Novosti

 • 30.10.2018.

  Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.

  Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

   

 • 26.10.2018.

  Savjetovanje s javnošćz za II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2018.g.

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Kršan otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog  II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu.

              Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu elektroničkim putem na e-mail adresu  opcina-krsan@pu.t-com.hr, ili putem pošte na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan. 

              Savjetovanje ostaje otvorenim do 02. studenoga 2018. godine.

              Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan.

 • Foto vijesti

  26.10.2018.

  Dan dobrovoljnog darivanja krvi

  Na Dan dobrovoljnih davatelja krvi u Republici Hrvatskoj, 25. listopada, Gradsko društvo Crvenog križa Labin organiziralo je prijem za jubilarne darivatelje i uručilo im zahvalnice.

  Uručene su po jedinicama lokalne samouprave i to od strane zamjenica gradonačelnika Grada Labina Federika Mohorović Čekada, Tine Damjanić, zamjenica načelnice Općine Raša, te od strane zamjenika načelnika Općine Kršan Romana Carića za 75. Darivanje krvi Franju Modrinjaku iz Potpićna

  (Slika: izvor Labinština.info).

  Okupljene su pozdravile potpredsjednica GDCK Vesna Sagaj, zamjenica gradonačelnika Fedrika Mohorović Čekada u svoje ime i ime svojih kolega iz Raše i Kršana te ravnateljica GDCK Morin Hukić.

  Jubilarni darivatelji

  100 darivanja: Andrea Peršić

  75 darivanja: Nedim Bijelić, Rešid Britvarević, Franjo Modrinjak, Raul Murtić i Siniša Šimić.

  50 darivanja: Igor Bučić, Zdenko Batinić, Zlatan Silić i Ilija Vuković.

 • 24.10.2018.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje pružanja usluga izrade glavnog projekta za ishođenje Izmjene i dopune građevinske dozvole za građevinu - izgradnja obale priveza čamaca u Plom

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/18-02/15, URBROJ: 2144/04-01/1-18-1od 19. listopada  2018. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje pružanja usluga izrade glavnog projekta za ishođenje Izmjene i dopune građevinske dozvole za  građevinu - izgradnja obale priveza čamaca u Plomin Luci na k.č. 604/41 u k.o. Plomin, na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:          

  1. PLAN - MAR d.o.o., Frana Supila 13, RIJEKA

  2. URBING d.o.o., V. Holjevca 20, Zagreb

  3. RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, RIJEKA

 • 23.10.2018.

  Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Općine Kršan

   

  „Na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr dana 23. listopada 2018. objavljena je Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan za k.č. br. 490/3 u k.o. Mala Kraska, površine 0,8206 ha.

  Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave Obavijesti na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

  Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom:“Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kršan – za k.č. br. 490/3 u k.o. Mala Kraska.“

   Tekst obavijesti nalazi se u privitku i na oglasnoj ploči Općine Kršan.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 78 9 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja