Novosti

 • 26.6.2018.

  Savjetovanje s javnošću, Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan

  S AV J E T O V A NJ E  S   J A V N O Š Ć U

   

              Temeljem čl. 11. st. 4. Zakonu o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'' br. 25/13, 85/15) Općinski načelnik Općine Kršan provodi savjetovanje s javnošću za dostavu prijedloga, komentara i primjedbi na predloženi

   Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan za razdoblje 2014. – 2020. godine

  Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani građani / pojedinci / Udruge / Društva / ostale osobe da u pisanom obliku dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan za razdoblje 2014. – 2020. godine, a moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga akta/dokumenta na kojeg se odnose.

   PUR Općine Kršan je temeljni dokument razvoja naše općine za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju i Kršan je postao dio te velike zajednice naroda, država, regija, gradova i općina - mi smo dio Europske unije. Time smo stekli pravo i mogućnost na korištenje izdašnih bespovratnih sredstava EU fondova u svrhu financiranja razvojnih projekata. Da bi zatražiti spomenuta sredstva bilo je nužno izraditi Plan ukupnog razvoja, čije smjernice i prioriteti moraju biti usklađeni sa smjernicama i prioritetima razvoja Istarske županije, strategija razvoja javnih tijela RH i strategije razvoja Europske unije „Europa 2020“.

  Smjernice razvoja koje su naznačene u ovom dokumentu usmjeravaju naš kraj ka održivom, racionalnom i uključivom razvoju. Projekti koji proizlaze iz ove strategije osigurat će preduvjete za razvoj gospodarstva, veće blagostanje stanovnika, šire mogućnosti razvoja pojedinca i održivog razvoja zajednice, te unaprijediti kvalitetu života i osigurati očuvanje resursa našeg kraja budućim naraštajima.

  U svrhu usklađivanja programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan za razdoblje 2014.-2020. sa Županijskom razvojnom strategijom do 2020, utvrđuje se Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja (PUR) Općine Kršan za razdoblje 2014.-2020. godine, koji čini sastavni dio ovog zaključka i nalazi se u privitku.

   Tekst ove objave objavljen je na web stranici Općine Kršan – www.krsan.hr.

               Prijedlozi, komentari i primjedbi obrazložene na način objašnjeno gore u tekstu molimo dostaviti Općini Kršan, osobno ili putem pošte na adresu Blaškovići 12, 52 232 Kršan ili putem slijedećih e-maila: opcina-krsan@pu.t-com.hr, opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr, gospodarstvo@krsan.hr do zaključno 03. srpnja 2018. godine.

               Anonimni, uvrjedljivi ili neobrazloženi Prijedlozi neće biti uzeti u obzir.

   Podnositelji prijedloga suglasni su sa objavom osobnih podataka u svrhu postupanja po Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

  Po provedenom savjetovanju izradit će se izvješće o provedenom savjetovanju.

 • Foto vijesti

  21.6.2018.

  Savjetovanje s javnošću za Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2018.g.

  Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), Općina Kršan otvara postupak savjetovanja s javnošću za Prijedlog  I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2018. godinu.

              Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu elektroničkim putem na e-mail adresu  opcina-krsan@pu.t-com.hr, ili putem pošte na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan. 

              Savjetovanje ostaje otvorenim do 02. srpnja 2018. godine.

              Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Kršan.

 • 20.6.2018.

  Objava Odluke o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2018.g.

   

  U privitku objavljujemo Odluku o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2018.g.

 • 18.6.2018.

  O B A V I J E S T

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/18-02/9, URBROJ: 2144/04-01/1-18-1 od 15. lipnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - Nabava usluge – izrada moultitouch aplikacije "Linvističko stablo", "Pastirski puti", "Kontraband", "Glazba i legende" i nabava programerskih usluga (u sklopu provedba projekta - „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“, referentni broj: KK.06.1.2.01 za projekt „Učka 360˚“, broj Ugovora KK.06.1.2.01.0004 prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga), Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama:

   

  1.      Idea Studio, obrt, Ivice Sudnika 7/3; Samobor,

  2.   Novena d.o.o.Ogrizovićeva 28bZagreb,

  3.   Mundus digitalis d.o.o. Josipa Vogrinca 18, Zagreb.

   

   

 • 18.6.2018.

  Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive certifikacije i inovacijskih vaučera

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 11. lipnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

  Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva:

  Certifikacijom proizvoda do tržišta - video možete pogledati ovdje Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

  Inovacijski vaučeri za MPS-ove - video možete pogledati ovdje Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

  Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 89 10> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja