Novosti

 • Foto vijesti

  15.10.2008.

  Obavijest o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija

           

  Obavještavaju se svi učenici i studenti da Općina Kršan danas 15. listopada 2008. godine raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj / studentskoj 2008./2009. godini.

             

          Tekst natječaja je objavljen na oglasnoj ploči Općine Kršan i oglasnim pločama Mjesnih odbora, a istog možete pogledati i u privitku ovog teksta.            Krajnji rok za prijavu na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave, odnosno 23. listopada 2008. godine (četvrtak).            Obrsce prijave (različiti su za učenike, studente i apsolvente) također možete preuzeti iz priloženih dokumenata ovoj obavijesti.     Općinsko poglavarstvo Općine Kršan  
 • Foto vijesti

  3.10.2008.

  Obavijest o nabavci sadnog materijala

   Obavještavaju se svi građani sa područja Općine Kršan koji su zainteresirani za nabavu sadnog materijala (vinova loza, maslina i voćke) da se do 20. listopada 2008. godine obrate Poljoprivrednoj zadruzi Čepić polje u Vozilićima bb (iznad marketa) ili da nazovu na tel. 880-226, kako bi se pravovremeno nabavio sadni materijal.

   Općina Kršan

  Poljoprivredna zadruga Čepić Polje

 • Foto vijesti

  3.10.2008.

  Izvješće sa 4. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 30. rujna 2008. godine

   

  Na sjednici je prisustvovalo svih 15 Vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan.

   

  Na sjednici su donijeti sljedeći akti:

   

  1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan za 2007. godinu.

   

  2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godine.

   

  3. Zaključak o prihvaćanju inicijative Filozofskog fakulteta Zagreb za organizacijom Izdvojenog studija visoke diplomacije u Kaštelu Kršan i za organizacijom prezentacije u istu svrhu.

   

  4.  Zaključak  kojim se predlaže imenovanje Janka Načinović iz Plominskog zagorja za suca porotnika Općinskog suda u Labinu.

   

  Na sjednici je  primljeno na znanje Izvješće o radu Općinskog Poglavarstva Općine Kršan za razdoblje svibanj – kolovoz  2008. godine.

   

  Također se na sjednici raspravljalo o probnom radu Tvornice kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. u Potpićnu, te je Općinsko vijeće ostalo pri donesenom zaključku od 27. prosinca 2007. godine.

   

 • Foto vijesti

  26.9.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 24.09.2008. godine

   

  Na sjednici je prihvaćeno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Pazin, o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan za 2007. godini,  o kojem će se također raspravljati na sjednici Općinskog vijeća.

  S obzirom na zahtjeve poljoprivrednika i dopis Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, pristupit će se utvrđivanju potreba  za izmjenu postojećeg Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Kršan, te uvrštenjem u Program  čestica - poljoprivrednog zemljišta  koje su nakon donošenja Programa pa do danas uknjižene kao vlasništvo RH. 

  Radi planiranog sređivanja cjelokupnog arhivskog gradiva Općine Kršan, počevši od  osnutka Općine Kršan,  u načelu je prihvaćena ponuda ovlaštene tvrtke iz Rijeke za što će se planirati sredstva Proračunom  Općine Kršan za 2009. godinu, te urediti prostorije za smještaj arhive.

  U svrhu izrade Poslovnog plana KP «1. maj Labin» d.o.o. Labin za 2009. godinu,   kao prioriteti Općine Kršan za uvrštenjem u Plan dostavljeni su zahtjevi vezano uz  rješavanje dugogodišnje problematike Fekalne stanice Biodiska u Potpićnu i pročistača u Plomin Luci.  

  Poglavarstvo je  utvrdilo tekst Natječaja za dodjelu stipendija u školskoj-studenskog 2008./09.  godine prema dosadašnjem Pravilniku o stipendiranju, bez izmjena uvjeta prijave na natječaj. Isti će se objaviti na WEB stranici i oglasnim pločama Općine Kršan dana 15. listopada 2008. godine. Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave oglasa.

  Općina Kršan će kao i proteklih godina osigurati sredstva za  osiguranja učenika osnovnih škola i djece polaznika dječjeg vrtića od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) sa prebivalištem na području Općine  Kršan.

  Poglavarstvo je  izabralo ovlaštenu osobu -   Atelje Slavka Batelić iz Labina za vršenje poslova nadzora  na izvođenju radova  - Rekonstrukcije zidova na groblju Kožljak i Sv. Kvirin.

  Hrvatske ceste, kao nositelj projekta sanacija državne ceste Kršan – Gračišće, izvođač radova  i nadzorni organ upoznati su sa zahtjevima građana  vezano uz rješavanja oborinske odvodnje, te sa ostalom  problematikom vezano uz  sanaciju državne ceste.  

  OŠ «Ivana Gorana Kovačić» Čepić odobreno je korištenje prostorije MO Čepić smještene u zgradi društvenog doma u Čepiću radi korištenja istih kao arhivski prostor, a sve uz prethodnu suglasnost  VMO Čepić. 

  Općina Kršan će sufinancirati održavanje automobilističkog natjecanja  koje se održava dana 25.-26.listopada 2008. godine na području Općine Kršan i nama susjednih Općina Pićan, Lupoglav i Gračišće.

  Poglavarstvo je također odobrilo sufinanciranje obilježavanja 60.-te obljetnice rada SŠ «Mate Blažina» u Labinu i sufinanciranje   Projekta «Zvuci dragog kamena» posvećenog djelu Mate Balota.  

   

  Općinsko poglavarstvo Općine Kršan

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja