Novosti

 • Foto vijesti

  8.2.2011.

  Izvješće sa 1. redovne sjednice općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 07. veljače 2011.g.

   Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Donijeti  su sljedeći akti:  

  - Odluka o kupnji nekretnine označene kao k.č.2052 u k.o. Brdo. Kupnji nekretnine  označene kao k.č.2052 u k.o. Brdo Odluke pristupa se u svrhu rješavanja zahtjeva stranke zbog naknade štete na istoj parceli, te nastavka rada Streljačkog društva  «Učka» Šušnjevica.

  - Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan, Općinski načelnik podnio je Općinskom vijeću   izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan  za razdoblje srpanj – prosinac  2010. godine. Vijećnici Općine Kršan  o izvješću ne glasaju. Na izvješće načelnika nije bilo  primjedbi.

   

 • Foto vijesti

  31.1.2011.

  Obavijest PZ Čepić Polje

  Poljoprivredna zadruga čepić polje, kršan

  šalje

  O B A V I J E S T

  Pozivaju se svi zainteresirani koji se bave ili misle baviti proizvodnjom voća i povrća da se jave u prostorijama zadruge čepić polje, u Vozilićima, oko organiziranja mogućeg oblika suradnje,  ili na kontakt broj: 880-226, gsm: 091 1 863 190

   

   Kontakt osoba: Robert Fable

   

 • Foto vijesti

  21.1.2011.

  Objava Prethodne rasprave, UPU Potpićan

   Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 022-04/11-01/1, URBROJ: 2144/04-01-11-15 od 17. siječnja 2011. godine, nositelj izrade Općina Kršan, objavljuje:

    PRETHODNU RASPRAVU

    O NACRTU PRIJEDLOGA

     Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN

    Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja POTPIĆAN održat će se u Kršanu, u petak,  28. siječnja  2011. godine u   prostorijama vijećnice, soba br. 1. u prizemlju upravne zgrade Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, sa početkom u 11: 00 sati.

   Stručni izrađivač ovog plana je MODUS d.o.o. Argonautska 3, Pula, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade plana, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u raspravi.

   U prethodnoj raspravi sudjeluju nadležna tijela i pravne osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», broj 76/07.i 38/09.), te sudionici koji su određeni Odlukom o izradi Urbanističkog plana Potpićan.

   

 • Foto vijesti

  5.1.2011.

  Obavijest o prijevozu srednjoškolaca

   Obavještavaju se svi roditelji srednjoškolaca da je Općinski načelnik Općine Kršan razmatrajući problematiku prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Kršan donio Zaključak o načinu sufinanciranja troškova mjesečne karte na linijama tvrtke Autotrans d.o.o. Rijeka, od 10. siječnja 2011. godine do kraja drugog polugodišta šk. 2010./2011. godine. 

  Zaključak možete pogledati u privitku ove obavijesti.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja