Novosti

 • 22.10.2018.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog radova  na cjevovodu  biti bez vode  naselja: Kostrečani, Zatka, Čepići.

  dana 22.10.2018. od 12:00 do 13:00 SATI

  NAKON RADOVA MOGUĆA SU ZAMUĆENJA VODE!

   Dežurni telefoni:

   091 1855 163 – (07:00-22:00)

  091 1855 164 – (22:00-07:00)

  052 874 311 – (22:00-07:00)

 • 19.10.2018.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Rekonstrukciji povijesnog partera ispred crkve Presv. Trojstva u Čepiću na području Općine Kršan

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/18-02/14, URBROJ: 2144/04-01/1-18-1od 16. listopada  2018. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje radova na Rekonstrukciji povijesnog partera ispred crkve Pres. Trojstva u Čepiću na području Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

  1. društvu KAPITEL d.o.o., 52341 Žminj, Trg 9. rujna 6,

  2. društvu MOZAIK, kamenokles. obrt, vl. Dorijano Brenko i Nenad Brenko, 52332 Pićan, Orič 37,

  3. društvu MACUKA d.o.o. za građevinarstvo, 52404 Sveti Petar u Šumi, Videti 121 F.

 • 19.10.2018.

  Objava Javnog poziva u svezi postupka snimanja i upisa nerazvrstane ceste oznake A-01, u naseljima Zagorje – Načinovići i Zagorje - Jurasi

  U petak, 26. listopada 2018. godine, od 11:00 do 13:00 sati, Općina Kršan započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta oznake A-01, u naseljima Zagorje – Načinovići i Zagorje - Jurasi, na području Općine Kršan, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.

  JAVNI POZIV u svezi postupka snimanja i upisa nerazvrstane ceste oznake A-01, u naseljima Zagorje – Načinovići i Zagorje - Jurasi nalazi se u privitku.

 • Foto vijesti

  18.10.2018.

  Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj – studijskoj 2018. / 2019. godini.

  Na temelju Pravilnika o stipendiranju ("Službeno glasilo Općine Kršan" br.14/10, 10/11) Općina Kršan objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj – studijskoj  2018. / 2019. godini. Natječaj je otvoren 10 dana, tj. do 29. listopada 2018. godine.

  Također se obavještavaju učenici i studenti korisnici stipendija Općine Kršan da u naprijed navedenom roku dostave dokaze radi nastavka isplate stipendija.

  U privitku nalazi se:

 • Foto vijesti

  18.10.2018.

  Zaklada Adris dodijelila sredstva za obnovu i revitalizaciju Starog grada Kožljaka

  U 12. donacijskom ciklusu Zaklada Adris podržala je deset projekata iz programa Znanje i otkrića, devet iz programa Stvaralaštvo, sedam iz programa Ekologija, 11 iz programa Baština i 13 iz područja Dobrota te stipendijama 15 učenika i studenata. 

  Slijedeći vrijednosti na kojima počiva – izvrsnost, inovativnost, znanje, dobrotu, pomaganje, odgovornost, toleranciju i otvorenost Zakladna uprava je prema prijedlozima zakladnih vijeća izabrala projekte koje će (su)financirati te učenike i studente koje će stipendirati.

  Općini Kršan za realizaciju projekta Obnova i revitalizacija Starog grada Kožljaka biti će dodijeljena donacija u bruto iznosu od 100.000,00 kuna.

  Sredstva će se utrošiti za izradu projektno tehničke dokumentacije, koja je potrebna da bi se mogla izvršiti prijava na Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

  Provedba projekta financirala bi se kao projektna komponenta integriranog programa „Čuvar Istarskog razvoda“, za čiju je djelomičnu pripremu Općina Kršan dobila bespovratna sredstva iz EU fondova (priprema projektno-tehničke i studijske dokumentacije za obnovu Kaštela Kršan).

  Cilj projekta je revitalizacija i stavljanje u funkciju povijesnog podgrada Kaštela Kožljak kao potencijalne turističke atrakcije. Pod stavljanjem u funkciju smatra se osmišljavanje i organizacija turističkih usluga koje bi jamčile atraktivnost i originalnost u smislu aktivacije izuzetnog vrijednog kulturnog dobra kao kulturne resursne osnove te neposrednog okoliša kao prirodne resursne osnove.

  Navedeni lokalitet provedbe projekta nalazi se u vlasništvu Župe Sv. Hadrijana Kožljak za što je dana 12. lipnja 2018. potpisan Ugovor o korištenju zaštićene kulturne baštine- Starog grada Kožljaka na rok korištenja Općini Kršan u trajanju od 50 godina.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 89 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja