Novosti

 • Foto vijesti

  17.12.2010.

  Izvješće sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan

  Dana 15. prosinca 2010. godine u srijedu, održana je 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici je sudjelovalo 14 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, a  donenseni akti navedeni su u privitku ove obavijesti.

   

 • Foto vijesti

  14.12.2010.

  Obavijest roditeljima i djeci!

    Obavještavamo sve roditelje da će se podjela paketa Djeda Božićnjaka za djecu s područja Općine Kršan održati dana 18. prosinca 2010. godine, u subotu u dvorani Crkve Dobrog pastira u Potpićnu i to:

   

   -  djeca od 1 do 3 godine                                                              - 10.30 sati,

   -  djeca od 4 do 5 godina                                                              - 12.00 sati,

   - djeca polaznici 1. do 4. razreda osnovnih škola

   Čepić i Vozilići                                                                               - 13.30 sati.

   - djeca polaznici 1. do 4. razreda osnovne škole Potpićan,

  te sva predškolska djeca                                                              - 15.00 sati.

   Paketi će se podijeliti djeci od navršene 1. godine života do zaključno s 4. razredom osnovne škole, sveukupno 214 djece.

   Vrijednost pojedinačnog paketa iznosi 120,00 kuna.

   

 • Foto vijesti

  26.11.2010.

  Obavijest učenicima i studentima!

   Obavještavaju se svi učenici i studenti da je donesena Konačna odluka o dodjeli stipendija u školskoj/akademskoj 2010./2011. godini, te da ukoliko su ostvarili pravo na dodjelu stipendije, mogu pristupiti u Općinu Kršan na potpisivanje Ugovora o stipendiranju, osobno ili u slučaju maloljetnosti, uz prisutnost roditelja odnosno zakonskog zastupnika.

  Potpisivanje ugovora o stipendiranju vršiti će se u prostoriji pisarnice Općine Kršan, prizemlje, soba br. 3. svakim radnim danom od 0700 – 1500 sati, ponedjeljkom 1000 – 1800.

   

 • Foto vijesti

  24.11.2010.

  Izvješće s 8. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 22. studeni 2010. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 15  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan  donijeti  su sljedeći akti:  

   1. Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o obavljanom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan za 2009. godinu

  Na temelju članaka 1. i 2. Zakona o državnoj reviziji, Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin obavio je uvid u Proračun i financijske izvještaje Općine Kršan  za 2009. godinu strane, te dostavio Izvješće  koje je prihvaćeno bez primjedbe.

   2. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Komisije za zaštitu okoliša

  Klaudijo Lazarić razriješen je  dužnosti predsjednika Komisije za zaštitu okoliša, zbog podnošenja ostavke na navedenu dužnost.

   3. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Komisije za stanove

  Klaudijo Lazarić razriješen je  dužnosti predsjednika Komisije za stanove, zbog podnošenja ostavke na navedenu dužnost.

   Na sjednici Općinskog vijeća razmatrani su sljedeći akti:

  -       Prijedlog Proračuna Općine Kršan za 2011. godinu sa pripadajućim projekcijama u prvom čitanju, te

  -       Prijedlog Pravilnika o davanju stanova najam,

  Navedeni  akti će se nakon dostave i obrade  prijedloga izmjena i dopuna ovlaštenih predlagača,  ponovo razmatrati na sjednici Općinskog vijeća.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja