Novosti

 • 10.4.2020.

  Obavijest Stožera CZ IŽ o zabrani loženja vatre

   

  U privitku objavljujemo obavijest Stožera civilne zaštite IŽ o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru.

 • Foto vijesti

  9.4.2020.

  Objava Odluke o dopuni Odluke o radnom vremenu trgovina

   

  U privitku objavljujemo Odluku o dopuni Odluke o radnom vremenu trgovina.

 • Foto vijesti

  9.4.2020.

  Odgađa se podjela tradicionalnih Uskrsnica

   

  U brizi za najosjetljiviju skupinu  sugrađana, a to su  u prvom redu naši umirovljenici te u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti korona virusa COVID-19, Grad Labin te općine Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja odgađaju podjelu tradicionalnih Uskrsnica svojim umirovljenicima i korisnicima socijalnog programa.

  Slijedom toga Grad Labin i općine Labinšćine će zaostale Uskrsnice dijeliti zajedno sa Božićnicama uoči Božićnih blagdana.

  Sigurni smo da ćemo do tada odgovornim ponašanjem svakoga od nas i zajednice u cjelini pobijediti virus koji nam je u tako kratko vrijeme promijenio životne navike.

  Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić kao i načelnici labinskih općina mole umirovljenice i umirovljenike kao i sve najosjetljivije građane da poštuju upute koje svakodnevno pristižu iz Nacionalnog i županijskog stožera Civilne zaštite te izbjegavaju socijalne kontakte.

 • Foto vijesti

  9.4.2020.

  Novosti u ribarstvu za vrijeme pojavljivanja COVID-19

   

  U privitku prosljeđujemo niz novosti vezano na:

  1.      1.  obrazloženje financijskih pomoći u sektoru ribarstva,

  2.      2.  E-PROPUSNICE ZA POSLODAVCE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU,

  3.       3. pdf dokument za postupak izdavanja propusnica za poslodavce i za građane,

  4.       4. OTVORENO SAVJETOVANJE ZA MJERU I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama,

  5.       5. dokumentaciju u okviru Operativnog programa – odgoda plaćanja poreznih obveza,

  6.      6.  kontrola na terenu – epidemija COVID-19 virusa,

  7.       7.  U Narodnim novina br. 41-2020 objavljena je Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«,

  8.      8.  obavijest HZZ-a o dostavi dokaza za isplaćenu plaću temeljem Potpore za očuvanje radnih mjesta!,

  9.       9. najčešća pitanja i odgovore vezano za mjeru očuvanje radnih mjesta zbog COVID-19.

   

  NASTAVNO IZDVAJAMO:

         2.  E-PROPUSNICE ZA POSLODAVCE U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

            Obavještavamo poslodavce koji koriste "vaučere", odnosno VRIJEDNOSNE KUPONE ZA SEZONSKI RAD U POLJOPRIVREDI, kako se zahtjev

          „za nužne poljoprivredne radove osobe koje moraju obaviti nužne poljoprivredne radove podnosi nadležnom stožeru civilne zaštite“.

           Uputa se odnosi na privremeni odnosno povremeni sezonski posao u poljoprivredi, odnosno posao u području:

  – bilinogojstva koji obuhvaća pripremu zemljišta, sjetvu, sadnju, cijepljenje, uzgojne mjere, rezidbu, plijevljenje, prorjeđivanje, pikiranje, presađivanje, zaštitu bilja, žetvu, berbu, sakupljanje, premještanje uroda, sortiranje, doradu, preradu i pakiranje, utovar i istovar poljoprivrednih proizvoda ili repromaterijala

  – stočarstva koji obuhvaća striženje, mužnju, janjenje, jarenje, prikupljanje i čuvanje stada te premještanje košnica i vrcanje meda, sakupljanje i sortiranje jaja, prikupljanje i utovar peradi, čišćenje objekata između proizvodnih ciklusa, utovar i istovar stoke ili hrane za životinje

  – ribarstva koje obuhvaća gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, uzgoj slatkovodne i morske ribe i školjkaša te preradu ribe i drugih vodenih organizama.

   4.       OTVORENO SAVJETOVANJE ZA MJERU I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama,

   E savjetovanje je dostupno na linku: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13898

   Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama

  Opis savjetovanja: Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama. Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva naknadu ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti u segmentu ribolova pridnenim povlačnim mrežama - koćama radi pandemije virusa COVID-19,a u skladu s Paketom mjera pomoći gospodarstvu Vlade RH uslijed epidemije koronavirusa. Potpora se dodjeljuje za razdoblje od 30 dana, odnosno 15. travnja 2020. - 00:00 – 16. svibnja 2020. 00:00. Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga II. Pravilnika.

  Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2020.

   

  5.       dokumentaciju u okviru Operativnog programa – odgoda plaćanja poreznih obveza

   

  6.       kontrola na terenu – epidemija COVID-19 virusa

   U okviru mjera Operativnog programa kod kojih je za ostvarivanje potpore propisano nepostojanje duga odnosno podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja, korisnik je dužan u sklopu obvezne dokumentacije dostaviti Potvrdu Porezne uprave o izvršenim financijskim obvezama prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja. Nadalje, uslijed epidemije virusa COVID-19, Vlada Republike Hrvatske je uvela mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti te je moguće zatražiti odgodu plaćanja poreznih obveza.

  S obzirom na navedeno, korisnici koji ne ispunjavaju spomenuti uvjet, ali su zatražili odgodu plaćanja poreznih obveza odnosno poreznog duga zbog krize uzrokovane virusom COVID-19, dužni su Upravljačkom tijelu uz zahtjev za potporu/zahtjev za isplatu dostaviti dokument kojim se isto dokazuje (presliku dokumenta kojim je zatražena odgoda plaćanja poreznog duga).

   Obavještavaju se korisnici da uslijed trenutne situacije i opasnosti širenja virusa COVID-19, na temelju Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od dana 19. ožujka 2020. godine te Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od dana 23. ožujka 2020. godine, koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Upravljačko tijelo do daljnjega nije u mogućnosti obavljati kontrole na terenu (u ranijoj fazi i redovne kontrole), propisane važećim pravilnicima u okviru svih mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

  Slijedom toga, ovim putem obavještavamo korisnike da u slučaju potrebe obavljanja kontrole u ranijoj fazi:

  dostave dokaznice o isporuci roba/opreme/usluga/promotivnog/uredskog/higijenskog (potrošnog) materijala ili izvođenja radova/aktivnosti (računi, otpremnice, dostavnice, itd.) putem  e-maila na: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

  foto-dokumentiraju robu/opremu/promotivni/uredski/higijenski (potrošni) materijal ili izvođenje radova/aktivnosti te fotodokumentaciju dostave putem  e-maila na: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

  NAPOMENA U slučaju nabave promotivnog materijala, korisnik je obavezan prije daljnje distribucije materijala isti označiti sukladno Pravilima i uputama za provedbu mjera informiranja i promidžbe.

  Redovne kontrole na terenu prije isplate se obustavljaju do daljnjega, a korisnici će o daljnjim uputama biti informirani u najkraćem mogućem roku na službenim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/).

   7.       U Narodnim novina br. 41-2020 objavljena je Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«

   Odluka o usvajanju Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva«

  8.       obavijest HZZ-a o dostavi dokaza za isplaćenu plaću temeljem Potpore za očuvanje radnih mjesta!

  Hrvatski zavod za zapošljavanje obavještava korisnike "Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19)" da se poslodavac obvezuje dostaviti Zavodu dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, i to najkasnije do 5. dana u tekućem mjesecu u kojemu dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev prve isplate.

   Važno!

  Navedeno se ne odnosi na obrtnike koji nisu u zakonskoj obvezi isplate plaće, već isti dostavljaju izjavu da su sredstva utrošena sukladno namjeni potpore.

Arhiva: |<<1 2 3 4 56 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja