Javna nabava

 • 16.8.2016.

  Obavijest o objavi Poziva za dostavu ponuda za ustupanje radova na Izgradnji parkirališta u naselju Plomin, na području Općine Kršan, I. FAZA

  Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na Izgradnji parkirališta u naselju Plomin, na području Općine Kršan, I. FAZA.

  Tekst Poziva na dostavu ponuda, Ponudbeni list, Troškovnik, pripadajuće Izjave te grafički dio (nacrti), nalaze se u privitku.

   Rok za dostavu ponuda je 26. kolovoza 2016. godine.

 • 8.8.2016.

  Odluka o III. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, i 13/14) i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), općinski načelnik Općine Kršan, dana 08. kolovoza 2016. godine donosi Odluku o III. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu.

  Odluka se nalazi u privitku. 

   

 • 21.6.2016.

  Obavijest o objavi IZMJENE Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Uređenju okoliša Doma kulture u Kršanu, na području Općine Kršan.

  Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je Općina Kršan objavila IZMJENU Poziva za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na Uređenju okoliša Doma kulture u Kršanu, na području Općine Kršan, a objavljenog dana 16. lipnja 2016. godine.

   Tekst IZMJENE Poziva na dostavu ponuda možete pogledati / preuzeti u privitku.

   Krajnji rok za predaju ponuda produžuje od 23. lipnja 2016. godine na dan 27. lipnja 2016. godine.
 • 16.6.2016.

  Obavijest o objavi Poziva na dostavu ponuda za ustupanje radova na Uređenju okoliša Doma kulture u Kršanu, na području Općine Kršan.

  Temeljem čl. 9. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (''Službeno glasilo Općine Kršan'' br. 02/14), Općina Kršan objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za ustupanje radova na Uređenju okoliša Doma kulture u Kršanu, na području Općine Kršan.

  Krajnji rok za predaju ponuda je 23. lipnja 2016. godine.

   

  Tekst Poziva na dostavu ponuda, Ponudbeni list, pripadajuće Izjave, Tehnički opis / Projektnu dokumentaciju te Troškovnike (sa Rekapitulacijom), možete pogledati / preuzeti u privitku.

   

 • 19.5.2016.

  ODLUKU o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu

  Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13, i 13/14) i članka 34. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan broj 06/09 i 5/13), općinski načelnik Općine Kršan, dana 13. svibnja 2016. godine donosi

  ODLUKU

  o II. Izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu

  Članak 1.

  U Odluci o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu (KLASA: 022-04/16-01/01;URBROJ: 2144/04-01-16-31 od 26. siječnja 2016. godine), ), i Odluci o I. izmjenama i dopunama Odluke o Planu nabave Općine Kršan za 2016. godinu (KLASA: 022-04/16-01/2; URBROJ:2144/04-01-16-41 od 18. veljače 2016. godine), a iz razloga nepravilnosti uočenih od strane Ministarstva gospodarstva RH-Uprave za sustav javne nabave (primjedbe upućene Općini Kršan e-mailom, dana 12.05.2016), kao i nedostataka uočenih od strane stručnih službi Općine Kršan,tablica iz članka 2. mijenja se i prilaže se kao sastavni dio ove Odluke.

  Članak 2.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na WEB stranici Općine Kršan.

Arhiva: |<<11 12 13 1415 16 17 18 19 20> >|

Kalendar događanja