Novosti

 • Foto vijesti

  28.2.2011.

  Izvješće sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 24. veljače 2011. godine

   Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan, a donijeti  su sljedeći akti:

  - Potvrđena je ostavka vijećnika odnosno odricanje prava na mjesto člana u  Općinskog vijeća Općine Kršan Bruna Donadić, Nevenke Kranjčević i  Valtera Lazarić te verificirani mandati novim članovima Općinskog vijeća  Suzani Licul i Draganu Ljubičić, a sve sa Nezavisne općinske liste nositelja Valdija Runko.  

  -  Donijeta Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

  Osnovni razlozi za izmjene i dopune Prostornog plan uređenja Općine Kršan su sljedeći: terminološko i sadržajno usklađenje sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i dr. propisima; usklađenje s prostornim planom šireg područja, Prostornim planom Istarske županije; preispitivanje namjene površina; korekcija granica građevinskih područja u skladu sa stvarnim stanjem na terenu i zahtjevima fizičkih i pravnih osoba, preispitanom namjenom površina, Prostornim planom Parka prirode Učka za naselja unutar Parka prirode Učka; definiranje obalnih i morskih površina za potrebe sporta i rekreacije (uređenje plaže, prirodne plaže, obalnih šetnica i sl.); redefiniranje granica obaveze izrade provedbenih dokumenata prostornog uređenja u skladu sa smjernicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, redefiniranje odredbi sukladno  zakonskoj regulativi, prostornim mogućnostima i zahtjevima potencijalnih investitora; omogućiti izdavanje odgovarajućeg odobrenja za građenje građevina koje su izgrađene temeljem ranije važećih planova i ne zadovoljavaju uvjete danas važećeg prostornog plana; niveliranje prometne i komunalne infrastrukture.

   - Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

  Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu izvršeno je usklađenje dosadašnje Odluke  sa novim Zakonom o općem upravnom postupku te radi pružanja mogućnosti obročnog plaćanja komunalnog doprinosa.

   - Općinsko vijeće  obvezalo je Općinskog načelnika da poduzme potrebne mjere u cilju zadržavanja  postojećeg oblika organizacije Hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Labin prilikom reforme Hitne pomoći u RH.

   

 • Foto vijesti

  21.2.2011.

  Obavijest o prijavama za posalo popisivača i kontrolora

   Obavještavaju se zainteresirane osobe – kandidati za popisivače i kontrolore za područje popisnog centra Općine Kršan, da će se prijave za posao popisivača i kontrolora u provođenju popisa stanovništva, kućanstava i stanova koje će se u Republici Hrvatskoj provesti od 01. do 28. travnja 2011. godine, predavati (ispunjavati) dana 23., 24. i 25. veljače 2011. godine u prostorijama Općine Kršan (prizemlje, vijećnica) na adresi Blaškovići 12, u vremenu od 9.00 do 16.00 sati.

  Zainteresirani kandidati Prilikom ispunjavanja Upitnika za prijavu popisivača / kontrolora moraju imati sa sobom identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), te kemijsku olovku koja piše crno ili tamno plavo.

  Javni poziv za prijavu popisivača i kontrolora za područje Istasrke županije možete pogledati pod ovim linkom:

  http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/vacancies/18-Istarska.pdf

   

 • Foto vijesti

  14.2.2011.

  Obavijet o Natječaju za prodjau nekretnina

   

   Općina Kršan objavljuje natječaj za prodaju nekretnine, zemljišta u Lanišću, k.č. 530/7, z.k.ul. 631 u k.o. Čepić.  Posljednji dan prijave na natječaj je 22. veljače 2011. godine, a cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u privitku ove obavijesti.

   

 • Foto vijesti

  8.2.2011.

  Izvješće sa 1. redovne sjednice općinskog vijeća Općine Kršan održane dana 07. veljače 2011.g.

   Na sjednici je prisustvovalo 14  vijećnika  Općinskog vijeća Općine Kršan.

  Donijeti  su sljedeći akti:  

  - Odluka o kupnji nekretnine označene kao k.č.2052 u k.o. Brdo. Kupnji nekretnine  označene kao k.č.2052 u k.o. Brdo Odluke pristupa se u svrhu rješavanja zahtjeva stranke zbog naknade štete na istoj parceli, te nastavka rada Streljačkog društva  «Učka» Šušnjevica.

  - Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan, Općinski načelnik podnio je Općinskom vijeću   izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Kršan  za razdoblje srpanj – prosinac  2010. godine. Vijećnici Općine Kršan  o izvješću ne glasaju. Na izvješće načelnika nije bilo  primjedbi.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja