Novosti

 • 25.10.2019.

  Ovjava Javne rasprave o Prijedlogu I. ID UPU naselja Potpićan

   

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/19, 10/19) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Kršan KLASE: 350-01/18-01/11, URBROJ: 2144/04-01/1-19-42 od 22. listopada 2019. godine, nositelj izrade Općina Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

                              

                                      J A V N U   R A S P R A V U

      o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan             

  1. Objavljuje se javna rasprava o PrijedlogU I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIĆAN.

  2. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan, kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o. Flanatička ulica 25, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-01/18-01/11, URBROJ: 2144/04-01/1-19-42 od 22. listopada 2019. godine.

  3. Javna rasprava održati će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 04. studeni  2019. godine do 18. studeni 2019. godine.

   4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan  biti će izložen na javni uvid u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

  5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan biti će objavljen i na mrežnoj stranici Općine Kršan na adresi www.krsan.hr.

  6. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan održati će se za sve zainteresirane dana 11. studeni 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 16:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan.

  7. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 18. studeni 2019. godine (ponedjeljak).

  8. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu je sa člankom 100. Zakona o prostornom uređenju.

  9.  Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 • 23.10.2019.

  Općina Kršan objavljuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene službenika

  Općina Kršan objavljuje oglas za prijam  u službu  na određeno vrijeme radi zamjene službenika u Odsjeku za općinsku upravu i samoupravu, opće i pravne poslove Jedinstvenog upravnog odjela.

  Rok prijave na oglas je zaključno s  31. listopada 2019. godine.

  U privitku se objavljuje:

 • 21.10.2019.

  Objava IX. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu.

  Temeljem čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Općina Kršan objavljuje IX. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu.
 • Foto vijesti

  17.10.2019.

  Obavijest o postavljanju mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan

   

  Obavještavaju se stanovnici Općine Kršan da će sa 19. listopadom 2019. godine, započeti postavljanje mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Kršan, prema rasporedu iz Obavijesti u prilogu.

  Kako se mobilnim reciklažnim dvorištem vrši skupljanje raznih vrsta otpada (zeleni i krupni otpad, razne vrste ulja, plastika, metal, papir,…) mole se stanovnici da se odazovu u što većem broju kako bi akcija selektivnog skupljanja otpada bila što uspješnija.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja