Novosti

 • 13.2.2019.

  Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode Udruge u 2019. godini

              Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14, 70/17), te Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 16/15), Općina Kršan, objavljuje

  JAVNI POZIV

  za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija

  koje provode Udruge u 2019. godini

              Sukladno članku 23. Uredbe u prilogu je dostavljena cjelokupna natječajna dokumentacija, a uz prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju, koja se nalazi u Popisu priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, kako slijedi:

  - Dokaz o registraciji udruge (izvadak iz registra ili adresu elektroničke baze podataka),

  - Dokaz o upisu u registar neprofitnih organizacija (izvadak iz registra ili adresu elektroničke baze podataka),

  - Financijsko izvješće za 2018. godine (za one koji su u 2018. godini koristili sredstva iz Proračuna Općine Kršan),

  - Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,

  - Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,

  - Prijavitelji koji nisu registrirani na području Općine Kršan, ali obavljaju djelatnost na području Općine Kršan uz prethodno navedenu dokumentaciju dužni su dostaviti i popis korisnika s prebivalištem na području Općine Kršan.

   

  Rok za podnošenje prijava je 15. ožujka 2019. godine.

   

 • 11.2.2019.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova na cjevovodu biti bez vode: Zatka, Čepići, Kostrečani, Šušnjevica, Nova Vas, Jasenovik

  DANA 12. 02. 2019. OD 08:30 DO 18:00 SATI   

  NAKON RADOVA MOGUĆA SU ZAMUĆENJA VODE!

  Dežurni telefoni:

  091 1855 163 – (07:00-22:00)

  091 1855 164 – (22:00-07:00)

  052 874 311 – (22:00-07:00) 

 • 7.2.2019.

  Objava Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u JUO, viši referent za uredsko poslovanje

   

  Općina Kršan objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u JUO Općine Kršan, za radno mjesto Viši referent za uredsko poslovanje.

  Rok za dostavu prijave je 15. veljače 2019.g.

  Oglas se nalazi u privitku

 • 30.1.2019.

  Poziv o iskazu interesa

  Općinski načelnik Općine Kršan objavljuje

   

  Neobvezujući Poziv o iskazu interesaza kupnju nekretnina u proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom za agropoduzetništvo

  Općina Kršan objavljuje neobvezujući Poziv o iskazu interesa za  kupnju nekretnina u proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom za agropoduzetništvo.

  Neobvezujući Poziv o iskazu interesa predaje se Općini Kršan (osobno ili putem e-mail-a: roman.caric@krsan.hr ili gospodarstvo@krsan.hr ) do zaključno petka, 15. veljače 2019. godine.

  Temeljem istog provest će se panel rasprava o čemu će zainteresirane osobe biti obavještene.

   

  Općinski načelnik

  Valdi Runko, v.r.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 78 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja