Novosti

 • 29.10.2020.

  Savjetovanje s javnošću, Nacrt prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

   Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15), Općinski načelnik Općine Kršan provodi savjetovanje s javnošću po utvrđenom Nacrtu prijedloga Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u trajanju od 30 dana.

              Obrazložene prijedloge, sve temeljene na Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (''Narodne novine'' br. 125/11., 64/15. i 112/18.) i ostalim pratećim aktima na snazi, molimo dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12 ili putem e-maila: opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr do zaključno 29. studenog 2020. godine.

                Anonimni, uvrjedljivi, neobrazloženi i ostali neprikladni Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

 • 27.10.2020.

  Objavljeni natječaji za provedbu Mjere 21 “Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19”

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Ukupni iznos potpore raspoloživ kroz ove natječaje je 360 milijuna kuna.

  Objavljeni natječaji odnose se na ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište i razvojem poljoprivrednih proizvoda.

  1.) Natječaj za poljoprivrednike gdje su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Evidenciju pčelara i pčelinjaka zaključno s 1.1.2019. godine koji se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom te uzgojem gljiva.

  Korisnici moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika zaključno s 1.1.2019. godine.

  Osim toga, prihvatljivi korisnici na ovom natječaju moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 18.598,75 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.9.2020. godine (uključujući 30.9.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

  Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 52.076,50 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

  2.) Natječaj za MSP-ove gdje su prihvatljivi korisnici MSP-ovi u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, povrća, cvijeća, aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja ili pčelinjih proizvoda koji ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga Natječaja.

  Korisnici moraju biti registrirani u odgovarajućim upisnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva zaključno s 1.1.2019.

  Poduzeća moraju imati evidentirano smanjenje priljeva po žiro računima od minimalno 15%, odnosno od najmanje 37.197,50 kuna u razdoblju od 1.1. do 30.9.2020. godine (uključujući 30.9.), u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini.

  Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 371.975,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa pada priljeva.

  VAŽNA NAPOMENA!

  Svi zainteresirani potencijalni korisnici koji ispunjavaju uvjete za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore za neki od gore navedenih natječaja, a ne posjeduju lozinku i korisničko ime za pristup AGRONET sustavu te nemaju dodijeljen modul „RURALNI RAZVOJ“ u AGRONET-u trebaju se upisati u Evidenciju korisnika sukladno Vodiču za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: EKPRRiR) za mjeru M21 najkasnije do 28. listopada 2020.

  Bez upisa u EKPRRiR nije moguće podnošenje zahtjeva za potporu, a rokovi za podnošenje zahtjeva za potporu su od 30. listopada do 6. studenoga (za poljoprivrednike), odnosno 29. listopada do 5. studenoga (za MSP-ove) 2020. godine.

  Detaljnije pročitajte na https://www.apprrr.hr/objavljeni-natjecaji-za-provedbu-mjere-21-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-krizom-uzrokovanom-bolescu-covid-19/

 • 27.10.2020.

  LAG „Istočna Istra“ objavio je natječaj za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

   

  LAG „Istočna Istra“ objavio je 23. listopada 2020. godine na svojoj web stranici http://www.lag-istocnaistra.hr, sedmi natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014. do 2020. godine.

  Predmet Natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna Istra“.

  Područje LAG-a „Istočna Istra“ obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.

  Svrha Natječaja je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava i temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti.

  Raspoloživa sredstva: 1.585.710,00 HRK.

  Visina javne potpore po projektu iznosi 113.265,00 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

  Prijave projekata se podnose od 10. studenog 2020. godine, a najkasnije do 14. prosinca 2020. godine na adresu: LAG „Istočna Istra“, Rudarska 1, 52220 Labin.

   

  Tekst LAG Natječaja sa obrascima i prilozima dostupan je na http://lag-istocnaistra.hr/natjecaj/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-1-2-2-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstva-sukladan-to-6-3-1-2/.

  Obzirom na epidemiološku situaciju informacija o načinu održavanja edukacije objaviti će se naknadno.

 • 23.10.2020.

  Savjetovanje s javnošću o NACRTU Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan objavljuje savjetovanje s javnošću o NACRT Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

           Savjetovanje je otvoreno od 23. listopada 2020.  do 01. studenog 2020. godine.

              NAPOMENA: Nakon  završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe, te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 67 8 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja