Novosti

 • Foto vijesti

  9.3.2021.

  Otvoren likovni natječaj za djecu povodom 100. obljetnice Labinske republike

   

  Grad Labin organizira likovni natječaj povodom obilježavanja 100. obljetnice Labinske republike. Pokrovitelji Natječaja su Grad Labin i općine Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja.   

   Tema natječaja je „Rudarska baština Labinštine“, a podteme mogu biti: 100. obljetnica Labinske republike, štrajk rudara, rudarski šoht, moj nono/pranono kovar, putevima rudara ili druge srodne podteme po slobodnoj procjeni. Na natječaj se mogu prijaviti polaznici dječjih vrtića, osnovnih škola i srednje škole na području Grada Labina i općina Raša, Kršan, Pićan i Sveta Nedelja te posebne odgojne-obrazovne ustanove za učenike s teškoćama u razvoju na području Grada Labina i općina Raša, Kršan, Pićan i Sveta Nedelja.

   Natječaj se provodi u sljedećim kategorijama:

  1. likovni radovi djece polaznika dječjih vrtića u dobi od 5 do 7 godina,

  2. likovni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovnih škola,

  3. likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovnih škola,

  4. likovni radovi učenika srednjih škola,

  5. likovni radovi učenika s teškoćama u razvoju iz posebnih odgojno-obrazovnih ustanova.

   Tehnika izrade likovnog rada je sljedeća:

   -          Slikarske i crtačke tehnike (crtež olovkom ili ugljenom, tempera, tuš, akril, kolaž, pastel na papiru), te

  -          Kiparske tehnike (glina, glinamol, žica, kaširani papir, reciklirani materijali, kombinirana tehnika).

   Najbolje radove izabrat će Povjerenstvo za odabir najboljih radova i dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu u svakoj kategoriji:

   1.    Paket likovnog materijala u vrijednosti 500 kn i poklon paket Grada Labina „100XSRETNO!“

  2.    Paket likovnog materijala u vrijednosti 300 kn i poklon paket Grada Labina „100XSRETNO!“

  3.    Paket likovnog materijala u vrijednosti 200 kn i poklon paket Grada Labina „100XSRETNO!“

   Radovi se moraju dostaviti najkasnije do 8. travnja 2021. osobno ili poštom na adresu: Grad Labin, Titov trg 11, 52220 Labin, s napomenom „Likovni natječaj povodom 100. obljetnice Labinske republike“.

   

 • Foto vijesti

  5.3.2021.

  Općina Kršan sudjeluje u akciji Zasadi stablo, ne budi panj

  Općina Kršan i Turistička zajednica Općine Kršan proveli su akciju kolektivne sadnje drveća “Zasadi stablo, ne budi panj”. Naime, istoimena udruga i ove godine nastavlja uspješnu kampanju sadnje stabala u Republici Hrvatskoj. Kampanja je pokrenuta s idejom da svatko od nas može zasaditi drvo i time osigurati sebi i najmilijima ugodniji i zdraviji život. 

  Ovom prigodom Općina Kršan donirala je ukupno 35 sadnica. U akciji su  sudjelovale OŠ „Vladimir Nazor“ iz Potpićna, OŠ „Ivan Goran Kovačić“- PŠ Kršan, OŠ „Ivo Lola Ribar“ – PŠ Vozilići te DV „Kockica“ iz Kršana.

   Više u Izvješću.

 • 3.3.2021.

  Objava Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan

  Obavijest

                 o objavi Poziva na dostavu ponuda za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan, na području Općine Kršan

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke, KLASA: 406-01/21-02/5, URBROJ: 2144/04-01/1-21-1 od 01. ožujka 2021. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je dana 02. ožujka 2021. godine Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje radova na Uređenju okoliša i terase Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić, PŠ Kršan, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

   1. KAPITEL d.o.o., 52341 Žminj, Trg 9. rujna 6

  2. Kamenoklesarski obrt MOZAIK, vl. Nenad Brenko, 52332 Pićan, Orič 37

  3. MACUKA d.o.o. za građevinarstvo, 52404 Sveti Petar u Šumi, Videti 121 F

 • 1.3.2021.

  Objava natječaja za prodaju nekretnina, k.o. Plomin, Kršan, Nova Vas, Čepić i Brdo

   

  U privitku objavljujemo Natječaja za prodaju nekretnina, k.o. Plomin, Kršan, Nova Vas, Čepić i Brdo.

  Posljednji dan prijave na natječaj je 09. ožujka 2021.g.

   

Arhiva: |<<1 2 3 45 6 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja