Novosti

 • Foto vijesti

  4.7.2008.

  Obavijest o deratizaciji

   

  Na javnim površinama Općine  Kršan provesti  će  se akcija  preventivne  sustavne deratizacije  (trovanja glodavaca)  u vremenu od :  08.07.2008. godine do 09.07.2008. godine.

  Tretirati će se javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca.

  Umoljavaju se građani da za vrijeme trajanja deratizacije drže domaće životinje zatvorene, djecu pod nadzorom, a da sve eventualno nađene glodavce uklone  zakopaju ili spale radi mjera predostrožnosti.

  Izložene meke ne dirati.

  U slučaju eventualnog trovanja potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov : vitamin k).

  Mole se građani da očiste zajedničke dijelove zgrada,d rvarnice, tavane i ostala spremišta od otpada, te da ukažu na eventualna žarišta  i  tako pridonesu uspjehu akcije.

  Pozivaju se građani da se u cijelosti pridržavaju uputa, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.

  Eko servis Matić Pazin, tel: 62 45 71 , fax: 052 64 79 67, 091 16 211 19 , 091 62 111 99

   

 • 20.6.2008.

  Priopćenje o radnom posjetu Župana Istarske županije

   

  Dana 23. lipnja 2008. godine predstavnici Općine Kršan na čelu s općinskim načelnikom Josipom Kontuš primiti će u radni posjet  Župana Istarske županije gospodina  Ivana Jakovčić.  

  Posjet će započet radnim sastankom u  prostorijama općinske zgrade u Kršanu  u 13,00 sati, a nastavit će se obilaskom projekta realiziranih na području Općine Kršan.

 • 13.6.2008.

  Općina Kršan upućuje

  J a v n i   p o z i v

  ovlaštenim predlagačima da se u roku 30 dana od dana objave ovog poziva  mogu podnositi prijedlozi za proglašenje osobe za počasnog građanina i za dodjelu godišnje nagrade Općine Kršan.

  Prijedloge mogu dati: najmanje 4 vijećnika Općinskog vijeća Općine Kršan, radna tijela Općinskog vijeća, Općinsko poglavarstvo, mjesni odbori, gospodarski subjekti, ustanove i organizacije, državni organi, političke i društvene organizacije, udruge građana, odnosno sve registrirane udruge s područja općine kršan.

          Prijedlozi se dostavljaju u pismenoj formi s obrazloženjem, a po mogućnosti i popraćeni određenom dokumentacijom radi valjanog odlučivanja. Isti se upućuju na adresu: Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, s naznakom «PRIJEDLOG ZA GODIŠNJU NAGRADU».

  Ovaj javni poziv oglašen je u "Glasu Istre" dana 12.06.2008. godine, pa se rok od 30 dana za dostavu prijedloga  za proglašenje osobe za počasnog građanina i za dodjelu godišnje nagrade Općine Kršan računa od tog datuma.

   

 • 13.6.2008.

  Izvješće sa sjednice Poglavarstva održane dana 09.06.2008. godine

   

  Na sjednici Poglavarstva je nakon donošenja nove  Odluke o obvezatnoj deratizaciji, dezinfekciji i dezinsekciji na području Općine Kršan, donesen i Provedbeni plan obvezatne deratizacije,  dezinfekcije i dezinsekcije na području Općine kKšan za 2008. godinu  kojim se utvrđuju ovlašteni izvršioci  za provođenje obvezatnih mjera  deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Kršan, vrijeme, mjesto - lokacije  i način  provođenja  akcija  ddd mjera. Obvezatne ddd mjere na području općine kršan u 2008. godini obavljat će ovlaštena osoba obrt eko servis matić iz pazina.

  Nakon provedenog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Kršan kao najpovoljnija ponuda  za  zakup poslovnog prostora u Potpićnu  izabrana je ponuda obrta Eni iz Potpićna, Rudarska 5, vl. Eni Santaleza (uslužna djelatnost - frizerski salon).

  U skladu s Zakonom o zaštiti i spašavanju te Pravilniku o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Općinsko poglavarstvo utvrdilo je prijedlog Rješenja o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Kršan, te  uputilo prijedlog Općinskom vijeću na razmatranje i  imenovanje Stožera. Za  izradu Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja Općine Kršan Poglavarstvo je imenovalo radnu grupu  kojoj je zadaća da prikupi potrebne podatke i izradi prijedloge navedenih dokumenta.

  Radi nastavka kontinuiranog rada na održavanju čistoće i obavljanja ostalih poslova komunalnog održavanja u manjem opsegu na javnim površinama u naselju Potpićan, održavanja prostorija Kluba omladine i umirovljenika u Potpićnu, te izvršavanju hitnih intervencija, nužnih popravaka i održavanja opreme i inventara zaključit će se novi ugovori o djelu sa dosadašnjim izvršiocima poslova: Smajlović Ahmetom i Milevoj Brunom iz Potpićna, te Brunom Vickić iz Kršana. Također se za nastavlja s plaćanjem troškova mamografije korisnicima usluga s prebivalištem na području Općine Kršan  i sudjelovanje u snošenju dijela putnih  troškova privatne zdravstvene njege bolesnika Milene Dupor Krizmanić iz Rapca.

  U dogovoru s Institutom za poljoprivredu i turizam Poreč pripremljen je nacrt  ciljanih izmjena i dopuna Programa razvoja poljoprivrede na području Općine Kršan koje su uzele u obzir prodaju farme u Čepić polju i potrebu zemlje za djelatnost farme.

  Općina Kršan sufinancirat će iznosom od 14.000,00 kn tradicionalne feštu «Ivanja 2008» koja se održava dana 24. i 25 . lipnja 2008. godine u Šušnjevici.

  Poglavarstvo je također pokrenulo postupak za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Kršan koja bi se uručila povodom dana Općine Kršan.  

  Predstavnici Općine Kršan na čelu s općinskim načelnikom primiti će dana 12. lipnja 2008. godine u 12,00 sati  u prostorijama općinske zgrade u Kršanu  predstavnike  MNK Potpićan i NK Potpićan povodom uspješnih rezultata ostvarenih u ovogodišnjoj natjecateljskoj sezoni.

   

Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja