Novosti

 • 24.2.2020.

  Objava godišnjih financijskih izvještaja Općine Kršan za 2019. godinu

   

  U skladu s čl. 12. st.5. Zakona o proračunu i čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  Općina Kršan objavljuje Godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu.

   

 • 18.2.2020.

  Objava Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu I. ID UPU Potpićan

   

  Temeljem članka 102. stavak (3) Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan.

 • Foto vijesti

  14.2.2020.

  Započele radionice za kuharsko osoblje osnovnih škola i dječjih vrtića sa područja LAG-a „Istočna Istra“

   

  U prostorijama Edukacijskog gastronomskog centra Istre započela je radionica u sklopu projekta "Domaće od malih nogu" koje zajednički provode lokalne akcijske grupe Istarske županije. Ovih je dana, prva u nizu radionica održana za kuharsko osoblje osnovnih škola sa područja partnera LAG-a „Istočna Istra“.

  Cilj edukacija je i podizanja svijesti o vrijednostima i važnostima korištenja i konzumacije lokalnih namirnica i proizvoda te najoptimalnijih načina njihove pripreme sa ciljem očuvanja nutritivnih vrijednosti te posljedično promicanje zdravijih načina prehrane.

  Projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020 s provedbom je započeo u travnju ove godine, a trajati će do travnja 2021. godine.

 • 11.2.2020.

  Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

   

  Sukladno članku 20. i  22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kršan, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, na radno mjesto Viši stručni suradnik – komunalni redar - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rok od tri mjeseca, objavljuje na WEB stranici Općine Kršan / oglasnoj ploči Općine Kršan

   

  P O Z I V ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 89 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja