Novosti

 • 24.4.2019.

  NOVOSTI O IAKS MJERAMA – Poljoprivrednici mogu podnositi zahtjev za potporu za 2019. godinu

  Objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu, a zaprimanje jedinstvenih zahtjeva započelo je od 4. ožujka 2019. i traje do 15. svibnja 2019. Svoj zahtjev poljoprivrednici mogu samostalno popuniti u Agronetu, ali i isprintati i poslati poštom ili ga osobno donijeti u podružnicu Agencije u svojoj županiji do 15. svibnja 2019. godine. Svima koji nemaju tu mogućnost i dalje pomažu djelatnici Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

  Korisnicima izravnih plaćanja koji imaju dugovanja po osnovi neplaćenog zakupa ili naknade za korištenje dodijeljenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Agencija za plaćanja će dug prebijati iz odobrenih sredstava izravne potpore financiranih iz državnog proračuna, a isplata izravne potpore financirane iz Državnog proračuna takvim se korisnicima obustavlja do podmirenja dugovanja.  

  Od ove godine, prilikom popunjavanja jedinstvenog zahtjeva, poljoprivrednici imaju mogućnost prijave na nacionalne mjere iz Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi te mjeru Potpore za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva. 

  Uvjeti za ostvarenje potpore detaljno su navedeni u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu koje možete preuzeti na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_21_439.html

  Ovogodišnji Pravilnik donosi neke novosti u odnosu na prethodni, a na koje mjere se odnose novosti možete provjeriti na sljedećoj poveznici: https://www.apprrr.hr/poljoprivrednici-od-danas-mozete-podnijeti-zahtjev-za-potporu-za-2019-godinu/

 • 24.4.2019.

  Obavijest o upućivanju poziva za dostavu ponuda

   

  Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke KLASA: 406-01/19-02/6, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 23. travnja 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan u postupku jednostavne nabave - nabava usluge – izrada Idejnog projekta za projekt obnove i revitalizacije Starog grada Kožljaka- Centar kontemplacije, Poziv za dostavu ponuda uputio je slijedećim osobama: 

  1. VEMA ING d.o.o., Most pićan 2e, 52 332 Pićan

  2. ARTITURA – Ured ovlaštene arhitektice Natali Zuliani, mag.ing.arch., Zelenice 7, 52 220 Labin

  3. ARCHITECT ANTE VRBAN d.o.o., Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10 000 Zagreb

 • 19.4.2019.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje usluga izrade VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

   Temeljem čl. 6. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 12/17) i Odluke Općinskog načelnika Općine Kršan, KLASA: 406-01/19-02/5, URBROJ: 2144/04-01/1-19-1 od 18. travnja 2019. godine, Općinski načelnik Općine Kršan uputio je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za ustupanje usluga izrade VI. Izmjena i dopuna PPU Općine Kršan, slijedećim gospodarskim subjektima:

              1. URBIS d.o.o. Flanatička ulica 25, Pula,

              2. URBING d.o.o. Avenija Većeslava Holjevca 20, Zagreb,

              3. AD – ARHITEKTURA I DIZAJN d.o.o. Poljana, Sv.Martina 25, Pula.

 • 18.4.2019.

  Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Kršan

  Na temelju zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kršan objavljuje Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Općine Kršan.  

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja