Novosti

 • 23.7.2020.

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

  Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje kupnje novih energetski učinkovitih vozila kako slijedi:

  električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7,električnih vozila kategorije M1,vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1vozila na vodik kategorije M1.

  Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati bespovratna sredstva (donacije) u sljedećem iznosu po vozilu:

  električno vozilo L1-L7 kategorije - do 20.000,00 kunavozilo M1 kategorije s plug-in hibridnim pogonom - do 40.000,00 kunavozilo M1 kategorije s električnim pogonom - do 70.000,00 kunavozila na vodik kategorije M1 - do 70.000,00 kuna

  Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova.

  Fizičkim osobama - građanima temeljem ovog Poziva Fond će dodjeljivati sredstva za nabavu najviše jednog novog vozila.

  Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

  Prijavitelj može popuniti i poslati svoju prijavu isključivo putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda koji je dostupan na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr. Prijava mora sadržavati:

  Osnovne podatke o prijavitelju i vozilu - ispunjavaju se online na mrežnoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr),Presliku osobne iskaznice (obje strane iskaznice), skenirana, u .pdf zapisu,Ponudu za kupnju vozila izdanu od strane prodavatelja, u .pdf zapisu,Tehničke karakteristike vozila koje je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija (prema točki I. ovog Poziva), proizvođač, model, vrsta pogona (električni / ,,plug-in“ hibridni / vodik), snaga vozila (kW), potrošnja (kWh/100km ili Wh/km), te emisija CO2 (g/km), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd., u pdf zapisu,

  kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

  Detalje o samo natječaju, popis potrebne dokumentacije i ostale uvjete za prijavu možete pronaći na: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

 • 23.7.2020.

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

  Predmet javnog poziva je dodjela sredstava FZOEU građanima za postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu na postojeće obiteljske kuće koje su minimalno C energetskog razreda.

  Postojeća obiteljska kuća mora biti zakonita, više od 50% bruto podne površine treba biti namijenjeno za stanovanje i mora zadovoljavati jedna od tri sljedeća uvjeta:

  ima najviše tri stambene jediniceima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600m2za ostvarenje sufinanciranja potrebno je izraditi Energetski certifikat.

  Za one koji već imaju važeći energetski certifikat, on ne smije biti stariji od 13. studenog 2012. godine.

  Korisnici sredstava Fonda Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  Ako su vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,Ako imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt, provodi, prijavljeno najkasnije do 01.lipnja 2020.Mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime građaninaAko podnesu Fondu prijavu za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jedne nove FNEAko prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima FondaAko nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema fonduAko ispunjavaju i druge uvjete Poziva iAko sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju.

  Raspoloživa Sredstva Fond će korisnicima dodjeljivati do 75.000,00 kuna po prijavi, za opravdane troškove nabave i ugradnje jedne nove FNE (s PDV-om):

  do 80%, ali ne više od 75.000,00 kn na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,do 60%, ali ne više od 56.250,00 kn na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka tedo 40%, ali ne više od 37.500,00 kn na ostalim područjima RH.

  Ukupna Raspoloživa sredstva Fonda iznose 10.000.000,00 kn.

  Fond će dodjeljivati sredstva donacije do iskorištenja raspoloživih sredstava ili do kraja 2020.godine, što prije nastupi te objaviti na mrežnoj stranici Fonda obavijest o iskorištenju, ukoliko to nastupi do kraja godine.

  Sve ostale obavijesti o javnom pozivu kao što su obavijesti o privremenom zatvaranju i otvaranju poziva te trajnog zatvaranja poziva možete pronaći na spomenutoj poveznici.

   Više na https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

 • 23.7.2020.

  Objava javnog poziva za programa energetske obnove obiteljskih kuća

  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je javni poziv za programa energetske obnove obiteljskih kuća. Za obnovu obiteljskih kuća u 2020. godini je osigurano 203 milijuna kuna. Javni poziv sa svim uvjetima sufinanciranja objavljen je na stranicama Fonda, no sa zaprimanjem prijava Fond službeno započinje 1. rujna 2020. godine iz razloga što se građanima željelo ostaviti dovoljno vremena za pripremu planiranih projekata i potrebne dokumentacije.

  Cilj programa je potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na taj će se način smanjiti količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora odnosno osigurati energetske i financijske uštede te povećati kvaliteta boravka u prostoru.

  Građanima će se tako, neovisno o lokaciji, s do 60% sredstava sufinancirati povećanje toplinske zaštite vanjskih zidova, stropa, poda, krova, zamjena stolarije energetski učinkovitijom te ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući i fotonaponske sustave za proizvodnju električne energije.

  Na javni poziv Fonda mogu se prijaviti građani čije kuće imaju više od 50% površine namijenjene stanovanju, do 3 stambene jedinice ili kvadraturu do 600m2. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je kuća u potpunosti legalna. Mogućnost prijave ovisi i o energetskom razredu pa se tako mogu prijaviti građani kontinentalne Hrvatske za obnovu kuća energetskog razreda D ili niže, odnosno građani primorske Hrvatske čije kuće imaju energetski razred C ili niže.

  Novost od ove godine je i način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sustava za e-Prijave na javne pozive Fonda. Uz ovaj, Fond je danas objavio i Javni poziv za financiranje energetske obnove kuća socijalno ugroženih građana, vrijedan 32 milijuna kuna. Prema socijalnim kriterijima, utvrđenima u Izmjenama programa koje je u svibnju na inicijativu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja usvojila Vlada RH, centri za socijalnu skrb će koordinirati energetske certifikatore kako bi najugroženijim građanima pomogli u prijavi. Usluge certifikatora i trošak energetske obnove će ovim građanima biti u potpunosti podmireni od strane Fonda.

   Više na https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

 • 23.7.2020.

  Objava Poziva za dostavu ponuda, izrada Glavnog projekta za projekt obnove i revitalizacije kaštela Kožljaka- Centar kontemplacije

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/20-02/11, URBROJ: 2144/04-01/1-20-1 od 23. srpnja 2020. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Glavnog projekta za projekt obnove i revitalizacije kaštela Kožljaka- Centar kontemplacije, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

   1. ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

  2. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10 000 Zagreb

  3. IDEARIUM d.o.o., Dolačka 14, 22 000 Šibenik

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 89 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja