Novosti

 • 15.7.2020.

  Javni poziv, upis nerazvrstane ceste u Šušnjevici

   

  Sukladno članku 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19.), Općina Kršan objavljuje:

   JAVNI POZIV

  I.

  Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, započinje s postupkom snimanja i upisa nerazvrstane ceste oznake F-01 (od D500 do L50180) u katastarskoj općini Šušnjevica, MBR: 316687, (cesta bi mogla zahvatiti sljedeće katastarske čestice: k.č. 1054/1, 342/2, 359/5, 359/3, 1054/9, 359/4, *23/1, 1054/7, 408, 419/3, 425/4, 426/2, 442/4, 441, 436/2, 438/4, 439/2, 439/3, 2262/211, 444/3, 1054/1, 446/3, 446/4, 447/5, 447/1, 447/5, 447/6, 448/11, 453/1, 453/3, 456, 452/2, 452/1, 457, 464, 463/2, 464/3 što će se točnije utvrditi izmjerom na terenu).

  Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka upisa nerazvrstane ceste u katastarski sustav.

    II.

  Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu iz točke 1. ovog Javnog poziva u svojstvu odgovorne osobe izradit će ovlašteni inženjer geodezije Branimir Fable, dipl.ing.geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 468, zaposlen u geodetskoj tvrtki Ured ovlaštenog inženjera geodezije vl. Btanimir Fable, Zelenice 18, Labin.

   III.

  U četvrtak 23. srpnja 2020. godine u 08:00 sati, Općina Kršan započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Ukoliko budu loše vremenske prilike, sve se pomiče za prvi lijep dan poslije.

  Ukoliko netko ne može biti prisutan u vrijeme dok se snima cesta, svakako neka se javi u geodetsku tvrtku URED OVLAŠTENOG INŽENJERA VL. BRANIMIR FABLE na slijedeće načine: tel.: 098/698-511, e-mail: branimir.fable@pu.t-com.hr ili dođe osobno u tvrtku uz prethodnu najavu na adresi Labin, Zelenice 18.

  Također, bilo bi dobro obilježiti međe nekretnina uz cestu (pogotovo ako ne ćete biti u mogućnosti da nam se javite) kako ne bi kasnije došlo do mogućih nesuglasica oko granice ceste.

   IV.

  Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna nerazvrstana cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste, te zatražiti moguća dodatna pojašnjenja u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, SUKLADNO PREPORUKAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO dana 10. kolovoza 2020. godine, u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.

 • 14.7.2020.

  Objava I. Izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020.godini

   

  Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Općine Kršan objavljuje

  - I. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020.godini

 • 13.7.2020.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Općina Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora.

  Internetsko savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 13.07.2020. do 23.07.2020. godine do 15.00 sati.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  Za dostavu prijedloga i mišljenja koristi se isključivo priloženi obrazac. Popunjeni obrazac s prilogom dostavlja se do zaključno 23. 07. 2020. godine do 15.00 sati na adresu: Općina Kršan, 52232 Kršan, Blaškovići 12 ili na adresu elektroničke pošte: opcina-krsan@pu.t-com.hr .

  Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan:  www.krsan.hr.

  Na temelju predloženog teksta Nacrta Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora i prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja javnosti ukoliko ih bude bilo te ukoliko su ista zakonita i stručno utemeljena izraditi će se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnog prostora.

  Anonimni, uvrjedljivi, neobrazloženi i ostali neprikladni Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

 • 13.7.2020.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan

   

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15) Općina Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan

  Internetsko savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 13.07.2020. do 23.07.2020. godine do 15.00 sati.

  Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

  Za dostavu prijedloga i mišljenja koristi se isključivo priloženi obrazac. Popunjeni obrazac s prilogom dostavlja se do zaključno 23. 07. 2020. godine do 15.00 sati na adresu: Općina Kršan, 52232 Kršan, Blaškovići 12 ili na adresu elektroničke pošte: opcina-krsan@pu.t-com.hr .

  Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Nacrt Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Kršan na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku. Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan:  www.krsan.hr.

  Na temelju predloženog teksta Nacrta Prijedloga Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan i prihvaćenih prijedloga, primjedbi i mišljenja javnosti ukoliko ih bude bilo te ukoliko su ista zakonita i stručno utemeljena izraditi će se Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o korištenju javnih i drugih površina na području Općine Kršan.

  Anonimni, uvrjedljivi, neobrazloženi i ostali neprikladni Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

Arhiva: |<<1 2 3 4 56 7 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja