Novosti

 • 2.7.2019.

  Objava Obavijesti o Izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan

  Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (''Narodne Novine'' br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) Općina Kršan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje:

   

  Obavijest o Izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan

                             

  Temeljem Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 07/19.) započela je izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 04/14).

               Detaljne informacije o tijeku izrade I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Potpićan mogu se dobiti u Općini Kršan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove Blaškovići 12, Kršan, na telefon: 052/378 222 i na mrežnoj stranici Općine Kršan na web adresi: www.krsan.hr.

 • 2.7.2019.

  Obavijest o organizaciji škole plivanja

  Općina Kršan i ove godine za svoje najmlađe mještane podmiruje troškove igre, druženje na moru kao i škole plivanja prema Programu koji se provodi u trajanju od 5 dana od u terminu 22.07. - 26.07.2019. godine od 8:00-12:00 sati, u Rapcu, na ''prvoj'' plaži.

  Program uključuje i prijevoz autobusom kao i jedan obrok.

  Voditelj Programa je Silvija Jakovčić, prof. mag. - licencirani spasilac na moru.

  Kontakt za sve informacije i prijave: 098 196 8853

  Prijave traju od 15.-19.07. 2019.

 • 2.7.2019.

  Ministarstvo gospodarstva objavilo natječaj vrijedan 634 milijuna kuna

   

  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima” namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. 

  Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Više informacija u prilogu.

 • 28.6.2019.

  Obavijest dobavljačima Općine Kršan o obvezi izdavanja e-računa od 01. srpnja 2019.

  Obavještavamo javnost da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave,uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

  Želimo skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

  Općina Kršan kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 1. srpnja ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

  Stoga, svi subjekti koji ispostavljaju račune prema Općini Kršan od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Moli se dobavljače da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Općina Kršan neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom.

  Izdavatelj eRačuna ili informacijski posrednik izdavatelja e-računa dužni su eRačun poslati, putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA.

  Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Općini Kršan putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

  Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Općine Kršan je Elektronički računi d.o.o., a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi).

  Na koji način se otvara servis e-račun (jer će se samo preko njega moći poslovati sa Općinom Kršan kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja