne rasprave,

  o   mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz Prijedlog Plana o kojem se provodi javna rasprava,

  o   daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

  o   upućuju nositelju izrade - pisane prijedloge i primjedbe - na adresu Općine Kršan,

  Blaškovići 12, Kršan, do 10. srpnja 2012. godine (utorak).

   9.  Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitko napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • Foto vijesti

  23.5.2012.

  Obavijest o uvođenju privremene regulacije prometa

  Obavještavamo da se uvodi privremena regulacija prometa uz povremeno propuštanje odnosno zadržavanje vozila na cesti lokalnog karaktera na potezu Plomin Luka - Plomin, a zbog izvođenja radova ispitivanja nepropusnosti kanalizacije.

  Radovi će trajeti od 22. do 26. svibnja 2012.

   

 • 21.5.2012.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu UPU Načinovići

   

   Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( Narodne novine, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/12-01/5, URBROJ: 2144/04-01-12-25 od 16. svibnja 2012. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje 

              J A V N U   R A S P R A V U

   o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja NAČINOVIĆI

    1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NAČINOVIĆI.

  2. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja NAČINOVIĆI, kojeg je izradila tvrtka URBIS 72 d.d., Sv. Teodora 2, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom dana 16. svibnja  2012. godine.

  3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 30 dana, u razdoblju 29. svibnja 2012. godine do 27. lipnja 2012. godine.

         …

   Ostale detalje javne rasprave možete pogledati u privitku gdje se nalazi cjelokupni tekst.

 • Foto vijesti

  16.5.2012.

  Obavijest o provremenoj regulaciji prometa

  Obavještavamo da se uvodi privremena regulacija prometa uz povremeno propuštanje odnosno zadržavanje vozila na cesti lokalnog karaktera na potezu Plomin - Plomin Luka, a zbog izvođenja radova na kanalizaciji.

  Radovi će trajeti od 15. do 17. svibnja 2012.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja