Novosti

 • 21.1.2021.

  Obavijest o ispravku objave Javne rasprve o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  OBAVIJEST O ISPRAVKU OBJAVE JAVNE  RASPRAVE

  o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Općine Kršan dana 15. siječnja 2021. godine i u Glasu Istre dana 16. siječnja 2021. godine

   Ispravak se odnosi na slijedeće:

  -       Mijenja se točka 2. tako da ispravno glasi:

  „2. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 25. siječnja  2021. godine do 23. veljače 2021. godine.

   -        Mijenja se točka 6. tako da ispravno glasi:

  „6. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se davati cijelo vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno 23. veljače 2021. godine (utorak).“

   Ostali tekst oglasa ostaje neizmijenjen.

 • 19.1.2021.

  Obavijest da neće biti vode

  Obavještava se stanovništvo da će zbog kvara na vodovodnoj mreži biti bez vode naselje Letaj.

   DANA   19.01.2021. do 12:00 sati.

   NAKON RADOVA MOGUĆA SU ZAMUĆENJA VODE!

  Dežurni telefoni:

  091 1855 163 – (07:00-22:00)

  091 1855 164 – (22:00-07:00)

  052 874 311 – (22:00-07:00)
 • 15.1.2021.

  Provođenje anketnog istraživanja za potrebe izrade Strategije energetskog razvoja Općine Kršan-u

  Jedan od ključnih ciljeva razvoja EU i Republike Hrvatske u narednom razdoblju je prelazak na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima, kroz smanjenje emisija stakleničkih plinova. Korištenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti predstavljaju skup mjera koji izravno utječu na smanjenje emisije stakleničkih plinova, te ostvarenje energetskih, klimatskih i okolišnih ciljeva na svim razinama planiranja. Općinu Kršan karakteriziraju brojne energetske specifičnosti, među kojima su najvažnije:

  u prostoru općine Kršan smještena je termoelektrana na ugljen, TE Plomin, u narednom razdoblju planira se izgradnja elektrane na sunčevu energiju.

   Energetske specifičnosti u izravnoj su korelaciji sa ekonomskim i socio-ekonomskim značajkama ovog prostora (izravno i neizravno).

   U tu svrhu, Općina Kršan izrađuje dokument „Strategiju energetskog razvoja Općine Kršan“. Cilj izrade predmetnog dokumenta je ne samo definirati energetske potrebe Općine Kršan i mjere za njihovo ostvarenje, sukladno EU i nacionalnim politikama, nego strateški sagledati energetske potencijale i mogućnosti Općine Kršan, predložiti konkretne primjenjive mjere i aktivnosti,  kako bi se ublažili očekivani negativni učinci spomenutih politika.

   Radi dobivanja podataka i informacija na temelju kojih će se izraditi i predložiti mjere za Općinu Kršan koje će poticati energetsku učinkovitost, primjenu obnovljivih izvora energije, ekološki prihvatljiv promet i ostalo što će utjecati na smanjenje emisija CO2 te omogućiti energetski razvoj Općine, molimo Vas da ispunite anketni upitnik u prilogu (za poduzetnike i za kućanstva).

  Poduzetnici - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez_04aJBwd9Irs5Wyljz-O9M_LcVgppB9PNnbz58VlQjUl-Q/viewform?usp=sf_link

  Kućanstva - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNORGmOzChXBee9_90V9ES7mbkWCHALLIG-4zgE01O_kTnwg/viewform?usp=sf_link

  Anketni obrasci biti će otvoreni za ispunjavanje do petka, 29.1.2021. do kraja dana.

 • 15.1.2021.

  Objava Javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

  Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, objavljuje

   

  J A V N U   R A S P R A V U

  o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan

   

  1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan. Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kršan, kojeg je izradila tvrtka URBIS d.o.o. Flanatička ulica 25, Pula, utvrdio je Općinski načelnik Općine Kršan zaključkom KLASE: 350-02/19-01/1, URBROJ: 2144/04-01/1-21-41 od 13. siječnja 2021. godine.

  2. Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 (trideset) dana, u razdoblju od 22. siječnja  2021. godine do 22. veljače 2021. godine.

   3. Prijedlog Plana biti će izložen na javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama vijećnice Općine Kršan, Blaškovići 12, Kršan, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati uz pridržavanje preporuka Stožera civilne zaštite RH glede mjera zaštite od pandemije koronavirusa. Uvid u Prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Kršan www.krsan.hr.

   

  Detaljnije u privitku.

Arhiva: |<<1 2 3 4 5 6 7 8 910> >|
Centrala:
052/378 - 222
Načelnik:
052/378 - 220
Fax:
052/378 - 223
Adresa:
Blaškovići 12, p.p.2,
52232 Kršan
E-mail:
opcina-krsan@pu.t-com.hr
opcinakrsan@opkrsan.tcloud.hr
nacelnik@krsan.hr
Žiro račun:
2402006-1821700003 (Erste&St.bank)
IBAN:
HR9124020061821700003
OIB:
84077929159

Kalendar događanja