Novosti

 • 28.11.2018.

  Prijedlog proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Kršan objavljuje Prijedlog proračuna za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu u svrhu savjetovanja s javnošću.

              Proračun Općine Kršan je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/0/, 136/12 i 15/15), a predlaže ga načelnik Općine Kršan, Općinskom vijeću koje ga donosi. Proračun i projekcije se donose do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

              Člankom 39. istog Zakona predstavničko tijelo donosi proračun i projekcije na trećoj, odnosno drugoj razini ekonomske klasifikacije, ali iz razloga boljeg razumijevanja i transparentnosti, u Prijedlogu proračuna za 2019. godinu, podaci su kao radni materijal prikazani i na razini osnovnog računa. Izuzetak je financiranje aktivnosti pojedinih udruga, u skladu sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), temeljem koje će, za sve udruge i druge neprofitne organizacije, nakon donošenja Proračuna, biti objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata javnih potreba Općine Kršan za 2019. godinu.

              Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama ili prijedlozima za izmjenu, koje podnosite na jednom od dva priložena obrasca elektroničkim putem na e-mail adresu  opcina-krsan@pu.t-com.hr, ili putem pošte na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan. 

              Primjedbe ili amandmani koje će se uvažiti biti će uključene u konačni prijedlog o kojem na svojoj sjednici raspravlja i odlučuje Općinsko vijeće Općine Kršan.

              Savjetovanje ostaje otvorenim do 03. prosinca 2018. godine.

              Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan.

 • 26.11.2018.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2019. godinu.

  Temeljem čl. 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavku usluga – Opskrbe električnom energijom na području Općine Kršan za 2019. godinu.

  Tekst Poziva na dostavu ponuda, ponudbeni list, troškovnik sa obračunskim mjestima i pripadajuće Izjave zainteresirani subjekti mogu pogledati / preuzeti u privitku.

   Rok za dostavu ponude je 03. prosinca 2018. godine. 

   

   

 • 23.11.2018.

  Prijedlog liste za dodjelu stipendija u školskoj – studijskoj 2018. / 2019.

  Utvrđuje se Prijedlog liste za dodjelu stipendija u  školskoj – studijskoj 2018. / 2019. godini, u prilogu.

   

  Na utvrđeni Prijedlog liste natjecatelji mogu podnijeti prigovor Općinskom načelniku Općine Kršan u roku od 8 dana od dana objave liste na WEB stranci Općine Kršan / Oglasnoj ploči Općine Kršan.

   

  Nakon razmatranja i rješavanja prigovora, Općinski načelnik Općine Kršan donijeti će konačnu Odluku o dodjeli stipendija u školskoj – studijskoj 2018. / 2019. godini.

 • Foto vijesti

  23.11.2018.

  Svečano predstavljen projekt Općine Kršan

  Zaklada Adris, najveća korporativna zaklada u ovom dijelu Europe, svečanošću je  u Preporodnoj dvorani Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) zaključila ovogodišnji, dvanaesti donacijski ciklus u kojem je za izvrsne projekte i stipendiste iz dva programa – Znanje i otkrića te Stvaralaštvo, Ekologija, Baština i Dobrota, dodijelila više od tri milijuna kuna.

  Pozdravljajući dobitnike donacija, predsjednik uprave Adris grupe mr. sc. Ante Vlahović istaknuo je kako i sam dolazak u Preporodnu dvoranu ohrabruje naš odnos prema zajednici i osnažuje naša vrijednosna utemeljenja te dodao kako: „Adris ustraje na izvrsnosti, ugradnji novih znanja u svoj poslovni sustav kako bismo bili konkurentniji, a naši poslovi rastući i dugoročno održivi. Otvoreni smo prema budućnosti i mladim naraštajima naših ljudi“. Takve vrijednosti tvrtka je prenijela i na zakladu Adris. Vlahović je svoje obraćanje završio riječima kako je „graditi hrvatsko društvo na načelima izvrsnosti i ljudskoga poštenja danas potrebnije više nego ikad“.

  „Kada se osvrnemo na projekte koje je Zaklada poduprla i kada čitamo biografije izvrsnih učenika i studenata koje je stipendirala, osjećamo veliko zadovoljstvo da postoje pojedinci koji su odabrali teži put i imaju snagu volje mijenjati sebe i svijet nabolje. Ponosni smo što imamo priliku biti dio njihovog putovanja i pomoći im da rastu, stvaraju i čine promjenu“, rekao je Korado Korlević, predsjednik Zakladne uprave.

  Zaklada je i u ovom ciklusu podržala projekte vezane uz jačanje i razvoj hrvatske znanosti, korištenje novih tehnologija i promicanja interdisciplinarnih istraživanja kao i projekata s ciljem unapređenja zdravlja i prevencije bolesti. Na svečanosti je predstavljeno šest odabranih projekata iz ovog donacijskog ciklusa. Među njima je i projekt Općine Kršan Revitalizacija i obnova Starog grada Kožljaka.

  Godina 2018. proglašena je Europskom godinom kulturne baštine, pa je i Zaklada Adris u ovom natječajnom ciklusu posebnu pozornost posvetila projektima iz područja Baštine, s ciljem, primjerice, očuvanja i promocije hrvatskoga jezika kao temelja hrvatskog identiteta, zaštite važnih povijesnih lokaliteta, vrijednih zbirki i ostavština. Nastavlja se i potpora projektima obnove i revitalizacije starogradskih jezgri. Ove godine će tako Općina Kršan donacijom Zaklade obnoviti i revitalizirati Stari grad Kožljak, kao potencijalnu turističku atrakciju.

  Izvor: Tekst i fotografije www.adris.hr

 • 21.11.2018.

  Izvješće o održanom savjetovanju za Nacrt Prijedloga Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

  U privitku se nalazi izvješće. 
Arhiva: |<<1 2 3 45 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja