Novosti

 • Foto vijesti

  12.2.2010.

  Izvješće sa 1. vanredovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 11. veljače 2010. godine

  Na sjednici je prisustvovalo 14 od 15  vijećnika.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan jednoglasno su doneseni su sljedeći akti:

  1. Zaključak o prihvaćanju ugovora o financiranju izrade UPU naselja Stare staze i financiranju uređenja građevinskog zemljišta,

  Zaključkom se ovlašćuje općinskog načelnika za sklapanje ugovora o financiranju izrade UPU naselja Stare staze i financiranju uređenja građevinskog zemljišta između Općine Kršan i tvrtke ISTRA EKSKLUZIV  d.o.o. Zagreb. Sastavni dio ugovora čini i Program razvoja za izradu UPU Stare staze.

  2. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja STARE STAZE.

  Općinski načelnik informirao je vijećnike  o pojavi bjesnoće na području Općine Kršan i obavezama utvrđenim rješenjem višeg državnog veterinarskog inspektora MPRRR čije se mjere moraju odmah izvršavati.

   

 • Foto vijesti

  12.2.2010.

  Izvješće sa 1. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 29. siječnja 2010.g.

  Na sjednici je prisustvovalo 13  od 15  vijećnika.

  Na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan: 

  Općinski načelnik podnio je na znanje Općinskom vijeću  Općine Kršan izvješća o radu  za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine. O izvješću se  ne glasa, već se prima na znanje.

   Općinsko vijeće  prihvatilo je jednoglasno sljedeće odluke:

  1. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – uređenje živica na temelju pisanog ugovora – Obrtu za komunalne usluge održavanje putova «Put» vl. Banazić Sivano iz Potpićna,

  2. Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina – košnja trave na temelju pisanog ugovora – tvrtci «Entrad» d.o.o. iz Šušnjevice, Letaj 2,

  3. Zaključak kojim se uvažava zahtjev mještana Plominštine i VMO Plomin za zadržavanjem postojećeg oblika organizacije osnovnog školstva u naselju Vozilići, a izražava se nezadovoljstvo utvrđenim standardima za ustrojavanja nove mreže škola na području Općine Kršan sukladno Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (''Narodne Novine'' br. 63/08).

   

 • Foto vijesti

  5.2.2010.

  Obavijest o pojavi bjesnoće

  Obavještavaju se svi stanovnici Općine Kršan da je na području Općine Kršan utvrđena pojava bjesnoće kod dvije lisice.

  Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Uprave veterinarstva iz Labina s naredbama za postupanje stanovnicima s područja Općine Kršan objavljujemo u cjelosti u privitku ove obavijesti.

 • Foto vijesti

  2.2.2010.

  Obavijest o objavi Poziva za provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Obavještavamo podnositelje zahtjeva za prijam na radno mjesto "čistačica" o objavi Poziva za provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koji se nalazi u privitku ovog dopisa.

  Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja