Novosti

 • Foto vijesti

  18.3.2011.

  Obavijest o određivanju kontrolora u svrhu popisa stanovništva

   

  Na temelju članka 36. Zakona o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (''Narodne novine" br. 92/10) i zaključka Županijskog popisnog povjerenstva od 17. ožujka 2011. godine, voditelj popisnog centra za Općinu Kršan upućuje

  O B A V I J E S T

  Kao kontrolori na popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine na području Općine Kršan određeni su:- PRUSIĆ DAVORKA, Kršan, Čepić, Purgarija 18,- MATAS MORENA, Kršan, Kršan 24                                                       Voditelj popisnog centra                                                             za Općinu Kršan                                                            Roman Carić , v.r.

 • 16.3.2011.

  Objava Poziva za podnošenje pismene ponude za zakup javne površine u Plomin Luci

   

  Općinski načelnik Općine Kršan objavljuje Poziv za podnošenje pismene ponude za zakup javne površine u naselju Plomin Luka, koja se nalazi na dijelu k.č.br. 2905/85, k.o. Plomin, površine 12,00m2.

  Ponude se dostavljaju u roku 8 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i WEB stranici Općine Kršan. 

  Cjelokupni tekst Poziva za podnošenje poziva možete pogledati u privitku.

 • 9.3.2011.

  Objava Obavijesti o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Kršan

   

  Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju  i  gradnji („Narodne novine“ broj  76/07. i 38/09.), Općinski načelnik Općine Kršan, upućuje

    O B A V I J E S T

  o Izradi II.  Izmjena i dopuna

  Prostornog plana uređenja Općine Kršan       

  Temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i  dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan («Službeno glasilo Općine Kršan br. 02/11.), započeta je izrada II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan.

   O prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan provest će se javna rasprava tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a koja će biti pravodobno objavljena u sredstvima javnog priopćavanja.

  Detaljne informacije o tijeku izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan mogu se dobiti u Općini Kršan, Blaškovići 12, Kršan, na  telefon: 052/378 222  i na web adresi: www.krsan.hr                                            

             

 • Foto vijesti

  3.3.2011.

  Obavijest o Natječaju za davanje u najam stana

   

  Temeljem Odluke Općinskog načelnika od 01.03.2011.g., Općina Kršan objavljuje sljedeću

  O B A V I J E S T

  Obavještavaju se zainteresirane osobe da Općina Kršan objavljuje Natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu Općine Kršan koji se nalazi u Plomin Luci. Cjelokupni tekst natječaja s uvjetima nadmetanja istaknut je sa danom objave ove obavijesti u Glasu Istre, na oglasnoj ploči Općine Kršan u Kršanu i ovoj WEB stranici, a rok za podnošenje ponuda na natječaj je 15 dana od dana objave.

  Detaljnije informacije se mogu dobiti u Općini Kršan ili putem tel. 052/378-222.

  Tekst natječaja, obrazac zahtjeva, kao i ostale obrasce možete preuzeti u privitku.

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja